Tên sản phẩm :
KHOA HOC DOI SONG 21.8 PHAT THANH
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [17/08/2019 14:52]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/08/2019 12:53]
Khoa học đời sống ( phát thanh)
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [12/04/2019 15:52]    Duyệt : Trương Thị Ngoc Diệp  [12/04/2019 15:52]
Khoa học đời sống( kinh doanh vàng)
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [03/12/2018 10:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/12/2018 13:25]
Khoa hoc doi song( du dia chi quang tri)
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [27/11/2018 07:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/11/2018 10:07]
khoa học đời sống ( phát thanh): Quảng Trị chú trọng xây dựng thương hiệu ném
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [22/10/2018 08:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/10/2018 14:54]
Khoa học và đời sống( phát thanh): Nhân giống cây lâm nghiệp
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [15/10/2018 10:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/10/2018 16:12]
Khoa học đời sống ( phát thanh): quản lý chất lượng thép làm cốt bê tông
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [08/10/2018 07:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/10/2018 09:50]
Khoa học đời sống ( phát thanh): ứng dụng khoa học trong nông nghiệp
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [27/08/2018 08:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/08/2018 16:17]
khds ( phát thanh): đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tế
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [21/08/2018 14:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [21/08/2018 14:51]
Khoa học đời sống ( phát thanh): quản lý mặt hàng điện điện tử
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [25/06/2018 07:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/06/2018 07:23]
Khoa học và đời sống ( phát thanh): Phụ nữ đổi mới sáng tạo trong ứng dụng khoa học và công nghệ
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [21/05/2018 08:51]    Duyệt : Trương Thị Ngoc Diệp  [21/05/2018 08:51]
Chuyên mục khoa học và đời sống ( phát thanh): ngành khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [14/05/2018 09:05]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/05/2018 10:33]
Khoa học và đời sống( phát thanh): Mô hình nông sản sạch-hướng sản xuất bền vững
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [04/05/2018 15:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/05/2018 06:30]
Chuyên mục khoa học và đời sống ( phát thanh): Khởi nghiệp để đổi mới sáng tạo trong công nghệ cao
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [26/04/2018 14:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/04/2018 15:48]
chuyên mục khoa học và đời sống: sở hữu trí tuệ từ những đặc sản địa phương
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [20/04/2018 15:01]    Duyệt : Trương Thị Ngoc Diệp  [20/04/2018 15:01]
Khoa học và đời sống ( phát thanh): trạm nghiên cứu nấm thành công với mô hình nấm linh chi
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [13/04/2018 15:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/04/2018 09:30]
CTPT KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG PHÁT SÓNG NGÀY 29-11
Biên tập : Nguyễn Thị Thái Hiền  [24/11/2017 09:02]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/03/2018 08:07]
Khoa học và đời sống: ứng dụng khoa học vào sản xuất những loại rau màu
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [22/03/2018 14:44]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/03/2018 07:06]
Khoa học và đời sống: ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến cây ngưu tất
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [19/03/2018 09:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/03/2018 14:51]
Khoa học và đời sống(phát thanh): hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết 31 về ứng dụng khoa học và công nghệ
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [09/03/2018 16:19]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/03/2018 14:42]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà