Tên sản phẩm :
Kịch bản PTTT 7 12 2022 - Vi phạm chất lượng nông lâm thủy sản - Những vấn đề cần quan tâm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/12/2022 09:29]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [02/12/2022 09:29]
Kịch bản PTTT 30 11 2022 – Tháo gỡ khó khăn phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vùng khó
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/11/2022 22:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/11/2022 10:28]
Chương trình PT 23.11
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [19/11/2022 16:48]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/11/2022 07:49]
chương trình PTTT 16.11
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [11/11/2022 10:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/11/2022 16:37]
Kịch bản chương trình PTTT 2 11 2022 – Sản phẩm OCOP và những vấn đề quan tâm nhìn từ cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2022 11:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/11/2022 10:45]
chương trình PTTT 26.10
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [21/10/2022 09:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/10/2022 14:57]
CT Phát thanh trực tiếp ngay 19.10
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [13/10/2022 15:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/10/2022 08:40]
Kịch bản PTTT 5 10 2022 – An toàn vệ sinh thực phẩm mùa mưa bão – Những cảnh báo
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/09/2022 12:24]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/10/2022 14:24]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [22/09/2022 20:10]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/09/2022 14:18]
chương trình PTTT 21.9
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [15/09/2022 09:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/09/2022 15:55]
Kịch bản PTTT 14 9 2022 – Những việc cần làm chủ động ứng phó với mưa bão
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/09/2022 16:03]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/09/2022 10:47]
CT Phát thanh trực tiếp: chăm lo trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [31/08/2022 10:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/08/2022 13:44]
Kịch bản PTTT 31 8 2022 – Sách giáo khoa cho học sinh miền núi - Khó khăn và giải pháp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/08/2022 16:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/08/2022 13:16]
CT Phát thanh trực tiếp ngày 24.8
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [19/08/2022 17:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/08/2022 16:06]
Kịch bản đề cương PTTT 17 8 2022 – Chương trình lớp 10 và những điều cần biết
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/08/2022 15:59]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [11/08/2022 15:59]
chương trình PTTT 10.8
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [10/08/2022 08:54]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/08/2022 14:01]
Phát thanh trực tiếp: Tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [28/07/2022 08:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/07/2022 08:55]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [01/09/2020 08:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [11/09/2020 15:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [31/05/2021 15:04]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà