Phụ nữ và cuộc sống
Danh mục
Phụ nữ và cuộc sống
NỘI DUNG

Chuyên mục phụ nữ và cuộc sống 27-11

MC1: Kính chào Qv & các bạn! Vừa qua Đại hội phụ đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công tốt đẹp qua đó tạo khí thế mới cho các phong trào thi đua nhiệm kỳ mới tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

MC2: Chuyên mục phụ nữ và cuộc sống tuần này sẽ có những ghi nhận về thành công Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị, mời Qv & các bạn cùng nghe.

Nhạc cắt

Dấu ấn phụ nữ Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 -2021

MC1: Thưa QV& và các bạn! Với số lượng chiếm 50,43% dân số và hơn 51% lực lượng lao động toàn tỉnh, 5 năm qua, phụ nữ Quảng Trị đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; sáng tạo trong lao động, công tác trên tất cả các lĩnh vực; đảm đang chăm lo gia đình, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Tất cả 9 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV  đều đạt và vượt kế hoạch.

MC2: Nổi bật là các cấp hội đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh; thành lập được 218 mô hình kinh tế tập thể với trên 4.300 thành viên tham gia; hỗ trợ cho gần 900 phụ nữ khởi nghiệp, nhân rộng trên 1.600 mô hình phát triển kinh tế giỏi, xây dựng được 718 mô hình giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm có trên 3.300 hộ phụ nữ nghèo làm chủ kinh tế thoát nghèo... Các cấp hội đã giúp đỡ 20.397 hộ, đỡ đầu 16.509 hộ nghèo do phụ nữ chủ, trong đó có 3.378 hộ phụ nữ nghèo làm chủ kinh tế thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh xuống còn 7,03% vào cuối năm 2020. Trong đại dịch Covid 19, các cấp hội và hội viên đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực chung tay đẩy lùi dịch bệnh với tổng nguồn huy động, đóng góp quy đổi thành tiền trị giá trên 10 tỷ đồng. Các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp và cán bộ hội, trong đó tập trung nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo hội, đồng thời chú trọng phát huy vai trò của chủ thể hội viên phụ nữ. Bà Đỗ Thị Lý, Nguyên chủ tịch hội LHPN Quảng Trị cho biết:

          Băng ghi âm

MC1: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động hội và phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Trị đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hôị của tỉnh. Công tác vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ ngày càng hiệu quả, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch COVID-19. Tham gia giải quyết tốt các vấn đề nổi lên ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nét mới là phát huy vai trò chủ động của hội viên phụ nữ và cộng đồng trong giám sát thông qua triển khai, chia sẻ sáng kiến giám sát cộng đồng, nhóm giám sát cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của hội cơ sở. Với những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng chí Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá về những đóng góp và thành tích của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ qua như sau:

          Băng ghi âm

MC2: Có thể nói Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể nên cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đề ra.Tuy ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chị em phụ nữ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, từng bước khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Nhạc cắt

MC1: Thưa Qv & các bạn!  Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu: 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 2 khâu đột phá nhằm thực hiện mục tiêu đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên, vì hạnh phúc, bình đẳng, phát triển của phụ nữ Quảng Trị. Trong nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp Phụ nữ Quảng Trị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ được xác định, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Các cấp hội tập trung tuyên truyền cho hội viên phụ nữ nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ để thống nhất trong nhận thức và hành động. Tập trung xây dựng tổ chức hội các cấp, nhất là cấp cơ sở thật sự vững mạnh.

MC2:  Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước nước, các cấp hội phải xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, có chuyên môn sâu, khả năng hội nhập quốc tế tốt, có khả năng thích ứng nhanh để dẫn dắt phong trào phụ nữ. Với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội và lấy hạnh phúc, lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu, các cấp hội cần quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đa dạng các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm để mở rộng cơ hội cho lao động nữ. Tiếp tục tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QPAN, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị có kiến thức, kỹ năng, đạo đức, sức khỏe, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Bà Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho biết thêm:

Băng ghi âm

MC1: Phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Non sông, gấm vóc Việt nam do Phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ, trong nhiệm kỳ mới Phụ nữ Quảng Trị sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” và “Lấy hạnh phúc, lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”, các cấp hội phụ nữ quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho phụ nữ. Hỗ trợ những mô hình sản xuất đủ điều kiện để chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị nhằm bảo bộ cho các mô hình sản xuất, kinh doanh của phụ nữ phát triên bền vững. Tổ chức và nâng cao hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt là phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa phương; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới.

MC2: Chuyên mục phụ nữ và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây, chuyên mục do… thực hiện, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Qv & các bạn trong chương trình lần sau.

 

Đón nghe:


 Vừa qua Đại hội phụ đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công tốt đẹp qua đó tạo khí thế mới cho các phong trào thi đua nhiệm kỳ mới tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Chuyên mục phụ nữ và cuộc sống sẽ có những ghi nhận về thành công Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị, mời Qv & các bạn đón nghe vào lúc 11h thứ 7 ngày 27-11 trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị.File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 24/11/2021 10:56 Lê Vĩnh Nhiên 24/11/2021 14:31
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà