23/12/2016 02:30 PM

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ

LỊCH PHÁT SÓNG CHUYÊN MỤC THÁNG  2 NĂM 2017

Tuần 1

Thứ 2
(30/1/2017)

Thứ ba
(31/1/2017)

Thứ tư

(1/2/2017)

Thứ năm

(2/2/2017)

Thứ sáu

(3/2/2017)

Thứ bảy

( 4/2/2017)

Chủ nhật

(5/2/2017)

- Tết

 

-Tạp chí nông nghiệp.

- Đông Hà TP hôm nay.

- Kết nối yêu thương.

- Đại đoàn kết.

-Pháp luật đời sống.

-Dân tộc miền núi.

- Đại biểu dân cử.

- Nét đẹp làng quê.

-Tạp chí tuổi hoa.

-Hộp thư truyền hình.

-Thanh niên.

 

-Mỗi tuần một chuyện.

- Trang TH Quân khu 4.

Tuần 2( Thứ 2 tuần 1)

Thứ hai

(6/2 / 2017)

Thứ ba

(7/2/2017)

Thứ Tư

(8/2/2017)

Thứ Năm

(9/2/2017)

Thứ Sáu

(10/2/2017)

Thứ bảy

( 11/2/2017)

Chủ nhật

(12/2/2017)

- Đất và người Quảng Trị.

- Sức khỏe cho mọi người.

- Trang Công thương

 

-Tạp chí Nông nghiệp.

-Đông Hà- TP hôm nay.

 

- Kết nối yêu thương.

- Văn hóa đời sống.

- Quốc phòng toàn dân.

 

-Đèn xanh, đèn đỏ

- Kinh tế tập thể.

- Dân tộc miền núi.

-Tài chính

-Nét đẹp làng quê

 

-Tạp chí tuổi hoa.

-Hộp thư truyền hình

- Thanh niên.

-Mỗi tuần một chuyện

-An ninh Quảng Trị.

-Món ngon dễ làm

Tuần 3 ( Thứ 2 tuần 2)

 

Thứ hai

(13/2/2017)

Thứ ba

( 14/2/2017)

Thứ Tư

(15/2/2017)

Thứ Năm

( 16/2/2017)

Thứ Sáu

(17/2/2017)

Thứ bảy

(18/2/2017)

Chủ nhật

(19/2/2017)

- Đất và người Quảng Trị

- Xây dựng Đảng .

-Tạp chí Nông nghiệp.

-Đông Hà- TP hôm nay

-Kết nối yêu thương.

- Công đoàn.

 

 

-Pháp luật đời sống.

-Khoa học công nghệ

-Dân tộc miền núi

-Đại biểu dân cử với cử tri.

- Khuyến học.

-Nét đẹp làng quê

 

-Tạp chí tuổi hoa.

-Hộp thư truyền hình.

-Thanh niên.

-Mỗi tuần một chuyện.

-Vì an ninh biên giới.

Tuần 4( Thứ 2 tuần 3)

Thứ hai

(20/2/2017)

Thứ ba

( 21/2/2017)

Thứ Tư

(22/2/2017)

Thứ Năm

(23/2/2017)

Thứ Sáu

( 24/2/2017)

Thứ bảy

( 25/2/2017)

Chủ nhật

(26/2/2017)

tháng 3 năm 2016

- Đất và người Quảng Trị.

- PCTN- Nội chính.

- Tạp chí Nông nghiệp.

- Đông Hà- TP hôm nay.

 

- Kết nối yêu thương.

- Tài nguyên môi trường.

 

-Đèn xanh, đèn đỏ.

-Dân tộc miền núi

 

- Tết Đinh dậu.

- Tết Đinh dậu.

- Tết Đinh dậu.

 

Tuần 5 ( Thứ 2 tuần 4)

Thứ hai

( 27/2 /2017)

Thứ ba

(28/2/2017)

- Đất và người QT

- Xây dựng Đảng.

-Tạp chí Nông nghiêp

-Đông Hà TP hôm nay.

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Lịch phát sóng tháng này có thay đổi lịch của 3 chuyên mục: Trang Công thương; Tài nguyên môi trường; PCTN-NC ( Do tăng số CM thanh niên từ 2 số lên 4 số).

Phòng BT-TTĐT                                                                                                                                       Lãnh đạo Đài

Lâm Thị Hạnh Mb: 0914131898;Email: Lamhanhqtv@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Người đăng : Nguyễn Quốc Nam

Các tin khác

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà