Tên sản phẩm :
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 22 9 2022 – Giải pháp mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/09/2022 20:17]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [19/09/2022 20:17]
An sinh xã hội 24 /6/2021 – Lương hưu – chỗ dựa tài chính tuổi già
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/06/2021 04:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 28 7 2022 – Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe người dân
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/07/2022 21:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/07/2022 10:03]
An sinh xã hội 22/7/2021 BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN - TRÁCH NHIỆM CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2021 10:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/06/2022 14:36]
Kịch bản An sinh xã hội 26 5 2022 – Bảo hiểm xã hội toàn dân và nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/05/2022 22:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/05/2022 13:46]
Kịch bản An sinh xã hội 22/4/2022 - Tăng cường công tác thanh kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/04/2022 16:47]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/04/2022 11:13]
Kịch bản An sinh xã hội 24 3 2022 – Phát triển BHXH tự nguyện và những chính sách mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [21/03/2022 17:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/03/2022 07:41]
Kịch bản An sinh xã hội 24 3 2022 – Phát triển BHXH tự nguyện và những chính sách mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/03/2022 08:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/03/2022 08:59]
Kịch bản an sinh xã hội 27 1 2021 – Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị với chương trình nối vòng vay nhân ái – Tết cho người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/01/2022 09:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/01/2022 07:33]
Kịch bản An sinh xã hội tháng 12/2021 – Sự vào cuộc của các hội đoàn thể trong vận động tham gia BHXH tự nguyện
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/12/2021 19:04]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/12/2021 08:58]
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 25 11 2021 – BHXH Quảng Trị tăng tốc về đích năm 2021
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/11/2021 07:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/11/2021 10:57]
An sinh xã hội 28 10 2021 - Triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ tại Quảng Trị - Nỗ lực vì quyền lợi của người lao động
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/10/2021 11:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/10/2021 09:11]
An sinh xã hội 23 9 2021 – BHYT học sinh sinh viên và những giải pháp trong mùa dịch
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/09/2021 18:24]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/09/2021 09:54]
Chuyên mục An sinh xã hội 26 8 2021 – BHXH Quảng Trị tích cực triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/08/2021 20:47]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/08/2021 16:52]
Kịch bản Tọa đàm An sinh xã hội 28 8 2020- Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên và công tác y tế học đường – vấn đề cần quan tâm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [20/08/2020 06:31]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [20/08/2020 06:31]
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Kịch bản chuyên mục An sinh xã hội tháng 6 năm 2019 Đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [25/06/2019 22:11]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [25/06/2019 22:11]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà