Tên sản phẩm :
Kịch bản Kiểm lâm Quảng Trị 17 6 2022 – Kiểm lâm Quảng Trị bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/06/2022 21:44]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/06/2022 09:46]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 16 6 2022 – Quảng Trị xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/06/2022 13:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/06/2022 16:07]
Phóng sự đào tạo nghề
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [02/06/2022 16:12]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/06/2022 09:55]
Phóng sự – Hóa đơn điện tử và những lợi ích trong chuyển đổi số
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/05/2022 12:24]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2022 09:19]
Phóng sự hợp đồng – Trung tâm IOC tỉnh sau 1 năm nhìn lại
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/04/2022 15:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/04/2022 11:13]
Kịch bản đề cương Chuyển đổi số tháng 4 -2022 - Quảng Trị nỗ lực chuyển đổi số nông nghiệp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/04/2022 16:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/04/2022 11:13]
Kịch bản chuyên mục Kiểm lâm 14 4 2022 – Lực lượng kiểm lâm góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/04/2022 19:49]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/04/2022 07:18]
Phóng sự 15 2 2022 – Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị với chương trình nối vòng vay nhân ái quan tâm người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/02/2022 11:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/02/2022 16:31]
Phóng sự hợp đồng 27 12 2021 – Ngành công thương đồng hành đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/12/2021 15:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/12/2021 06:57]
Kịch bản phóng sự - Ngành dân số Quảng Trị - Tự hào truyền thống 60 năm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/12/2021 22:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/12/2021 10:14]
Phóng sự kỷ niệm 30 năm lập lại huyện Cam Lộ
Biên tập : Trần Văn Tú  [26/11/2021 20:16]    Duyệt : Trần Văn Tú  [26/11/2021 20:16]
Kịch bản chuyển đổi số 2 12 2021 – Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [25/11/2021 20:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/11/2021 09:25]
Chuyên mục Kiểm Lâm- Hiệu quả giao rừng cộng đồng
Biên tập : Phan Tân Lâm  [23/11/2021 22:39]    Duyệt : Phan Tân Lâm  [23/11/2021 22:39]
Kịch bản OCOP 6 11 2021 – Chương trình OCOP – Nỗ lực vào cuộc của các ngành chức năng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2021 21:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/10/2021 09:44]
Kịch bản CM Chuyển đổi số 4 11 2021 – Quảng Trị nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2021 21:48]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/10/2021 09:43]
Kịch bản OCOP 23 10 2021 – Chương trình OCOP – Nâng tầm sản phẩm địa phương (hoàn thiện giống kịch bản đề cương)
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/10/2021 11:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/10/2021 15:47]
PSD : HẢI LĂNG GẮN CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Biên tập : Nguyễn Đạo Thiện  [11/10/2021 22:20]    Duyệt : Nguyễn Đạo Thiện  [11/10/2021 22:20]
Chuyên mục Chuyển đổi số 7 10 2021: Ứng dụng IOC trong công tác phòng, chống dịch Covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:01]
Kịch bản đề cương Chuyên mục Chuyển đổi số 7 10 2021: Ứng dụng IOC trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (không xin xe)
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [05/10/2021 14:31]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [05/10/2021 14:31]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà