Tên sản phẩm :
PTTT: Thu hút đầu tư - Những khó khăn và thách thức đặt ra
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [12/03/2020 11:08]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [12/03/2020 16:06]
PTTT: NGĂN CHẶN, KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [07/11/2019 07:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
PTTT: NĂM HỌC MỚI 2019-2020, NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC ĐẶT RA
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [07/08/2019 07:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/08/2019 09:52]
PTTT: Kỳ thi THPT Quốc gia - những vấn đề đặt ra
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [13/06/2019 09:48]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/06/2019 16:38]
PTTT: Bàn về phương án chống hạn
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [30/05/2019 15:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/06/2019 14:24]
PTTT: Bàn về phương án chống hạn
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [30/05/2019 15:18]    Duyệt : Nguyễn Thanh Vân  [30/05/2019 20:32]
PTTT: Phòng chống cháy rừng trong mùa khô
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [11/04/2019 10:39]    Duyệt : Nguyễn Thanh Vân  [11/04/2019 10:39]
Kịch bản chương trình PTTT 8/3
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [06/03/2019 14:26]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/03/2019 08:49]
PTTT: BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG DỊP MUA SẮM CAO ĐIỂM CUỐI NĂM
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [12/12/2018 13:16]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [19/12/2018 14:38]
Chương trình PTTT Chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012 - Những khó khăn còn tồn tại
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [07/03/2018 22:33]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [17/03/2018 07:17]
Kịch bản PTTT: Sức bật của thể thao Quảng Trị năm 2018
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/03/2018 07:44]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/03/2018 10:07]
Kịch bản PTTT: Sức bật của thể thao Quảng Trị năm 2018
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/03/2018 06:31]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [13/03/2018 07:55]
Chương trình PTTT: Chuyển đổi HTX theo Luật 2012 - Những khó khăn còn tồn tại
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [07/03/2018 15:21]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [07/03/2018 15:34]
Kịch bản PTTT: Quảng Trị chung tay chăm lo Tết cho người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [09/02/2018 07:32]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [10/02/2018 17:15]
Kịch bản PTTT: Quảng Trị chung tay chăm lo Tết cho người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [07/02/2018 17:41]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [08/02/2018 16:01]
Kịch bản PTTT: Quảng Trị chung tay chăm lo Tết cho người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [07/02/2018 15:14]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [07/02/2018 17:19]
Kịch bản PTTT: Xung quanh vấn đề thu hút các dự án đầu tư vào các KKT, KCN của tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [12/01/2018 07:36]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [12/01/2018 08:45]
Kịch bản PTTT: Xung quanh vấn đề thu hút các dự án đầu tư vào các KKT, KCN của tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thanh Vân  [11/01/2018 08:04]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [11/01/2018 18:50]
Kịch bản chương trình PTTT: CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐÃ THAY ĐỔI DIỆN MẠO BỘ MẶT NÔNG THÔN Ở QUẢNG TRỊ
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [28/12/2017 22:44]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [29/12/2017 08:40]
Kịch bản chương trình PTTT: Chương trình “Hạnh phúc Quảng Trị”- Nguồn lực quan trọng để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [28/12/2017 09:28]    Duyệt : Hoàng Thị Kim Hồng  [28/12/2017 16:43]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà