Tên sản phẩm :
Pháp luật và đời sống 20 7 2021 - Thực hiện Nghị quyết Hội đồng về tái thiết sản xuất nông nghiệp ở vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2021 10:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/06/2022 14:36]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 28 2 2022 – Cấp căn cước công dân và những quy định mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [21/02/2022 10:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/06/2022 14:45]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 19 5 2022 – Quảng Trị thực hiện năm an toàn giao thông 2022
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [14/05/2022 08:31]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [14/05/2022 08:31]
Chuyên mục pháp luật và đời sống phát thanh 17 5 2022 - Thực hiện quy định của Luật quản lí thuế về sử dụng hóa đơn
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/05/2022 16:40]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/05/2022 18:35]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 5 5 2022 – Không chủ quan phòng dịch covid trường học trong điều kiện bình thường mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/04/2022 21:05]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2022 09:20]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 21 4 2022 – Luật Xây dựng sau 1 năm đi vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/04/2022 15:38]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/04/2022 11:13]
Pháp luật và đời sống phát thanh ngày 19 4 2022 – Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/04/2022 10:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [21/04/2022 15:54]
Pháp luật và đời sống 7 4 2022 – Luật Điện lực sửa đổi và những điểm mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/03/2022 16:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/04/2022 07:36]
Pháp luật và đời sống 7 4 2022 – Luật Điện lực sửa đổi và những điểm mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/03/2022 16:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/04/2022 07:36]
Pháp luật và đời sống phát thanh 29 3 2022 – Khó khăn xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/03/2022 07:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/03/2022 07:29]
Kịch bản đề cương pháp luật 3 3 2022 – Đưa Luật biên phòng Việt Nam vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/02/2022 12:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/02/2022 08:52]
Chuyên mục Pháp luật và đời sống 7 1 2021 – Sau 1 năm thực hiện Luật doanh nghiệp 2020 tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2021 14:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:17]
Chuyên mục Pháp luật và đời sống phát thanh 4 1 2021 – Sau 1 năm thực hiện Luật doanh nghiệp 2020 tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2021 14:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:17]
Kịch bản pháp luật và đời sống ngày 16 12 2021 - Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính và một số điểm mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/12/2021 21:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:01]
Kịch bản pháp luật và đời sống phát thanh 7 12 2021 – Tuân thủ quy định phòng dịch tiếp xúc cử tri trước kì họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/11/2021 10:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:14]
Kịch bản pháp luật và đời sống phát thanh 7 12 2021 – Thực hiện các quy định phòng dịch tuyến biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/11/2021 17:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:10]
Kịch bản pháp luật và đời sống 2 12 2021 – Thực hiện các quy định phòng dịch tuyến biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/11/2021 17:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:10]
Chuyên mục pháp luật và đời sống phát thanh 30 11 2021 – Chính sách bảo hiểm cho ngư dân và những giải pháp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/11/2021 21:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/11/2021 07:24]
Pháp luật và đời sống phát thanh 16 11 2021 - Đưa đề án giảm tảo hôn đến với người dân vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/11/2021 09:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:47]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà