14/11/2016 03:56 PM

   Kính gửi :   -  Ban Giám đốc

  -   Các phòng chuyên môn

       Sau 14 ngày  đưa phần mềm tác nghiệp QRTV vào sử dụng (từ ngày 1/11/2016 đến nay 14/11/2016) nhìn chung các anh chị em  tại các phòng trong cơ quan sau khi được tập huấn đã nắm và sử  dụng khá thành thạo các tính năng cơ bản của hệ thống tác nghiệp. Các phòng đã dần đi vào quy trình làm việc của hệ thống từ việc đăng kí đề tài đến nộp sản phẩm, kế hoạch xin xe…Tuy vậy việc ứng dụng vào thực tế tác nghiệp lại khá chậm, một số phòng sau khi lãnh đạo cơ quan đốc thúc và có những biện pháp quyết liệt mới tham gia tác nghiệp trên hệ thống. Phần chấm nhuận bút cho tác phẩm vẫn chưa đưa vào dùng, các sản phẩm truyền hình sau khi hoàn thiện chưa đưa vào nộp sản phẩm làm cho cám bộ quản lý cấp phòng và lãnh đạo khó khăn trong việc chấm nhuận bút. Các phòng vẫn chưa sử dụng phần quản lý văn bản để quản lý điều hành công việc của phòng… Phòng Công nghệ - SXCT & TTĐT xin được báo cáo thống kê việc ứng dụng của các phòng như sau:

·        Đăng ký và nộp đề tài

-         Các phòng đã đăng ký 88 đề tài trong đó lãnh đạo duyệt 64 đề tài, trả lại 9 đề tài.Phòng Thời sự đã đăng ký và được lãnh đạo duyệt 39 đề tài.

·        Số lượng sản phẩm

-         Số sản phẩm nộp và được lãnh đạo duyệt là 241 sản phẩm. Số sản phẩm phòng trả lại là 2 sản phẩm. Lãnh đạo cơ quan trả lại là 16 tác phẩm và 2 tác phẩm không được duyệt.

-         Các phòng Biên tập chương trình, phòng văn nghệ - giải trí, phòng Chuyên đề - Chuyên mục 36 tác phẩm

*Một số kiến nghị đề xuất:

 - Đề nghị cán bộ quản lý các phòng nhắc nhở anh em trong phòng tham gia tác nghiệp trên hệ thống sản xuất chương trình QRTV.

 - Khi thao tác trên phần mềm cần làm đúng quy trình tránh trường hợp bị “treo”

sản phẩm của các tác giả khác.

-         Khi hoàn thành tác phẩm tác giả phối hợp với KTV dựng hình chuyển định dạng đưa sản phẩm của mình lên trang tác nghiệp để lãnh đạo duyệt.

-         Quá trình thao tác có gì vướng mắc, anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với Quốc Nam, Khoa Huân để phối hợp giải quyết.

 

Rất mong được sự phối hợp của các anh chị em.

Người đăng : Nguyễn Quốc Nam
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà