Chuyên mục pháp luật và đời sống 16 9 2021 – Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật cán bộ công chức, viên chức 2019 và những điểm mới
Danh mục
Pháp luật & đời sống
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức. Những điểm mới của Luật này là gì và các địa phương, các ngành tập trung đưa Luật này vào cuộc sống như thế nào là nội dung của CM pháp luật và đời sống hôm nay, trước hết là phỏng vấn ông TRẦN HỮU ANH, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về những điểm mới của Luật này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Chuyên mục pháp luật và đời sống 16 9 2021 – Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật cán bộ công chức, viên chức 2019 và những điểm mới

Thưa quý vị và các bạn! Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức. Những điểm mới của Luật này là gì và các địa phương, các ngành tập trung đưa Luật này vào cuộc sống như thế nào là nội dung của CM pháp luật và đời sống hôm nay, trước hết là phỏng vấn ông TRẦN HỮU ANH, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về những điểm mới của Luật này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Nhạc cắt

Phỏng vấn

1.                 Thưa ông, xin ông cho biết một số điểm mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019?

2.                 Như ông vừa trao đổi, trong các điểm mới có đề cập đến phương thức tuyển dụng công chức và nâng ngạch công chức, xin ông cho biết rõ hơn?

3.                 Để luật đi vào cuộc sống có hiệu quả, Sở đã tập trung những giải pháp gì?

4.                 Qua đây, ông có kiến nghị, đề xuất gì thưa ông?

Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.

Phóng sự

Thưa quý vị và các bạn!

Có thể thấy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 có nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến cán bộ công chức và viên chức. Việc phổ biến và thực hiện đã được chính quyền địa phương và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai. Phóng sự sau ghi nhận về vấn đề này tại thành phố Đông Hà, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Phường 4, thành phố Đông Hà hiện có 19 cán bộ công chức đang làm việc. Từ trước đến nay, đơn vị luôn thực hiện đúng quy định của nhà nước về luật cán bộ, công chức. Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019, mỗi cán bộ, công chức cũng đã tìm hiểu để áp dụng vào thực tiễn. Những điểm mới của Luật sửa đổi về tuyển dụng, thu hút, trọng dụng nhân tài, công tác đánh giá, kỷ luật, chế độ nghỉ hưu cũng đã được sửa đổi, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức, thể hiện sự công bằng trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến CBCCVC.

Chị NGUYỄN TÀI HOÀNG NA

Phó Chủ tịch UBND phường 4 – Tp.Đông Hà – Quảng Trị

 (Những điểm mới có tác động như thế nào đến việc tuyển dụng cũng như quá trình hoạt động, làm việc của cán bộ công chức)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 đã sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức liên quan đến chính sách, đãi ngộ, tuyển dụng công chức; ngạch công chức; xếp loại cán bộ, công chức… và sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức liên quan đến đánh giá viên chức; ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức. Để Luật đi vào cuộc sống, thành phố Đông Hà đã phối hợp và tăng cường các giải pháp phổ biến trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vân

Phó Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà – Quảng Trị

(Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật được thực hiện như thế nào?)

Những quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức góp phần bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức mà còn thu hút những lao động có trình độ cao; thể hiện sự công bằng trong việc thực hiện chế độ đối với người lao động. Tuyên truyền, phổ biến và đưa Luật vào cuộc sống không chỉ thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước mà còn phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa đất nước hiện nay./.

Chào kết

GTPS - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và sửa đổi, bổ sung 15/62 điều của Luật Viên chức. Những điểm mới của Luật này là gì và các địa phương, các ngành tập trung đưa Luật này vào cuộc sống như thế nào là nội dung của CM pháp luật và đời sống kì này, CM được phát sóng vào lúc .... ngày 16/9 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời quý vị và các bạn đón xem./.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 12/09/2021 22:12 Lê Vĩnh Nhiên 13/09/2021 09:42
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà