Tên sản phẩm :
CM Đông Hà tháng 12 ( Đài Đông Hà thực hiện)
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [17/12/2021 09:40]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/12/2021 09:50]
CM Đông Hà tháng 12
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [01/12/2021 16:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/12/2021 08:20]
THOÁT NGHÈO TỪ SINH KẾ CỦA MẶT TRẬN
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [15/11/2021 08:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/11/2021 09:53]
chuyên mục Đông Hà TP hôm nay
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [22/08/2019 22:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Chuyên mục Đông Hà 12 11 2019 – Xây dựng trang trại phát triển nông nghiệp đô thị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/11/2019 15:35]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [10/11/2019 15:35]
chuyên mục Đông Hà TP hôm nay
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [27/09/2019 22:42]    Duyệt : Nguyễn Thị Hiển  [27/09/2019 22:42]
CM Đông Hà thành phố hôm nay 10 9 2019 - Tái chế chai nhựa thành những vật phẩm hữu ích
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [05/09/2019 20:48]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [05/09/2019 20:48]
Chuyên mục ĐH tp hôm nay ps 23.4
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [18/04/2019 23:40]    Duyệt : Lê Ngọc Tú  [18/04/2019 23:40]
CM Đông Hà Phân loại nhóm hộ nghèo để giảm nghèo bền vững
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/04/2019 06:51]
Cm Đông Hà (Đối Thoại về chỉ tiêu 2019)
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [03/01/2019 08:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/01/2019 15:18]
Chuyên mục ĐH tp hôm nay 25.12 (Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị)
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [20/12/2018 19:51]    Duyệt : Lê Ngọc Tú  [20/12/2018 19:51]
Chuyên mục ĐH tp hôm nay (Phát huy vai trò mặt trận cơ sở
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [21/11/2018 22:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/11/2018 09:01]
CM Đông Hà - Phát huy vai trò giám sát cộng đồng
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [18/10/2018 22:26]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/10/2018 06:44]
CHUYÊN MỤC ĐÔNG HÀ THÀNH PHỐ HÔM NAY 25.9
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/09/2018 06:47]
chuyên mục Đông Hà
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [07/09/2018 14:33]    Duyệt : Nguyễn Thị Hiển  [07/09/2018 14:33]
Chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay phát sóng 26.6.2108
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [21/06/2018 18:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/06/2018 13:45]
Giảm nghèo và vai trò của phụ nữ Đông Hà
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [25/05/2018 10:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/05/2018 13:27]
Đông Hà thành phố hôm nay 24.4 _ Xây dụng các khu dân cư mới
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [21/04/2018 12:06]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/04/2018 09:44]
CHuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay 24.4
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [18/04/2018 22:08]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [20/04/2018 14:35]
chuyen muc Đông Hà TP hôm nay
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [09/03/2018 14:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/03/2018 14:32]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà