Tên sản phẩm :
Kịch bản phát thanh trực tiếp 19 1 2022 – Về quê đón tết – Việc cần làm đảm bảo an toàn phòng dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/01/2022 19:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/01/2022 11:58]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [30/12/2021 16:23]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/12/2021 09:07]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [24/12/2021 08:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/12/2021 13:19]
Kịch bản PTTT 22 12 2021 – Chuyển đổi số - Đòn bẩy" thúc đẩy nông nghiệp phát triển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/12/2021 16:06]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/12/2021 08:58]
Hạnh phúc quanh ta
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [13/12/2021 10:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:00]
Kịch bản Phát thanh trực tiếp 26/11/2021
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [25/11/2021 09:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/11/2021 09:25]
Kịch bản PTTT 27 10 2021 - Không chủ quan phòng chống dịch covid 19 khu vực biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [14/11/2021 21:06]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/11/2021 07:46]
Chương trình Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [06/11/2021 21:13]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/11/2021 09:21]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [28/10/2021 07:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/10/2021 08:04]
chương trình PTTT 21.10
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [15/10/2021 10:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/10/2021 10:33]
PTTT: Doanh nghiệp trở lại hoạt động thích ứng với bình thường mới
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [11/10/2021 09:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/10/2021 14:24]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [04/10/2021 09:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/10/2021 10:22]
Nhịp cầu âm nhạc-phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [30/09/2021 14:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/09/2021 14:58]
Kịch bản PTTT 29 9 2021 – Đảm bảo bình ổn thị trường trong phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/09/2021 10:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/09/2021 15:42]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [06/09/2021 08:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/09/2021 15:49]
Chương trình PTTT
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [31/08/2021 15:50]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:44]
chương trình PTTT ngày 25.8
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [23/08/2021 15:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/08/2021 16:52]
PTTT: Ngành y tế với chiến dịch tiêm vaccine
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [18/08/2021 07:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/08/2021 09:07]
Kịch bản PTTT – San sẻ yêu thương với đồng bào tâm dịch miền Nam
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/08/2021 08:49]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/08/2021 14:15]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà