xây dựng đảng: QT hiện NQ 02 về hỗ trợ Doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp
Danh mục
Xây dựng Đảng
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn: Trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp trên cả nước bùng nổ đã khiến số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tăng lên nhanh chóng. Tại Quảng Trị, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp cũng tăng lên khá nhiều mà hầu hết trong số ấy là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với đặc điểm cần vốn và có những yếu tố rủi ro, đây là đối tượng cần được sự hỗ trợ đặc biệt để tồn tại và phát triển. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong quá trình khởi nghiệp hướng tới thành công, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII đã nhất trí thông qua Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng không chỉ giúp DN hướng tới thành công mà còn thể hiện sự quyết tâm của tỉnh QT trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp.

Trong thời gian gần đây, phong trào khởi nghiệp của người dân, nhất là lứa tuổi thanh niên có nhiều khởi sắc, với nhiều mô hình khá thành công, bước đầu tạo dựng được thương hiệu.

Tính từ năm 2011 đến nay, bình quân mỗi năm ở tỉnh có khoảng từ 250 - 300 doanh nghiệp thành lập mới. Nhìn chung doanh nghiệp ở tỉnh có sự phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tính đến năm 2017, vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp đạt 15.399 tỷ đồng. Doanh thu năm 2017 đạt hơn 42.100 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong những năm qua đã đóng góp rất lớn trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp tỉnh giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội...

Pv: Đc … Chính, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh: Xin đồng chí đánh giá về đặc điểm của DN tỉnh QT và đóng góp của họ đối với tỉnh ?

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nói chung, khởi nghiệp doanh nghiệp nói riêng cũng gặp không ít khó khăn, đó là: lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh phát triển không đồng đều, tập trung ở địa bàn vùng đồng bằng và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến còn ít, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản. Phần lớn doanh nghiệp của tỉnh chưa quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và nghiên cứu thị trường, còn phụ thuộc nhiều vào thị trường tại chỗ. Năng lực tài chính, trình độ quản trị doanh nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế, sự am hiểu pháp luật, nhận thức về văn hóa kinh doanh của một bộ phận doanh nhân còn hạn chế v.v...

Pv: Đc … Chính, BT Đảng ủy Khối DN.  Xin đc cho biết những khó khăn hiện nay của DN, nhất là khởi nghiệp DN ở QT là gì?

Nhằm tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển, tại kỳ họp thứ 7 HDND tỉnh khóa VII đã nhất trí thông qua nghị quyết Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018-2021 nhằm tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Dành một phần kinh phí thích đáng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp bằng nhiều hình thức, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, công bằng, an toàn, thân thiện và tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Quan tâm hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị v.v...

PV: Đc Nguyễn Đức Dũng, Phó chủ tịch Thường trực HDND tỉnh QT - Xin đc cho biết ý nghĩa thiết thực của NQ HDND tỉnh trong việc hỗ trợ DN?

Để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, tỉnh QT đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, bao gồm: Hỗ trợ cung cấp thông tin, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chính thống, kịp thời cập nhật, công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của tỉnh, các Sở, Ban, ngành và địa phương. Hỗ trợ tư vấn pháp lý, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp sản xuất trực tiếp tại các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay tại các tổ chức tín dụng để đầu tư sản xuất, kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh  cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Pv: Ông ...Giám đốc một Doanh nghiệp:  NQ HĐND tỉnh về hỗ trợ DN, KNDN, xin ông có thể cho biết công ty ông và cộng đồng DN kỳ vọng gì ở NQ này?

  Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo góp phần nâng cao nhận thức khởi nghiệp cho xã hội, kích thích tinh thần khởi nghiệp trong mỗi người dân, đặc biệt là trong thanh niên, sinh viên về văn hóa khởi nghiệp, kinh doanh, đề cao và xây dựng tinh thần doanh nhân, doanh trí và nhân bản cho các doanh nhân trẻ và những người muốn tạo lập sự nghiệp kinh doanh riêng và nhiều giải pháp thiết thực khác đối với doanh nghiệp.

Pv Đc: Nguyễn Đức Dũng, Phó chủ tịch thưởng trực HDND tỉnh QT. Nghị quyết của HDND tỉnh vừa mới ban hành vừa tròn 1 tháng, vây xin đồng chí cho biết Tỉnh QT sẽ làm gì để đưa NQ vào cuộc sống?

Khởi nghiệp luôn là niềm khát vọng vươn lên của mọi người nhất là nhiều thanh niên. Nhiều doanh nghiệp trẻ có ý tưởng tốt, có phương án đầu tư và mong muốn đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng gặp nhiều khó khăn. Để ươm tạo ý tưởng và và góp phần nuôi dưỡng ước mơ về tinh thần khởi nghiệp, giúp các tổ chức và cá nhân khởi nghiệp thành công, cần sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong các hoạt động xây dựng, triển khai các chương trình, chính sách, đề án hỗ trợ, đồng hành với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp từ khi hình thành ý tưởng, phương án khi nghiệp cho đến khi tham gia thị trường.

                                                                   Văn Cần + Trường Nhật

Chú thích duyệt

Chuyên mục đã được phòng BT duyệt, nội dung đẩm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Văn Cần 23/08/2018 14:17 Lê Vĩnh Nhiên 23/08/2018 15:47
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà