Tên sản phẩm :
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [14/09/2022 12:50]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/09/2022 15:56]
Kết nối yêu thương phát thanh 11/6/2021 – Chị Trần Thị Mai, Triệu Thành, Triệu Phong
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/06/2021 09:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Kết nối yêu thương - Hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Duyên
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [16/06/2021 07:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Kịch bản kết nối yêu thương 5 8 2022 – Gia đình em Hồ Thị Phương Nha, Gia Độ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/07/2022 15:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/07/2022 10:03]
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [29/06/2022 21:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/06/2022 14:12]
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [13/04/2022 08:30]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/04/2022 15:57]
Kịch bản Kết nối yêu thương 1 4 2022 - Chị Hồ Thị Lái, Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/03/2022 16:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/04/2022 07:36]
Kết nối yêu thương phát thanh 8 4 2022 - Chị Hồ Thị Lái, Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/03/2022 16:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/04/2022 07:36]
Kết nối yêu thương 1 4 2022 - Chị Hồ Thị Lái, Bụt Việt, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/03/2022 15:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/03/2022 08:54]
Kịch bản KNYT 18 3 2022 – Chị Hồ Thị Chiều, thôn Khe Cát, Vĩnh Khê, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/03/2022 21:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/03/2022 16:41]
Kịch bản Kết nối yêu thương 7/1/2022
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [04/01/2022 22:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [05/01/2022 15:48]
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [14/12/2021 22:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/12/2021 14:41]
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [13/10/2021 15:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/10/2021 15:38]
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [14/09/2021 21:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/09/2021 15:05]
Kết nối yêu thương
Biên tập : Trần Thị Mỹ Nhị  [17/08/2021 08:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/08/2021 10:28]
ịch bản chương trình Kết nối yêu thương 3/1/2019 – Bà Hoàng Thị Gái, thôn Long Quy, xã Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/12/2018 00:07]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [05/01/2019 08:58]
Kịch bản Kết nối yêu thương – Chị Mai Thị Lệ, thôn Ba Du, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/07/2018 08:16]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [23/07/2018 10:07]
Kịch bản Kết nối yêu thương – Gia đình anh Lê Đức Lộc, làng Kinh tế mới, thôn Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/03/2018 21:08]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [20/03/2018 09:12]
Kịch bản Kết nối yêu thương phát sóng thứ 4/31/1/2018– Bà Tạ Thị Vui, thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/01/2018 23:19]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [31/01/2018 14:29]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà