Tên sản phẩm :
Phát thanh trực tiếp: Bộ quy tắc ứng xử trên mạng
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [13/07/2021 07:46]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/06/2022 14:36]
chương trình PTTT 25.5
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [25/05/2022 09:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/05/2022 13:46]
Kịch bản PTTT 4 5 2022 - Quảng Trị với mục tiêu an toàn bom mìn vào năm 2025
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/05/2022 19:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2022 09:20]
Chương trình PTTT 20.4
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [18/04/2022 15:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [21/04/2022 15:54]
chương trình PTTT 29.3 hạnh phúc quanh ta
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [28/03/2022 08:50]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/03/2022 10:05]
chương trình PTTT 23.3
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [21/03/2022 10:07]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [21/03/2022 10:46]
Kịch bản phát thanh trực tiếp 16 3 2022 – Cấp giấy chứng nhận f0 – cần có giải pháp cho tuyến y tế cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/03/2022 11:05]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/03/2022 19:01]
chương trình PTTT 2.3
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [25/02/2022 10:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/02/2022 14:20]
chương trình PTTT 23.2
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [21/02/2022 16:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/02/2022 09:28]
Kịch bản PTTT 16 2 2022 – Dịch covid 19 sau tết Nhâm Dần – Nguy cơ và giải pháp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/02/2022 10:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/02/2022 15:54]
Chương trình PTTT
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [21/01/2022 20:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/01/2022 07:27]
Kịch bản phát thanh trực tiếp 19 1 2022 – Về quê đón tết – Việc cần làm đảm bảo an toàn phòng dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/01/2022 19:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/01/2022 11:58]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [30/12/2021 16:23]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/12/2021 09:07]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [24/12/2021 08:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/12/2021 13:19]
Kịch bản PTTT 22 12 2021 – Chuyển đổi số - Đòn bẩy" thúc đẩy nông nghiệp phát triển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/12/2021 16:06]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/12/2021 08:58]
Hạnh phúc quanh ta
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [13/12/2021 10:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:00]
Kịch bản Phát thanh trực tiếp 26/11/2021
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [25/11/2021 09:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/11/2021 09:25]
Kịch bản PTTT 27 10 2021 - Không chủ quan phòng chống dịch covid 19 khu vực biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [14/11/2021 21:06]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/11/2021 07:46]
Chương trình Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [06/11/2021 21:13]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/11/2021 09:21]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà