Khoa học công nghệ: thực hiện luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

KỊCH BẢN CHUYÊN MỤC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PTV: Thưa QV&CB! Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2007-2017) và 5 năm thực hiện Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội của tình nhà. Ghi nhận về vấn đề này mời QV&CB theo dõi phóng sự:

QUẢNG TRỊ VỚI VIỆC THỰC hiện LuẬt chẤt lượng sản phẨm, hàng hóa

Để thực hiện luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường hiệu lực quản lý về chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa như: xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, thiết bị điện-điện tử, thép xây dựng, phân bón, vật tư nông nghiệp, thực phẩm, giống cấy trồng vật nuôi, vật liệu nổ, chất thải rắnNhững văn bản này được thực hiện nhằm góp phần đạt các mục tiêu chung trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và tăng cường tiềm lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020”. Các đề tài, dự án thuộc chương trình này đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng, tạo ra những sản phẩm, hàng hóa sạch, chất lượng cao, giá thành hạ và bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

  Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ổn định và nâng cao chất lượng đã được tăng cường và phối hợp giữa các ngành trong tỉnh triển khai có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có  27 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến chất lượng như: ISO 9000, ISO 14000; công cụ 5S ; công cụ line; hỗ trợ 09 doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm cao su, cà phê, 01 cơ sở trồng Ném áp dụng chứng nhận VietGap; .... Từ đó, cải tiến được năng suất, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của mình tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời hỗ trợ, khuyến khích Doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng cao nhất được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 38 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng, trong đó giai đoạn từ 2008-2017 có 18 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải; có 02 doanh nghiệp đạt giải Vàng, được Thủ Tướng Chỉnh phủ tặng Bằng Khen.  

PV Ông Phạm Văn Bình-PGĐ Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị( Việc quản lý chất lượng sản phẩm được doanh nghiệp triển khai khá chặt chẽ, từ đó tạo năng suaasrt, chất lượng cho sản phẩm)

PV Ông Nguyễn Văn Thể-Phó GĐ Công ty thương mại Quảng Trị(Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đó là thực hiện nhiều biện pháp để từ đó thực hiện theo một quy trình)

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các sở ngành triển khai tích cực và thường xuyên với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, mit tinh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền thông qua việc phát hành tờ rơi, trên panô và áp phích. Thông qua việc tuyên truyền nhằm nâng cao về chất lượng, vệ an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần nâng cao nhận thức của đối tượng quản lý, kinh doanh và người tiêu dùng.

Công tác công bố chất lượng, chứng nhận chất lượng đã được triển khai đến từng doanh nghiệp, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp các sở ngành đã có kế hoạch phối hợp doanh nghiệp triển khai, giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa của mình. Từ tháng 01/2008 đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 507 sản phẩm hàng hoá được công bố áp dụng tiêu chuẩn phù hợp quy chuẩn tiêu chuẩn. Qua đó các sở ngành đã nâng cao được vai trò trong các hoạt động cụ thể như hướng dẫn, đào tạo, tư vấn giúp doanh nghiệp kiện toàn hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo chất lượng cho hàng hóa được công bố góp phần phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế thế gii.

PV Ông Hồ Sỹ Biên, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP(Thực trạng chất lượng vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Quảng Trị và cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để mọi người cùng thực hiện)

 

Công tác kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được các sở ngành tăng cường triển khai thường xuyên, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Từ năm 2008-9/2017,  các sở ngành đã tổ chức và phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra về chất lượng và ghi nhãn sản phẩm hàng hóa của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trên địa bàn Quảng Trị với trên 34.631 lượt thanh tra, kiểm tra, xử lý trên 14.809 cơ sở vi phạm về chứng nhận chất lượng, về công bố chất lượng, về ghi nhãn sản phẩm  với số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 4.672.050 đồng. Qua đây, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, góp phần đáng kể vào việc ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa không công bố chất lượng, không đảm bảo chất lượng, đặc biệt trong ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ... tăng cường hiệu lực hiệu lực pháp luật và hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trên địa bàn.

PVÔng Dương Mạnh Tường,  Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL( Giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong thời gian tới?)

Có thể nói, sau 10 năm thực hiện luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và 5 năm triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, hoạt động quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng đối tượng hàng hóa đã được quản lý về chất lượng. Để hoạt động này là một công cụ quan trọng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và xu thế hội nhập quốc tế thì rất cần sự quan tâm, chú trọng hơn nữa của các cơ quan chức năng liên quan; sự nỗ lực, quyết tâm của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và nhận thức của chúng ta trong việc tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa đạt chất lượng, an toàn.

PTV:  QV&CB thân mến! Chuyên mục Khoa học và Công nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn QV&CB đã quan tâm theo dõi! Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp

với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị thực hiện

 

 

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng CMCĐ duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 30/10/2017 08:25 Lê Vĩnh Nhiên 30/10/2017 10:08
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà