Tên sản phẩm :
CM Đại Biểu Dân cử với cử tri - Vì sao một bộ phận người dân chưa đồng thuận với dự án khai thác khoáng sản
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [15/11/2017 15:40]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [15/11/2017 21:14]
Thực trạng nước sạch sinh hoạt ở xã gio Mỹ huyện Gio Linh
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [04/05/2017 16:08]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [04/05/2017 16:08]
BVĐK tỉnh Quảng Trị từng bước cải thiện sự hài lòng của người bệnh
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [18/04/2017 13:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/04/2017 14:53]
Chuyên mục ĐBDC với cử tri
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [06/04/2017 00:13]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [06/04/2017 00:13]
Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Dũng về mở rộng Dân chấm điểm sang Y tế Giáo dục
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [03/02/2017 09:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/02/2017 10:18]
PV Ong Nguyen Duc dung ve cham diem linh vưc Y te
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [20/01/2017 07:02]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [20/01/2017 07:02]
CM DBDC voi cu tri
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [05/01/2017 11:09]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [05/01/2017 11:09]
Cần giải quyết tình trạng phòng học tạm bợ ở miền núi
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [14/12/2016 23:33]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [14/12/2016 23:33]
Giải quyết chế độ chính sách dành cho người bị nhiễm chất độc hóa học
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [01/12/2016 06:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2016 10:07]
Đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh QT đến năm 2020
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [17/11/2016 01:53]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [17/11/2016 01:53]
Chuyên mục ĐBDC với cử tri
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [03/11/2016 00:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/11/2016 09:42]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà