Đất và người Quảng Trị 30-03-2018
Danh mục
Đất và người Quảng Trị
NỘI DUNG
Đất và người Quảng Trị 30-03-2018
Chú thích duyệt

TIẾNG ĐỘNG CHƯA ĐẢM BẢO

File đính kèm:
dat-va-nguoi-quang-tri-30-3-my-nhi.mp3
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 28/03/2018 17:24 Nguyễn Việt Hà 31/03/2018 16:57
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà