Thị xã Quảng Trị tháng 11
Danh mục
Trang địa phương
NỘI DUNG

Chuyên mục Thị xã Quảng Trị số 3/ 4 số

MC: Kính chào quý vị và các bạn! Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong CM TXQT khát vọng hòa bình và phát triển. CM kỳ này có các nội dung chính sau:

-Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TXQT

- Thị xã Quảng Trị tập trung Công tác xây dựng hạ tầng đô thị để hướng đến đạt các tiêu chí đô thị loại 3

                                                          Nhạc cắt

 

MC: Thưa quý vị và các bạn! Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, những năm qua, Thị ủy Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết số 03-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã đi vào cuộc sống.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn

 

 

 

Cùng với việc tổ chức quán triệt, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa Nghị quyết 03 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đến với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn bằng việc xây dựng, tổ chức phát động các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đến nay, qua 3 năm thực hiện, Công an thị xã Quảng Trị đã chủ trì, hướng dẫn xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở cơ sở. Như Mô hình " Tuổi trẻ nói không với ma túy” ở Đoàn thanh niên Phường 1; Mô hình “ Cụm trường học an toàn về an ninh trật tự” ở Trường THPT thị xã Quảng Trị, Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường PTDT Nội trú tỉnh, Mô hình “ Khu dân cư phòng, chống ma túy” ở 23/23 khu phố, thôn.

Phỏng vấn: Bà Hoàng Thị Bình

Bí thư Chi bộ Khu phố 6, phường 3, thị xã Quảng Trị

( Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn)

Phỏng vấn: Anh Nguyễn Thành Luân

Bí thư Thị đoàn Quảng Trị

( Về công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 03-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đến với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn)

Phát huy vai trò là lực lượng nồng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, Công an thị xã đã triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Theo đó, một mặt, Công an thị xã đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, dễ bị đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động như các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, buôn bán, kinh doanh thuốc chữa bệnh. Mặt khác, triển khai nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, đẩm mạnh việc phát hiện, bắt, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Từ năm 2018 đến nay, Công an thị xã đã tiến hành kiểm tra trên 200 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT tại địa bàn, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 28 vụ/139 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã đối với 11 đối tượng nghiện ma túy tại địa bàn; Số vụ bắt giữ, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, đã bắt 36 vụ/ 47 đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, đã bắt 11 vụ/16 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phỏng vấn: Thượng tá Phan Thanh Chiến

Phó Trưởng Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

( Đánh giá về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã Quảng Trị hiện nay? Phương thức, thủ đoạn, độ tuổi? Những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn?)

                    Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đã khẳng định được tính đúng đắn, kịp thời, sát đúng của Nghị quyết 03 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao được trách nhiệm, hành động của các cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về những tác hại, hệ lụy, hậu quả của ma túy sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đến được với các đối tượng nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh; duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để làm tốt công tác giáo dục tại cơ sở đối với người nghiện cũng như hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, phòng, chống tái nghiện góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

                                                Nhạc cắt

 

 

 

Thị xã Quảng Trị tập trung Công tác xây dựng hạ tầng đô thị để hướng đến đạt các tiêu chí đô thị loại 3

 

MC: Thưa quý vị và các bạn! Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về việc phấn đấu mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã tranh thủ huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, từng bước hoàn thiện hệ thống điện, đường, trường, trạm, nâng cao đời sống của Nhân dân.

 

Thị xã Quảng Trị tập trung xây dựng hạ tầng đô thị hướng đến đô thị loại 3

Bước vào thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt tiêu chí đô thị loại III, năm 2021, thị xã Quảng Trị đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công một số công trình như: Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị; Bê tông giao thông nội phường; Điện chiếu sáng hèm kiệt; Hệ thống thoát nước 1 số khu vực như đường Lý Thái Tổ - Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Trãi, đường Bà Triệu… với tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng.

Đến nay, hơn 50% tuyến đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị đã được đầu tư, nâng cấp, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại, tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp.

Phỏng vấn: Ông  Nguyễn Văn Minh

Khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị

          ( Phấn khởi khi hệ thống giao thông đô thị, chống thoát nước các tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, đi lại.)

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, gắn với các tiêu chí đô thị loại III, thị xã Quảng Trị đã huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016-2020, thị xã đã tích cực kêu gọi đầu tư các công trình từ nguồn xã hội hóa với vốn huy động được 57 tỷ đồng;  đồng thời chủ động đề xuất Trung ương, tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn hơn 530 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, thị xã đã triển khai nhiều dự án mới như: Dự án nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (giai đoạn 1, 2) với tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng; Nâng cấp cơ sở vật chất 6 trường học với tổng mức đầu tư 22,3 tỷ đồng...

Hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ, tạo được điểm nhấn và mở ra cơ hội cho sự phát triển. Từng bước hình thành và mở rộng không gian đô thị, góp phần tích cực trong việc tạo quỹ đất xây dựng nhà ở, thu hút dân cư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đến nay, thị xã Quảng Trị đạt 47/59 tiêu chuẩn đô thị loại III tăng 10 tiêu chuẩn so với thời điểm năm 2015.

Phỏng vấn: Ông Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Quảng Trị

( Công tác tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thị xã Quảng Trị trong thời gian tới.)

Theo dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư công do ngân sách thị xã Quảng Trị cân đối giai đoạn 2021 – 2025 là trên 680 tỷ đồng: sẽ tập trung nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị, để tạo được sự kết nối khu vực trung tâm thị xã với tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển khu đô thị mới về phía Đông; Tập trung nguồn lực cho việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào phát triển du lịch như dự án: Khu du lịch dinh thái Đập Tràn – Khe Trái, Bãi đỗ xe du lịch…, tạo tiền đề và điều kiện cần thiết để tạo sự đột phá trong phát triển du lịch thị xã.

Cụ thể, trong năm 2022, với tổng số vốn dự kiến phân bổ hơn 70 tỷ đồng để tập trung đầu tư kết cấu – hạ tầng cho các lĩnh vực; trong đó có hơn 10 công trình dự kiến khởi công mới trong năm 2022 với tổng số vốn trên 20 tỷ đồng.

Đây là những tín hiệu đáng mừng, để thị xã Quảng Trị có bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng đô thị, tạo cho bộ mặt đô thị của thị xã Quảng Trị ngày càng phát triển, khởi sắc.

MC: Đến đây, thời lượng của CM TXQT khát vọng hòa bình và phát triển xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình tháng 12.

 

 

 

GTPS: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về việc phấn đấu mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Trị đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã tranh thủ huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, từng bước hoàn thiện hệ thống điện, đường, trường, trạm, nâng cao đời sống của Nhân dân. CM TXQT khát vọng hòa bình và phát triển được phát sóng vào lúc 20h15 / 21h05 ngày 30/11 trên sóng truyền hình, kính mời quý vị và các bạn đón xem!

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lâm Thị Hạnh 25/11/2021 17:16 Lê Vĩnh Nhiên 26/11/2021 09:17
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà