Tên sản phẩm :
Mỗi xã một sản phẩm 7 4 2022 – Xây dựng OCOP trong điều kiện dịch bệnh covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [04/04/2022 22:46]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/04/2022 13:34]
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 3 3 2022 – Đồng hành đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/02/2022 12:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/02/2022 08:51]
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 6 1 2021 – Giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện chương trình OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2021 14:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:17]
Kịch bản Mỗi xã một sản phẩm 18 12 2021 – Giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện chương trình OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/12/2021 10:58]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:00]
Kịch bản chuyên mục OCOP phát thanh 2 12 2021 - Đưa sản phẩm OCOP Quảng Trị lên sàn thương mại điện tử.
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/11/2021 10:56]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:14]
Kịch bản Mỗi xã một sản phẩm 20 11 2021 – Phát triển sản phẩm OCOP trong các HTX
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/11/2021 09:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:48]
Cm Mỗi xã một sản phẩm ( Hợp đồng với VP Điều phối NTM)- Lâm Hạnh
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [05/11/2021 16:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [05/11/2021 16:30]
Kịch bản đề cương OCOP 28 10 2021 – Chương trình OCOP – Nâng tầm sản phẩm địa phương
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/10/2021 11:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/10/2021 09:10]
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 7 10 2021 – Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:10]
Kịch bản đề cương mỗi xã một sản phẩm 12 10 2021 – Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:09]
Mỗi xã một sản phẩm OCOP 2 8 2021 – Chú trọng xây dựng OCOP gắn với nông thôn mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/07/2021 23:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/08/2021 15:28]
Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm OCOP 28/6/2021 – Xây dựng sản phẩm OCOP vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/06/2021 16:47]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [01/07/2021 08:55]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà