Tên sản phẩm :
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử với cử tri 21 1 2022 – Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/01/2022 09:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/01/2022 11:58]
Kịch bản đề cương đại biểu dân cử 7 1 2021 – Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/01/2022 08:10]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:16]
Kịch bản đại biểu dân cử 17 12 2021 –Thực hiện Nghị quyết hội đồng với những thành tựu nổi bật
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/12/2021 22:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:01]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 3 12 2021 – Tuân thủ quy định phòng dịch tiếp xúc cử tri trước kì họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/11/2021 18:30]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:10]
Kịch bản Đại biểu dân cử 15 10 2021 – Đầu tư, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và những vấn đề đặt ra
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/10/2021 20:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/10/2021 15:19]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 8 10 2021 - Đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/09/2021 07:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/09/2021 09:55]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 1 10 2021 - Đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/09/2021 17:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/09/2021 09:54]
Kịch bản đề cương Đại biêu dân cử với cử tri 17 9 2021 – Thu hồi đất dự án chậm tiến độ và ý kiến cử tri
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/09/2021 18:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/09/2021 09:58]
ịch bản đề cương Đại biểu dân cử 3 9 2021 – Cần quan tâm nguyện vọng của cử tri ở vùng quy hoạch dự án chưa hoạt động
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/08/2021 22:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:40]
Đại biểu dân cử với cử tri 19 8 2021 – Sử dụng nước sạch – vấn đề cử tri quan tâm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/08/2021 16:55]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/08/2021 10:28]
Đại biểu dân cử 6 8 2021 – Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh – Những điều cử tri cần biết
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/07/2021 22:11]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/07/2021 15:34]
Đại biểu dân cử số 16 7 2021 Thực hiện Nghị quyết Hội đồng về tái thiết sản xuất nông nghiệp ở vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [08/07/2021 14:45]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [08/07/2021 14:45]
Đại biểu dân cử 2 7 2021 – Thu ngân sách vượt chỉ tiêu – Tính sát thực của Nghị quyết Hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/06/2021 12:28]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [01/07/2021 08:54]
Đại biểu dân cử 18 6 2021 – Giám sát thực hiện Nghị quyết 03 về phát triển nông nghiệp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/06/2021 10:28]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [15/06/2021 10:28]
Đại biểu dân cử 4 6 2021 – Đại biểu HĐND nhiệm kì mới với kì vọng với
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/06/2021 13:39]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [02/06/2021 07:47]
CM Đại Biểu Dân cử với cử tri - Vì sao một bộ phận người dân chưa đồng thuận với dự án khai thác khoáng sản
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [15/11/2017 15:40]    Duyệt : Võ Nguyên Thủy  [15/11/2017 21:14]
Thực trạng nước sạch sinh hoạt ở xã gio Mỹ huyện Gio Linh
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [04/05/2017 16:08]    Duyệt : Tạ Quang Hưng  [04/05/2017 16:08]
BVĐK tỉnh Quảng Trị từng bước cải thiện sự hài lòng của người bệnh
Biên tập : Tạ Quang Hưng  [18/04/2017 13:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/04/2017 14:53]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà