Kịch bản đại biểu dân cử với cử tri 19 11 2021 – Hỗ trợ, chứng nhận đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số - Những vấn đề cần quan tâm
Danh mục
Đại biểu dân cử với cử tri
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 – 2022. Đến thời điểm này đã có nhiều hộ dân được hỗ trợ đất để làm nhà ở, có giấy CNQSD đất ở, giấy CNQSD đất sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm khi có những hạn chế nhất định. Điều này đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp, các ngành chức năng. Đây là nội dung chính của CM Đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kịch bản đại biểu dân cử với cử tri 19 11 2021 – Hỗ trợ, chứng nhận đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số - Những vấn đề cần quan tâm

Thưa quý vị và các bạn! Năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 – 2022. Đến thời điểm này đã có nhiều hộ dân được hỗ trợ đất để làm nhà ở, có giấy CNQSD đất ở, giấy CNQSD đất sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm khi có những hạn chế nhất định. Điều này đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp, các ngành chức năng. Đây là nội dung chính của CM Đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

STT

Nội dung

Hình ảnh

TL

1

Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 – 2022, việc hỗ trợ đất ở cho hộ gia đình đồng bào thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết đạt tỷ lệ 94,45%, cơ bản đạt mục tiêu của nghị quyết. Cuộc sống người dân được cải thiên hơn nhờ được hỗ trợ đất ở.

Hình bản làng sản xuất...

20’’

2

Trao đổi ngắn gọn kết quả và ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết?

Ông HỒ QUỐC HƯƠNG – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

3

Tuy nhiên, số hộ dân được hưởng lợi từ chính sách này không phải là nhiều khi hầu hết các địa phương vùng núi vẫn còn có những trường hợp không có đất sản xuất, chưa được cấ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất.

Gia đình Hồ Văn Phanh, thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông có 4 anh em. Sau khi lập gia đình, anh Phanh cũng như các em mình được bố mẹ hỗ trợ đất ở và đất sản xuất. Như nhiều hộ dân khác, do nhiều nguyên nhân đến nay gia đình anh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hình anh Phanh đang làm đất vườn...

Hình trao đổi với anh Phanh ở nhà

35’’

4

Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Ông HỒ VĂN PHANH, thôn Vùng Kho – Đakrông – Quảng Trị

35’’

5

Thực trạng đất ở, đất sản xuất của địa phương như thế nào

Ông HỒ THANH – Chủ tịch UBND xã Đakrông – Quảng Trị

 

6

Tại huyện Vĩnh Linh, trong các nội dung của Nghị quyết thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị thì đến nay số hộ được thực hiện còn rất ít. Trong đó, có rất nhiều nguyên nhân khó tháo khiến cho việc hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) đất ở và đất sản xuất cho người dân mới chỉ đạt hơn 29% so với số hộ cần được thực hiện. Không chỉ Vĩnh Linh mà nhiều địa phương Đakrông, Cam Lộ vẫn chưa thực hiện chủ trương này.

Hình bà con sản xuất ở Vĩnh Linh

 

7

Chia sẻ về khó khăn khi không được cấp đất sản xuất và nguyên nhân...

Ông HỒ MINH LÝ

Thôn Thúc – Vĩnh Ô – Vĩnh Linh – Quảng Trị

40’’

8

Quan điểm của huyện về vấn đề này

Ông THÁI VĂN THÀNH

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị

40’’

9

Mới đây đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với các địa phươngvề tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022.

Nhìn chung, công tác triển khai chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ tại các địa bàn vùng núi còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như quỹ đất ở chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của người dân, trong khi dân số tự nhiên ngày càng tăng; kinh phí thực hiện đo đạc, lập hồ sơ chưa được giải ngân kịp thời ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện nghị quyết.

Hình làm việc của Hội đồng với các địa phương về thực hiện Nghị quyết

45’’

11

Thực tế tiến độ thực hiện Nghị quyết như vậy cần quan tâm đến vấn đề gì để đảm bảo hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo tại các địa phương?

Ông HỒ QUỐC HƯƠNG – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

50’’

12

Thực hiện Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND đã tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn về đất ở, giải quyết một phần đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm hồ sơ pháp lý khi giao dịch dân sự, tiếp cận vốn ưu đãi từ các chính sách; từng bước ổn định, cải thiện điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, những kết quả thực hiện Nghị quyết còn thấp đặt ra vấn đề cần có sự vào cuộc nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa từ các ngành chức năng và chính quyền các địa phương để góp phần đảm bảo quyề lợi cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội vùng núi phát triển, giữ vững ổn định chính trị vùng biên giới./.

Hình bản làng, hình sản xuất của bà con ở Đakrông...

45’’

GTPS - Năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 – 2022. Đến thời điểm này đã có nhiều hộ dân được hỗ trợ đất để làm nhà ở, có giấy CNQSD đất ở, giấy CNQSD đất sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm khi có những hạn chế nhất định. Điều này đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp, các ngành chức năng. Đây là nội dung chính của CM Đại biểu dân cử với cử tri kỳ này, CM được phát sóng vào lúc..... ngày 19/11 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời quý vị và các bạn đón xem./.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 13/11/2021 09:35 Lê Vĩnh Nhiên 13/11/2021 10:48
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà