Tên sản phẩm :
Chuyên mục Pháp luật và đời sống 7 1 2021 – Sau 1 năm thực hiện Luật doanh nghiệp 2020 tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2021 14:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:17]
Chuyên mục Pháp luật và đời sống phát thanh 4 1 2021 – Sau 1 năm thực hiện Luật doanh nghiệp 2020 tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2021 14:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:17]
Kịch bản pháp luật và đời sống ngày 16 12 2021 - Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính và một số điểm mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/12/2021 21:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:01]
Kịch bản pháp luật và đời sống phát thanh 7 12 2021 – Tuân thủ quy định phòng dịch tiếp xúc cử tri trước kì họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/11/2021 10:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:14]
Kịch bản pháp luật và đời sống phát thanh 7 12 2021 – Thực hiện các quy định phòng dịch tuyến biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/11/2021 17:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:10]
Kịch bản pháp luật và đời sống 2 12 2021 – Thực hiện các quy định phòng dịch tuyến biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/11/2021 17:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:10]
Chuyên mục pháp luật và đời sống phát thanh 30 11 2021 – Chính sách bảo hiểm cho ngư dân và những giải pháp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/11/2021 21:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/11/2021 07:24]
Pháp luật và đời sống phát thanh 16 11 2021 - Đưa đề án giảm tảo hôn đến với người dân vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/11/2021 09:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:47]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 18 11 2021 - Đưa đề án giảm tảo hôn đến với người dân vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/11/2021 09:33]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:46]
CM pháp luật và đời sống phát thanh 28 7 2021 – Phổ biến các quy định về phòng chống covid 19 trong tình hình mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/07/2021 12:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [05/11/2021 09:27]
Pháp luật và đời sống phát thanh 2 11 2021 – Ngày pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động hướng về cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2021 22:26]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/10/2021 09:44]
Kịch bản pháp luật và đời sống 4 11 2021 – Ngày pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động hướng về cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2021 22:26]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/10/2021 09:44]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 7 10 2021 - Luật thanh niên 2020 hỗ trợ thanh niên phát triển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/10/2021 10:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/10/2021 10:22]
Pháp luật và đời sống 2 9 2021 - Phổ biến Nghị định 117 về phòng chống dịch bệnh covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/08/2021 22:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:40]
Pháp luật và đời sống 20 8 2021 – LUẬT CƯ TRÚ 2020 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/08/2021 11:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/08/2021 10:29]
Pháp luật và đời sống 17 8 2021 - Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/08/2021 08:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/08/2021 16:26]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà