Khoa học và công nghệ(truyền hình): ghi nhận về việc thực hiện công tác đo lường
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

 Chuyên mục khoa học và công nghệ.

PTV: Kính chào QV&CB!Nhân Kỷ niê%3ḅm ngày Đo lường Viê%3ḅt Nam 20/01 Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này mời QV&CB cùng theo dõi Phóng sự Ghi nhận hiệu quả từ công tác Đo lường trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là mục Giới thiệu văn bản. Bây giờ mời QV&CB cùng đến với phần nội dung chi tiết.

                                             (Nhạc cắt)      

PTV: Thưa QV&CB. Cách đây 68 năm, ngày 20/01/1950, Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh số 08/SL thống nhất đơn vị đo lường chiều dài nước ta là mét. Đây là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm làm Ngày Đo lường Việt Nam. Nhằm hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của hoạt động Đo lường cũng như đánh giá lại kết quả của hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, mời QV&CB theo dõi phóng sự sau:

GHI NHẬN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trải qua 68 năm hình thành và phát triển, ngành Đo lường đã lớn mạnh, đã hình thành Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tổ chức mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố. Tại Quảng Trị, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, hoạt động đo lường Quảng Trị ngày càng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Vai trò của đo lường ngày càng được nâng cao, bởi đây là một lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và liên quan mật thiết đến đời sống, ảnh hưởng đối với cả người tiêu dùng cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoạt động đo lường nếu được quản lý tốt thì lợi ích chính đáng của các cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính sẽ được đảm bảo đồng thời với việc bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

PV ÔNG DƯƠNG MẠNH TƯỜNG- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo

lường - Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Trị (Đánh giá điểm nổi bật của hoạt động đo lường trên địa bàntỉnh trong thời gian qua)

Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Trị đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đo lường, đem lại hiệu quả rõ rệt. Chi cục đã kịp thời phối hợp các Sở, ban, ngành, huyện thị, cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ KH&CN về các vấn đề liên quan của ngành. Công tác kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả rõ nét. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm được thực hiện nghiêm, bảo đảm tính độc lập, chính xác theo Luật Đo lường quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn - thử nghiệm.

PV ÔNG DƯƠNG MẠNH TƯỜNG- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Trị (Đánh giá về vai trò của hoạt động kiểm định đối với đo lường)

Việc đầu tư chuẩn đo lường, tăng cường công tác công nhận, chứng nhận chuẩn và kiểm định phương tiện đo, đào tạo cán bộ, phát triển hệ thống kiểm định đo lường tự quản ở huyện thị, trang bị cân đối chứng ở các chợ đầu mối để đảm bảo đo lường trong kinh doanh mua bán và đảm bảo hàng định lượng cho người tiêu dùng được quan tâm thực hiện. Năm 2017, đã lắp đặt 16 trạm cân đối chứng tại các Chợ/Trung tâm thương mại 3 huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị để phát huy vai trò tự giám sát của nhân dân. Chi cục phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện/xã tiến hành phối hợp thanh tra và kiểm tra về đo lường, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định. Việc quản lý, sử dụng phương tiện đo phục vụ sản xuất, kinh doanh được tăng cường; các loại phương tiện đo nhóm 2 đang sử dụng trên địa bàn Tỉnh đã được kiểm soát đo lường theo các lĩnh vực, số lượng, tỷ lệ kiểm định cao như đo đếm điện năng, xăng dầu, cân vàng bạc.... Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa phần mềm Phương tiện đo nhóm 2 áp dụng trong công tác quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê và xây dựng kế hoạch kiểm định các phương tiện đo trên địa bàn tỉnh. ... Vì vậy, thời gian qua tình hình gian lận về đo lường trong giao nhận mua bán, hàng đóng gói sẵn theo định lượng phần lớn đảm bảo đo lường theo quy định,các vụ tranh chấp, khiếu nại về đo lường đã giảm đáng kể.

PV ÔNG PHẠM VĂN VĨNH-Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị ( Nói về việc chấp hành của DN đối với hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh)

Là hoạt động có ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, vai trò của đo lường ngày càng quan trọng, đo lường đảm bảo sự thống nhất và chính xác, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích và hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân. Do vậy, xác định những giải pháp để tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hiệu lực quản lý nhà nước của hoạt động Đo lường trên địa bàn, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân có vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ niệm 68 năm ngày Đo lường Việt Nam, nhìn lại hoạt động đo lường của tỉnh góp phần phục vụ sản xuất và đời sống, các ngành, huyện thị và những người làm công tác đo lường vui mừng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển hoạt động đo lường của Tỉnh. Tuy kết quả đạt được còn khiêm tốn nhưng rất có ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ lợi ích của người lao động, lợi ích của các tổ chức, cá nhân và góp phần giúp cho cơ quan quản lý đo lường và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đo lường thực hiện tốt nhiệm vụ tỉnh giao, góp phần bảo đảm công bằng xã hội.

 

Nhạc cắt

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Trong chuyên mục văn bản pháp luật kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

 Ngày 25/8/2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu Thông tư này thay thế cho Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

       Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 15 được mở rộng hơn, đó là qui định cả về trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam. Qui định về Nguyên tắc quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu, cụ thể: Xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thương nhân sản xuất, pha chế, thương nhân nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông trên thị trường; trách nhiệm đối với chất lượng xăng dầu khi có khiếu nại, tranh chấp được xác định dựa trên các mẫu lưu tại từng khâu trong quá trình sản xuất...

PTV: QV&CB thân mến! Chuyên mục KH&CN kỳ này xin được kết thúc tại đây, cám ơn QV&CB đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp

với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị thực hiện

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng CMCĐ duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 15/01/2018 15:31 Lê Vĩnh Nhiên 16/01/2018 06:22
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà