Tên sản phẩm :
Kịch bản pháp luật và đời sống 15 9 2022 – Đưa Luật cảnh sát cơ động vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/09/2022 16:05]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/09/2022 10:46]
Kịch bản pháp luật và đời sống 15 9 2022 – Đưa Luật cảnh sát cơ động vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [08/09/2022 10:58]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/09/2022 08:49]
Pháp luật và đời sống 23 8 2022 – Chính sách bảo vệ rừng từ phát triển cây dược liệu
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/08/2022 17:48]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/08/2022 09:34]
Kịch bản pháp luật và đời sống 18 8 2022 – Đưa chính sách hỗ trợ phát triển du lịch vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/08/2022 11:23]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/08/2022 09:32]
Kịch bản đề cương pháp luật và đời sống 4 7 2022 – Luật Bảo vệ môi trường và những điểm mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/07/2022 08:48]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [30/07/2022 08:48]
Pháp luật và đời sống phát thanh 2 8 2022 - Kết quả nổi bật kì họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/07/2022 10:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/07/2022 15:42]
CM Pháp luật và đời sống 1 6 2021 phat thanh - Tháo gỡ khó khăn triển khai Luật đầu tư 2020 tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/05/2021 23:11]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Kịch bản CM Pháp luật và đời sống 3 6 2021 – Tiếp tục đưa Luật đầu tư 2020 vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/05/2021 18:48]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Pháp luật và đời sống 29/6 phát thanh – Nghị định về quản lí vật liệu xây dựng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [25/06/2021 19:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Pháp luật đời sống 6 7 2021 - Thu ngân sách vượt chỉ tiêu – Tính sát thực của Nghị quyết Hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/06/2021 22:38]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Pháp luật và đời sống 19 7 2022 – Đưa chương trình hỗ trợ bình đẳng giới đồng bào dân tộc thiểu số vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/07/2022 17:33]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/07/2022 09:05]
Kịch bản đề cương chuyên mục pháp luật 7 72022 – Đưa Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/07/2022 16:13]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/07/2022 10:13]
Pháp luật và đời sống 20 7 2021 - Thực hiện Nghị quyết Hội đồng về tái thiết sản xuất nông nghiệp ở vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2021 10:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/06/2022 14:36]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 28 2 2022 – Cấp căn cước công dân và những quy định mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [21/02/2022 10:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/06/2022 14:45]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 19 5 2022 – Quảng Trị thực hiện năm an toàn giao thông 2022
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [14/05/2022 08:31]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [14/05/2022 08:31]
Chuyên mục pháp luật và đời sống phát thanh 17 5 2022 - Thực hiện quy định của Luật quản lí thuế về sử dụng hóa đơn
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/05/2022 16:40]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/05/2022 18:35]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà