Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 5 11 2021 – Những vấn đề đặt ra trong quy hoạch phát triển thương mại tại tỉnh Quảng Trị
Danh mục
Đại biểu dân cử với cử tri
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Mới đây, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI về việc Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo. Qua thực tế, quy hoạch phát triển thương mại đã đạt được một số kết quả nhất định đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc của ngành chức năng để có chính sách mới phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn. Đây là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 5 11 2021 – Những vấn đề đặt ra trong quy hoạch phát triển thương mại tại tỉnh Quảng Trị

Thưa quý vị và các bạn! Mới đây, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI về việc Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo. Qua thực tế, quy hoạch phát triển thương mại đã đạt được một số kết quả nhất định đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc của ngành chức năng để có chính sách mới phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn. Đây là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

STT

Nội dung

Hình ảnh

TL

1

Sau thời gian thực hiện Nghị quyết 03/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về quy hoạch phát triển thương mại, hoạt động thương mại của tỉnh có bước phát triển đáng kể, có chuyển biến tích cực về quy mô, thị trường, hạ tầng kĩ thuật; doanh nghiệp, cơ sở thích ứng nhanh với cơ chế mới, huy động nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng nhanh hơn và cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước và có xuất siêu. Hạ tầng thương mại phát triển tương đối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cùng với các phương thức bán hàng truyền thống, định hướng các hình thức bán hàng qua mạng, giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn có sự phát triển nhanh chóng. Hoạt động xúc tiến thương mại từng bước đi vào thực chất, hình thành được nhiều mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Hình ảnh quy hoạch phát triển thương mại, các mạng lưới chợ, siêu thị, khu kinh tế, xúc tiến thương mại...

45’’

2

Đánh giá chung về những kết quả đạt được sau thời gian thực hiện Nghị quyết

Ông Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

 

45’’

3

Trong quy hoạch phát triển thương mại thì quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu là một trong những lĩnh vực quan trọng được chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Theo Nghị quyết 03 toàn tỉnh quy hoạch phát triển 145 cửa hàng xăng dầu, nhưng sau 7 năm thực hiện phát triển được 126 cửa hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, đối với địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa mặc dù có quy hoạch song việc đầu tư còn chậm. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc.

Hình các cửa hàng xăng dầu...

 

4

Vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện quy hoạch phát triển thương mại...

Ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị

45’’

5

Ngoài ra, Nghị quyết 03 tập trung quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm, trung tâm logistics, bán buôn, trạm thu hàng hóa, phát triển khu thương mại dịch vụ tổng hợp, quy hoạch hệ thống kho xăng dầu và quy hoạch mạng lưới chợ. Thời gian qua, các ngành chức năng đã vào cuộc cùng thực hiện tốt vấn đề quy hoạch thương mại. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm. Trong đó, nổi bật là quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nguồn vốn và tính khả thi khi triển khai thực hiện dự án. Về phát triển mạng lưới chợ hiện nay còn chậm chưa đạt mục tiêu đề ra, chỉ có 81/108 chợ được quy hoạch. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc đầu tư xây dựng chợ cần phải xét đến yếu tố mang tính khả thi, hiệu quả và mang tầm vóc khu vực, tầm vóc quốc gia.

Hình quy hoạch kho hàng xăng dầu Hải Hà, hình chợ

Hình HĐ làm việc với sở Công Thương, có lãnh đạo Sở Xây dựng

45’’

6

Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ cho nội tỉnh, nội vùng nội tỉnh thì cơ bản, chúng ta đầu tư xây dựng 81/101 chợ, nỗ lực lớn của ngành công thương và HĐND tỉnh, phát triển thương mại nhỏ lẻ làm thị trường cho các nhà đầu tư... hệ thống cơ sở hạ tầng tốt rồi. Tuy nhiên thực trạng thời gian qua một số báo chí có nói 3 năm vừa qua chúng ta đầu tư 5 chợ, có 3 chợ bỏ hoang, hiện ta còn thiếu 28 chợ thì mong Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ xem xét lại mức độ phù hợp. Thực tế chúng ta đầu tư thêm nữa thì cần ngân sách... cần hết sức cân nhắc... ví dụ Đông Hà xây dựng chợ đêm thì không hiệu quả, tương tự các địa phương khác người ta mong muốn có vốn đầu tư từ ngân sách nhiều lên, nhưng hiệu quả k k quan tâm lắm.

Cơ sở hạ tầng hiện nay cơ bản ổn rồi muốn thương mại là mũi nhọn thì không còn cách nào khác là phát triển tầm vóc thươn mại dịch vụ của vùng khu vực, quốc gia, ... phải có cơ sở hạ tầng thì may ra mới được. Để phát triển như thế thì xem cái gì là quan trọng nhất. Tôi cũng tham khảo ý kiến nhiều người phải có cơ sở hạ tầng trước.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị

50’’

7

Dù có nhiều cố gắng song khu vực thương mại dịch vụ của tỉnh vẫn chưa xứng với tiềm năng, hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật phục vụ cho hoạt động thương mại, dịch vụ còn thiếu so với quy hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, cũng như tác động thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển. Các trung tâm dịch vụ logictis quy mô chưa phát triển, trung tâm thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ còn chậm. Có 43% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào lĩnh vực thương mại nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, thậm chí rất nhỏ nên năng lực cạnh tranh không cao, không định hướng và dẫn dắt thị trường. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp định hướng phát triển quy hoạch thương mại phù hợp thực tiễn trong thời gian tới.

Hình trung tâm thương mại,

Doanh nghiệp tham gia thương mại...

45’’

8

Giải pháp của ngành trong quy hoạch phát triển thương mại

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị

50’’

9

Những vấn đề cần quan tâm trong quy hoạch thương mại thời gian tới?

Ông Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

50’’

10

Định hướng phát triển thương mại trong quy hoạch phù hợp với thực tiễn của địa phương có cơ sở để thực hiện hoàn thành các mục tiêu quy hoạch đề ra. Đồng thời, giúp lĩnh vực thương mại phát triển song hành với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, gắn liền với sự phát triển của các khu vực đô thị, trị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh. Từng bước thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay./.

Hình phố phường, đô thị phát triển...

35’’

 

GTPS - Mới đây, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức giám sát về tình hình thực hiện Ngahị quyết 03/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI về việc Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo. Qua thực tế, quy hoạch phát triển thương mại đã đạt được một số kết quả nhất định đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc của ngành chức năng để có chính sách mới phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn. Đây là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri kì này, CM được phát sóng vào lúc.... ngày 5 11 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời quý vị và các bạn đón xem./.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 29/10/2021 21:49 Lê Vĩnh Nhiên 30/10/2021 09:43
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà