Tên sản phẩm :
Kịch bản PLĐS 19 3 2020 – Thực hiện Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm trong phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/03/2020 22:44]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [17/03/2020 22:44]
Pháp luật và đời sống 2 1 2019 – ĐỂ LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA 2019 ĐI VÀO CUỘC SỐNG
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/12/2019 22:02]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [30/12/2019 22:02]
Kịch bản CM Pháp luật và đời sống 19 92019 – Đưa Luật đặc xá 2018 vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/09/2019 22:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
CM Pháp luật và đời sống 7 11 2019 – Đấu tranh ngăn ngừa các hoạt động tín dụng đen
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/10/2019 07:26]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [28/10/2019 07:26]
Kịch bản chuyên mục Pháp luật đời sống 4 7 2019 - Tư pháp Quảng Trị - 30 năm xây dựng và phát triển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/07/2019 15:05]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [01/07/2019 15:05]
Chuyên mục pháp luật và đời sống 20 6 2019 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TDTT trên địa bàn tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/06/2019 16:03]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [17/06/2019 16:03]
Chuyên mục pháp luật đời sống 16/5/2019 – Phiên tòa giả định phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/05/2019 16:05]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [13/05/2019 16:05]
Chuyên mục pháp luật đời sống ngày 18 4 2019 – Cục quản lý thị trường tang cường phổ biến pháp luật
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/04/2019 09:08]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [16/04/2019 09:08]
huyên mục pháp luật đời sống 4 4 2019 - Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/04/2019 22:01]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [01/04/2019 22:01]
Chuyên mục Pháp luật và đời sống 21 3 2019 – Luật đo đạc bản đồ
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/03/2019 15:13]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [18/03/2019 15:13]
Chuyên mục Pháp luật đời sống 7/3/2019 – Thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [04/03/2019 22:01]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [04/03/2019 22:01]
Chuyên mục pháp luật đời sống 21 2 2019 - Nâng cao nhận thức về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Thưa quý vị và các bạn!
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/02/2019 22:31]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [19/02/2019 22:31]
Kịch bản Pháp luật đời sống ngày 14 2 2019 - Nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/02/2019 23:41]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [09/02/2019 23:41]
Chuyên mục pháp luật và đời sống số 2, ngày 17/1/2019 Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/01/2019 21:25]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [09/01/2019 21:25]
Chuyên mục Pháp luật và đời sống 3/1/2019 – Luật Tố cáo năm 2018 cụ thể hóa quyền tố cáo của con người
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [25/12/2018 23:28]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [25/12/2018 23:28]
Kịch bản chuyên mục Pháp luật đời sống ngày 20/12/2018 – Phổ biến Luật lâm nghiệp năm 2017
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/12/2018 16:00]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [12/12/2018 16:00]
Chuyên mục Pháp luật đời sống 6 12 2018 – Luật tiếp cận thông tin
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/12/2018 14:53]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [03/12/2018 14:53]
PLĐS 22/11/2018 – Nhiều điểm mới trong Nghị định 15 thi hành Luật An toàn thực phẩm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/11/2018 15:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/11/2018 16:49]
Chuyên mục pháp luật đời sống ngày 8/11/2018 Nâng cao nhận thức người dân hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/11/2018 21:11]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [01/11/2018 21:11]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà