Phụ nữ và cuộc sống
Danh mục
Phụ nữ và cuộc sống
NỘI DUNG

Kịch bản chuyên mục phụ nữ cuộc sống tháng 10

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở (nhiệm kỳ 2021 – 2026) – Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên phụ nữ.

         Thưa chị em và các bạn!

         Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ cuối năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền tại đại hội; lựa chọn đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện của tỉnh… Đến nay, đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, huyện cơ bản hoàn thành, diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và chất lượng.Trước thềm đại hội, Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng Đại hội cấp mình và các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiều đợt sinh hoạt, diễn đàn tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội các cấp, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ.

Năm 2021, năm bước vào nhiệm kỳ mới – năm tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Để chuẩn bị tốt, làm tiền đề thành công đại hội từ cấp cơ sở đến tỉnh, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện được BTV Hội LHPN tỉnh quan tâm tham mưu, chỉ đạo từ rất sớm - cuối năm 2020.

        Bám sát chủ trương về chỉ đạo đại hội của cấp ủy đảng, Hội cấp trên, các Chỉ thị, KH về chỉ đạo đại hội, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đã xây dựng kế hoạch chọn điểm chỉ đạo, tiến hành tập huấn, thành lập các tổ chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở, huyện. Phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi, phụ trách địa bàn đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đại hội đảm bảo về nội dung và thời gian quy định.

           Lựa chọn thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh là đơn vị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm của cấp cơ sở, với nhiều điểm mới, tổ chức đại hội đảm bảo an toàn, phù hợp, thành công tốt đẹp trong điều kiện phòng chống dịch Covid. Trên cơ sở các văn bản lưu ý rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ cấp cơ sở của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và thực tiễn chỉ đạo điểm của địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội ở từng cấp trước khi tổ chức Đại hội diện rộng trong phạm vi địa phương, đơn vị.

Toàn tỉnh, có 125/125 xã, phường, thị trấn và 21/21 đơn vị cơ sở Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội phụ nữ; đã bầu 1.321 ủy viên Ban Chấp hành; 131 ủy viên Ban Thường vụ; 125 chủ tịch và 125 Phó chủ tịch; bầu 1.252 đại biểu chính thức và 130 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên đảm bảo số lượng và thành phần cơ cấu. Đại hội đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, dân chủ và chất lượng.

        Đại hội được chuẩn bị chu đáo từ công tác nhân sự đến nội dung, tuyên truyền. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chất lượng, hiệu quả, có trách nhiệm đối với văn kiện đại hội phụ nữ các cấp. Công tác xây dựng đề án nhân sự, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN, tham luận, đóng góp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Phụ nữ cấp trên và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa XIII. Công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ghi nhận sự đóng góp, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ.

          Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đề ra được nhiều công trình, phần việc trong nhiệm kỳ mới, gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt trong xây dựng vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.

Phỏng vấn Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cửa Việt: - Nỗ lực thực hiện thành công đại hội điểm cơ sở đầu tiên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cơ sở được triển khai như thế nào?

        Sau Đại hội cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo điểm đơn vị cấp huyện tại Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Cam Lộ. Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị cho đại hội phụ nữ cấp huyện được tập trung triển khai nghiêm túc và đúng quy trình. Trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại hội cấp huyện và cơ sở được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm, an toàn song vẫn đảm bảo yêu cầu về quy trình và chất lượng.

Phỏng vấn Chủ tịch Hội phụ nữ Cam Lộ/ hoặc triệu Phong: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp Hội LHPN huyện đã linh hoạt như thế nào để tổ chức đại hội vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo yêu cầu về quy trình, chất lượng? Kết quả được lãnh đạo huyện và phụ nữ tỉnh đánh giá như thế nào?

          Có thể nói, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được hội viên, phụ nữ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đã lan tỏa các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào Hội

Có thể nói, các hoạt động, công trình, phần việc chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã góp phần vào thành công đại hội. Các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã phát động nhiều chương trình hành động, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ và tạo được không khí sôi nổi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động, phong trào thi đua đợt này là phong trào “Xây dựng công trình phần việc vì phụ nữ nghèo – vì môi trường xanh, sạch đẹp.”  Đã có hơn 90% xã, phường thị trấn đã tổ chức phát động công trình chào mừng bằng những việc làm cụ thể như: Trồng hoa tại các tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Ngoài ra các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, facebook đã cấp nhật thông tin cũng như hình ảnh kịp thời tạo sự lan tỏa trong chị em hội viên phụ nữ cũng như người dân trong cộng đồng.

Phỏng vấn lãnh đạo Hội LHPN tỉnh:  Đánh giá kết quả và kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội huyện và sở (để có kết quả trong điều kiện phòng, chống dịch). Mong muốn/ chỉ đạo triển khai để NQ ĐH cơ sở, huyện đi vào cuộc sống ?

Một trong những ưu điểm được đánh giá cao, đó là đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều nội dung quan trọng, trên cơ sở định hướng của Hội cấp trên, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực tiễn tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ mới mang tính thực tiễn cao.Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ ban chấp hành đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển, được trẻ hóa và trình độ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được hội viên, phụ nữ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Những kết quả tốt đẹp từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp tỉnh trong thời gian tới.

Chào kết

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 14/10/2021 15:18 Lê Vĩnh Nhiên 15/10/2021 07:56
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà