Khoa học đời sống ( phát thanh): quản lý chất lượng thép làm cốt bê tông
Danh mục
Khoa học và cuộc sống
NỘI DUNG

Chuyên mục khoa học và đời sống.

MC1: Xin kính chào quý thính giả nghe đài.

Trong các công trình xây dựng, vật liệu thép nói chung và thép làm cốt bê tông nói riêng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

MC2: Thời gian qua, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra và đánh giá chất lượng thép trong hoạt động kinh doanh đã được Sở khoa học và công nghệ chú trọng, góp phần đảm bảo chất lượng thi công công trình cũng như  đảm bảo các mặt hàng xây dựng trên thị trường.

MC1: Vậy việc kiểm tra và đánh giá chất lượng thép làm cốt bê tông như thế nào, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn trong chuyên mục tuần này, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

Nhạc cắt

MC1: Thưa quý vị và các bạn! Trên thị trường vật liệu xây dựng thép làm cốt bê tông là sản phẩm hàng hóa đóng vai trò chủ lực chủ yếu trong kết cấu bê tông cốt thép của hầu hết các công trình xây dựng giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng, có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ và sự an toàn của công trình, liên quan đến an toàn tín mạng và tài sản của người sử dụng.

MC2: Để góp phần công khai làm rõ chất lượng thép làm cốt bê tông, loại bỏ sản phẩm kém chất lượng Bộ khoa học và công nghệ đã ban hành bộ tiêu chuẩn mới về thép cốt bê tông có hiệu lực từ ngày 17/4/2008.

MC1: Đối với thép cốt bê tông thép thanh tròn trơn, tiêu chuẩn Việt Nam đối với thép thanh vằn và tiêu chuẩn Việt Nam đối với thép cốt bê tông lưới thép hàn và gần đây nhất Bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư số 21/2011/TTBKHCN về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

MC2: Trong đó quy định mức giới hạn của các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thép cốt bê tông, thép cốt bê tông dự ứng lực và thép cốt bê tông phủ epoxin gọi tắt là thép làm cốt bê tông. Và các yêu cầu quản lý chất lượng thép đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Điều này góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với mặt hàng thép cốt bê tông.

MC2: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hầu hết các doanh nghiệp cũng đã chấp hành quy định của pháp luật. Từ đó làm đảm bảo chất lượng thép khi đưa ra thị trường. Công ty TNHH Cảnh Luyến là một doanh nghiệp đã kinh doanh thép làm cốt bê tông khá lâu. Bởi vậy để tạo được uy tín trên thị trường, công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh thép. Đặc biệt là dán dấu hợp quy theo quy định cũng được công ty tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Chính điều đó đã làm tin tưởng đối với người tiêu dùng.  Ông Võ Văn Cảnh-giám đốc công ty TNHH Cảnh Luyến nói:

 

Băng: Nói về việc thực hiện tiêu chuẩn đo lường trong kinh doanh thép cốt bê tông.

 

MC2: Có thể nói, với việc thực hiện tốt những quy định mà pháp luật đưa ra đối với các doanh nghiệp sẽ làm cho chất lượng thép cốt bê tông được đảm bảo khi đưa ra ngoài thị trường và yên tâm đối với người tiêu dùng.

 

Nhạc cắt

 

MC1: Thưa quý vị  thính giả! Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 và mục 4 của Quy chuẩn này cho từng loại thép (theo mác và đường kính danh nghĩa của thép làm cốt bê tông) dựa trên một trong các cơ sở như Kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc thừa nhận; Kết quả thử nghiệm phù hợp Quy chuẩn này của Phòng thử nghiệm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định trong trường hợp cơ sở sản xuất đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

MC2: Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

MC1: Việc giám định hoặc chứng nhận hợp quy thép làm cốt bê tông nhập khẩu do Tổ chức giám định hoặc Tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc thừa nhận.

MC2: Thép làm cốt bê tông nhập khẩu nếu đã được chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 phù hợp với các quy định tại mục 2 và điều 4.4 bởi tổ chức chứng nhận được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, doanh nghiệp nhập khẩu không phải thực hiện việc giám định hoặc chứng nhận lô hàng hoá theo Phương thức 7.

MC1: Thép làm cốt bê tông nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

MC2: Thép làm cốt bê tông đã được kiểm tra nêu trên không phải công bố hợp quy theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

MC1: Thép làm cốt bê tông nhập khẩu khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy được thể hiện trên nhãn của bó hoặc cuộn.Thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy được thể hiện trên nhãn và việc ghi nhãn hàng hoá theo quy định tại mục 4 của quy chuẩn này.

MC2: Thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 16/2009/TT- BKHCN ngày 2 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

 

MC1: Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp; Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, dấu hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại điều 5.1; 5.2 và 5.3 thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

MC2: Là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị đã tiến hành song song công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh thép cốt bê tông với quá trình thanh tra kiểm tra kiểm định chất lượng sản phẩm trên thị trường từ đó đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

MC2: Bên cạnh đó, qua các thí nghiệm kiểm tra và đánh giá thép trong thời gian gần đây cho thấy việc kiểm tra nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng đã đi vào nề nếp hơn. Vật liệu đưa vào hầu hết được tư vấn giám sát và chủ đầu tư kiểm soát chất lượng, việc lấy mẫu và kiểm tra chất lượng đã được nhiều bên chứng kiến. Điều này đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Chị Lê Thị Hà- trưởng phòng thử nghiệm, Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Trị nói:

 

Băng: Nói về những quy định trong quá trình thực hiện việc tiêu chuẩn đo lường đối với thép làm cốt bê tông.

  

MC1: Việc kiểm tra và đánh giá thép được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt, từ đó các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo những quy định pháp luật về kinh doanh thép một cách đảm bảo nhất, để an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng thép dùng trong xây dựng. Chị Lê Thị Hà- trưởng phòng thử nghiệm, Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Trị cho biết thêm:

 

Băng: Nói về quá trình lựa chọn thép đảm bảo chất lượng.

 

MC2: Được đánh giá về cách chặt chẽ từ khâu kiểm tra đo lường, giúp cho chất lượng thép làm cốt bê tông được giám định một cách chặt chẽ từ khi sản xuất cho đến đầu ra của hàng hóa.

 

Nhạc căt

 

MC1: Thưa quý vị thính giả! Để tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018 của Sở khoa học và công nghệ, thanh tra Sở chủ trì phơi hợp với chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với thép cốt bê tông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với 70 cơ sở doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thép cốt bê tông.

MC2: Kết quả thanh kiểm tra bước đầu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều chất hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh thép cốt bê tông.

MC1: Cụ thể như về nhãn hàng hóa chấp hành nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, thể hiện dấu hợp quy gắn trên hàng hóa. Về chất lượng kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với các vật liệu kèm theo.

MC2: Về đo lường kiểm tra phương tiện đo nhóm 2 đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Ông Dương Mạnh Tường-chi cục trưởng chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Trị nói:

 

Băng: Nói về việc kiểm tra đối với thép làm cốt bê tông ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

MC1: Để bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn nhỏ lẻ, manh mún và gian dối, Bộ Khoa học và Công nghệ, mà trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã ban hành QCVN 07 nhằm buộc các doanh nghiệp sản xuất thép làm cốt bê tông phải đưa ra thị trường các loại thép đủ tiêu chuẩn.

MC2: Nhiều doanh nghiệp ngành Thép cho rằng, việc thực hiện QCVN 07 sẽ làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn. Thực tế khi doanh nghiệp áp dụng QCVN 07 sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đặc biệt, QCVN 07 sẽ trở thành hàng rào kỹ thuật để ngăn ngừa hàng nhập khẩu kém chất lượng. Ngoài ra, khi thực hiện QCVN 07, bắt buộc chính doanh nghiệp đó phải thay đổi, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, cho ra các sản phẩm chất lượng cao để có điều kiện cạnh tranh và khẳng định vai trò, chất lượng sản phẩm của mình trên thị trường, qua đó sẽ đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho thị trường thép.

MC1: Để QCVN 07 đối với thép làm cốt bê tông được áp dụng nghiêm túc, có hiệu quả, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng sản phẩm này cũng như sự tham gia của các tổ chức chứng nhận, các cơ quan quản lý nhà nước. QCVN 07 được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa chất lượng thép làm cốt bê tông, loại bỏ sản phẩm kém chất lượng, nâng cao tính bền vững trong công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, tạo thuận lợi cho sản xuất thép làm cốt bê tông trong nước.

MC2: Cùng với việc tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thép, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền thanh tra và kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật. Việc làm này sẽ nâng cao ý thức cho doanh nghiệp khi kinh doanh thép và đảm bảo chất lượng thep khi đưa ra ngoài thị trường. Muốn làm được điều này cần có sự vào cuộc mạnh mẽ không chỉ từ cơ quan quản lý nhà nước mà ý thức của các doanh nghiệp. Từ đó đảm bảo quyền lợi cho những doanh nghiệp kinh doanh chân chính  Ông Dương Mạnh Tường-chi cục trưởng chi cục TCĐLCL, Sở khoa học và công nghệ cho biết:

 

Băng: Nói về những định hướng trong thời gian đến để quản lý tốt thép làm cốt bê tông.

 

MC1: Việc quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thanh kiểm tra đối với mặt hàng thép làm cốt bê tông là một việc làm thường xuyên đối với chi cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng. Từ việc kiểm tra một cách chặt chẽ, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thép làm cốt bê tông sẽ ý thức hơn trong chấp hành các quy định pháp luật.

MC2: Đồng thời, giúp cho các doanh nghiệp nâng cao uy tín để cạnh tranh với những mặt hàng thép nhập khẩu từ nước ngoài về. Cùng với đó, người tiêu dùng sẽ có cảm giác an tâm khi sử dụng mặt hàng thép làm cốt bê tông phục vụ cho những công trình xây dựng.

MC1: Thưa quý vị và thính giả nghe đài! Với những thông tin hữu ích trong khâu quản lý mặt hàng thép làm cốt bê tông cũng đã giúp cho quý thính giả nghe đài hiểu hơn những quy định, những thông tư về việc sản xuất cũng như kinh doanh mặt hàng thép làm cốt bê tông. Hy vọng qua những thông tin này sẽ giúp cho người tiêu dùng biết cách chọn lựa những loại thép phù hợp đảm bảo chất lượng của các công trình.

 

Chào cuối: Chuyên mục khoa học đời sống tuần này xin được kết thúc tại đây, những người thực hiện chương trình Ngọc Diệp…xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 08/10/2018 07:53 Lê Vĩnh Nhiên 08/10/2018 09:50
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà