Lá thư âm nhạc 12-11-2016
Danh mục
Lá thư âm nhạc
NỘI DUNG
Lá thư âm nhạc 12-11-2016
File đính kèm:
File Video : ltan-12-11.mp4
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Thị Thu Đông 01/12/2016 10:13 Lê Vĩnh Nhiên 08/12/2016 08:34
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà