Đề cương kịch bản Tọa đàm Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII
Danh mục
Gặp gỡ đối thoại
NỘI DUNG
Lời dẫn : Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Đợt sinh hoạt chính trị này có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện ý Đảng - lòng dân, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của văn kiện đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện văn kiện trình Bộ Chính trị phê duyệt vào cuối tháng 9/2020, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10/2020. Đây là nội dung sẽ được đề cập sâu hơn trong chương trình tọa đàm: Xây dựng Văn kiện đại hội từ sự hội tụ ý Đảng - lòng dân. I. Khách mời của chương trình:

Đề cương kịch bản Tọa đàm Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII

Chủ đề  :Xây dựng  Văn kiện đại hội từ sự  hội tụ ý Đảng - lòng dân

Thời gian thực hiện: Ghi hình( dự kiến): 14h ngày 4/9/2020

Phát sóng: Ngày 7/9/2020

Nội dung: Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang  được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Đợt sinh hoạt chính trị này có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện ý Đảng - lòng dân, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của văn kiện đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện văn kiện trình Bộ Chính trị phê duyệt vào cuối tháng 9/2020, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10/2020. Đây là nội dung sẽ được đề cập sâu hơn trong chương trình tọa đàm: Xây dựng  Văn kiện đại hội từ sự  hội tụ ý Đảng - lòng dân.

I.         Khách mời của chương trình:

1.                        Lãnh đạo phụ trách Tiểu ban Văn kiện  

Nội dung trao đổi:

-      Khẳng định tầm quan trọng của việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội

-      Đánh giá tinh thần tham gia của cán bộ, đảng viên , nhân dân và công tác thu thập được tiến hành như thế nào?

-   Những vấn đề lớn mà cán bộ, đảng viên quan tâm là gì?

2.                       Lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị:

Nội dung trao đổi:

-      Sự nỗ lực bằng nhiều giải pháp cung cấp số liệu cho quá trình xây dựng văn kiện

-      Tác động của đại dịch covid ảnh hưởng như thế nào đến số liệu thống kê làm dữ liệu quan trọng của văn kiện.

-      Đề xuất góp ý vào văn kiện về những dữ liệu, số liệu cần điều chỉnh... do tác động của đại dịch covid-19  ( của Ngành và ý kiến tập hợp được từ cán bộ, nhân dân) liên quan đến số liệu

3.                       Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Trị

Nội dung cần trao đổi:

-      Vấn đề xây dựng Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng miền Trung: Ý kiến của Ngành và ý kiến thu thập được.

-      Đề xuất góp ý vào dự thảo văn kiện  

4.  Lãnh đạo 1 doanh nghiệp : Mời Hồ Xuân Hiếu- TGĐ Cty CP TCT Thương mại Quảng Trị, chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Nội dung trao đổi:

-      Đại dịch covid-19 tác động đến doanh nghiệp ntn

-      Hàm lượng nội dung giải pháp đã đề cập đến vấn đề khắc phục khó khăn do đại dịch ntn?

-      Đề xuất góp ý vào văn kiện từ ý kiến của Doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ về giải pháp đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch.

II.       Bố cục chương trình:

1.                       Khách mời trao đổi: 3 khách mời

2.                       3 Phóng sự chèn :

PS1: Tổng hợp về việc công bố văn kiện trên các loại hình để lấy ý kiến( Phỏng vấn 1 cán bộ nghỉ hưu, 1 người dân…)

PS2: Xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng miền Trung được sự quan tâm của cán bộ, nhân dân như thế nào ( Phỏng vấn cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu; 2 người dân …

PS3: Doanh nghiệp trẻ quan tâm góp ý xây dựng văn kiện đại hội

3.                       Kết luận chương trình:Phát biểu tiếp thu của Tiểu ban văn kiện

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 31/08/2020 10:54 Nguyễn Thị Bảo 31/08/2020 10:54
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà