KHCN 16-11
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

KỊCH BẢN CHUYÊN MỤC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số Phổ biến (.../.../2017)

 

PTV: Thưa QV&CB,Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó. Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở. Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình. Để hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng, áp dụng và công bố TCCS, mời QV&CB theo dõi chuyên mục KHCN tuần này.

Nhạc cắt

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Thưa QV&CB, nơi tôi đang đứng đây là phòng trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Thảo Nguyên.  Công ty đã xây dựng TCCS và công bố áp dụng, đồng thời đã đăng ký mã số mã vạch doanh nghiệp cho các sản phẩm của mình góp phần nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cơ sở sản xuất và người tiêu dùng, tránh trường hợp mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với chị …, Công ty TNHH Thảo Nguyên.

PTV: Thưa chị, Xuất phát từ đâu mà chị xây dựng và công bố áp dụng TCCS cho sản phẩm của cơ sở mình?

Trả lời.

PTV: Vậy, lợi ích mang lại khi áp dụng TCCS vào sản xuất của cơ sở mình là gì?

Trả lời

Xin cảm ơn chị!

Thưa QV&CB! Có thể thấy rằng, tiêu chuẩn cơ sở rất quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thời gian qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng TCCS  được thực hiện như thế nào, mời QV & CB cùng theo dõi PS ngắn sau:

Phóng sự chèn

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tập huấn hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 100 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ; 26 cơ sở sản xuất bún sạch, miến, tinh dầu… với trên 143 TCCS. Có thể thấy, trong những năm gần đây các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng, công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

Khi một tổ chức sản xuất dựa trên tiêu chuẩn cơ sở do mình xây dựng và công bố áp dụng, tổ chức sẽ kiểm soát sản phẩm một cách cụ thể, dễ dàng hơn đồng thời sẽ kịp thời phát hiện sai lỗi để có biện pháp khắc phục, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa theo công bố. Có thể nói rằng việc công bố áp dụng TCCS là căn cứ pháp lý  nhằm bảo đảm độ tin cậy cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm để kinh doanh và tiêu dùng.

Để xây dựng TCCS, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể tham khảo qua trang http://www.tcvn.gov.vn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN; Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN http://dostquang.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng qua số điện thoại 0233 3553 995 để được hướng dẫn thực hiện.

PTV: Thưa QV & CB! Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn của nước ta có hai cấp là tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở. Một tổ chức sản xuất, kinh doanh khi chưa áp dụng được tiêu chuẩn quốc gia hay tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm, dịch vụ của mình thì việc áp dụng TCCS giúp doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh.  Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình.  Để hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng và áp dụng TCCS, mời QV&CB cùng gặp gỡ với anh/chị.... đến từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị

Câu hỏi:Xin anh /chị hãy cho biết các tổ chức/doanh nghiệp nào thì cần xây dựng, công bố và áp dụng TCCS?

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn tại khoản 3 Điều 11 các tổ chức có trách nhiệm xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm:Tổ chức kinh tế; Cơ quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp; Tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Câu hỏi:Yêu cầu và căn cứ để xây dựng TCCS là gì?

Theo quy định tại Thông tư 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, TCCS được xây dựng phải đáp ứng 2 yêu cầu sau:

Thứ nhất, Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành;

Thứ hai, Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

Câu hỏi:Vậy TCCS bao gồm bao nhiêu loại và được xây dựng trên các phương thức như thế nào?

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau: Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn; Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản; Tiêu chuẩn quá trình; Tiêu chuẩn dịch vụ; Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

- Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

- Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

Câu hỏi:Trình tự xây dựng và công bố TCCS được thực hiện như thế nào?

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (sau đây viết tắt là TCCS) có thể bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;Bước 8: Công bố TCCS;Bước 9: In ấn TCCS.

Để công bố TCCS, người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố TCCS . Hồ sơ dự thảo TCCS được lưu trữ tại cơ sở

Câu hỏi:Cách thể hiện nội dung và trình bày TCCS?

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có 4 phần: Mục lục; Phần thông tin mở đầu; Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật); Phần thông tin bổ sung.

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện: Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:) và được đặt sau ký hiệu TCCS; Chữ viết tắt tên cơ sở công bố (ban hành) tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.(Ví dụ: TCCS 27:2017/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 27, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX xây dựng và công bố năm 2017)

Lưu ý: TCCS cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa;TCCS có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn; Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, huỷ bỏ hoặc thay thế nội dung. TCCS có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.

Xin cảm ơn anh/ chị với những chia sẻ vừa rồi.

PTV:Thưa QV&CB.  Do tính chất tự nguyện, hiện nay nhiều doanh nghiệp bỏ qua việc công bố TCCS áp dụng cho sản phẩm của mình. Điều này khiến doanh nghiệp vô tình vi phạm pháp luật vì  trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là phải thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. Là cơ quan đầu mối, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng, thời gian tới Sở KH&CN sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn xây dựng TCCS đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, đưa công tác Tiêu chuẩn ngày càng đi sâu phục vụ đời sống nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh.

Chuyên mục KHCN tuần này cũng xin được khép lại tại đây, Cảm ơn QV&CB đã quan tâm theo dõi! Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp

với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị thực hiện

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng cmcd duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

Chú ý thêm  khi khâu nối giữa PS chèn, phỏng vấn. 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 09/11/2017 08:33 Lê Vĩnh Nhiên 09/11/2017 13:24
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà