Khoa học và công nghệ: Nâng cao hiệu quả thống kê khoa học và công nghệ
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

Kịch bản Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

 

Nội dung

Hình ảnh

 

Kính chào QV&CB! Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này mời QV&CB cùng theo dõi ghi nhận Phóng sự về việc Nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là mục Giới thiệu Văn bản. Bây giờ mời QV&CB cùng đến với phần nội dung chi tiết

Nhạc cắt

PTV dẫn

Thưa QV&CB! Thống kê khoa học và công nghệ là một bộ phận không thể thiếu được của thống kê kinh tế - xã hội. Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, hoạt động thống kê khoa học và công nghệ tỉnh đã có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả trong phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Ghi nhận vấn đề này, mời QV&CB theo dõi phóng sự sau:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ KH&CN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

PTV

Thống kê về khoa học và công nghệ gồm có các chế độ báo cáo là báo cáo thống kê tổng hợp và thống kê cơ sở. Báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ bao gồm: đối tượng thực hiện báo cáo thống kê, phạm vi báo cáo, nội dung báo cáo, biểu mẫu, trách nhiệm của đơn vị báo cáo, nơi nhận báo cáo, kỳ hạn báo cáo, thời hạn báo cáo và trách nhiệm của đơn vị nhận báo cáo. Đây là loại báo cáo do đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở lập từ số liệu ghi chép chính thức theo hệ thống biểu mẫu thống nhất và báo cáo cho cơ quan nhận báo cáo. Phạm vi báo cáo là số liệu thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ gồm: hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (tổ chức, nhân lực, tài chính, hợp tác quốc tế), sở hữu công nghiệp.

 

Hình các biểu mẫu BC thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (trực thuộc sở Khoa học và Công nghệ) là cơ quan đầu mối về hoạt động thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Trung tâm đã triển khai các cuộc điều tra thống kê về KH&CN, thuộc các lĩnh vực: Thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp về KH&CN. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016,.... Kết quả các cuộc điều tra đã cung cấp những số liệu khách quan, tin cậy, phục vụ thiết thực việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển KH&CN, phản ánh được hiện trạng tổ chức và hoạt động KH&CN, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu, phân tích... góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

Trung tâm, phòng thống kê

PV Bà Thái Thị Nga- Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

(Trong thời gian qua Trung tâm đã triển khai thực hiện công tác thống kê KH&CN như thế nào? Hiệu quả mang lại)

 

Hình PV

Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thống kê KH&CN và giúp các đơn vị thuộc đối tượng báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả các cuộc điều tra thống kê về KH&CN, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN đã tổ chức các hội nghị tập huấn giới thiệu một số văn bản mới về thống kê KH&CN, như: Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN, Thông tư số 26/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ…Trong đó, tập trung vào các nội dung: Khuôn khổ pháp lý thống kê khoa học và công nghệ,chỉ tiêu thống kê về KH&CN, hướng dẫn triển khai chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, nhiệm vụ thống kê và các cuộc điều tra thống kê KH&CN từ năm 2016 đến năm 2024; trao đổi, hướng dẫn và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình điền biểu mẫu báo cáo thống kê của các đơn vị.

Hình các đợt tập huấn, Hình website báo cáo thống kê trực tuyến

PV Ông Lê Thái Sơn- Trưởng phòng Thống kê KH&CN

(Thuận lợi, khó khăn trong công tác thực hiện báo cáo thống kê KH&CN cơ sở và thống kê tổng hợp thường niên của đơn vị)

 

Hình PV

Nhận thức được vai trò quan trọng của thống kê trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, số lượng các tổ chức tham gia thực hiện báo cáo thống kê KH&CN có tăng lên và phần lớn các nội dung báo cáo thống kê cụ thể hơn. Sản phẩm của công tác thống kê KH&CN gồm những số liệu và phân tích đánh giá cơ bản nhằm phục vụ cho việc quản lý nhà nước về ngành KH&CN và các lĩnh vực khác của tỉnh. Đồng thời phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN cũng như góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh, bổ sung hay ban hành mới các cơ chế, chính sách để phát triển khoa học và công nghệ một cách hiệu quả, bền vững.

Hình website công bố các số liệu thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh

Phỏng vấn: Phỏng vấn Bà Thái Thị Nga- Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

(Biên pháp tăng cường hiệu quả hoạt động thống kê KH&CN

thời gian tới)

 

Trước yêu cầu phát triển KH&CN tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định công tác thống kê khoa học và công nghệ là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển. Do vậy, để hoạt động thống kê KH&CN phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm đưa hoạt động thống kê KH&CN thực sự trở thành công cụ, cơ sở đáng tin cậy cho công tác quản lý, hoạch định các chính sách liên quan, phục vụ phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hình ảnh về khoa học và công nghệ

II. PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Mục giới thiệu văn bản kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Thông tư này áp dụng với các đối tượng:Tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật khoa học và công nghệ; Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan….

Thông tư này không áp dụng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo đó, các đơn vị thuộc đối tượng báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN thực hiện báo cáo số liệu cho 06 biểu mẫu. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 và Thông tư số 35/2011/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chào cuối: Chuyên mục khoa học và công nghệ xin được kết thúc tại đây, cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Hình ptv

 

 

 

 

Hình văn bản

 

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng CMCĐ duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 22/12/2017 15:51 Lê Vĩnh Nhiên 23/12/2017 07:00
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà