Tên sản phẩm :
Giai điệu quê hương 23.5
Biên tập : Cao Thị Ánh Tuyết  [18/05/2021 10:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
TRANG ĐỊA PHƯƠNG
Biên tập : Nguyễn Thị Thái Hiền  [31/05/2021 10:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
chương trình PTTH 20.7
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [19/07/2022 15:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/07/2022 07:16]
Chương trình PT tương tác (30 phút) phát sóng 9h-9h30 ngày 2 Tết Kết nối mùa xuân
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/01/2022 10:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/01/2022 15:36]
Kịch bản Bàn tròn QRTV 9/1/2022
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [04/01/2022 22:30]    Duyệt : Nguyễn Thị Mai Trang  [04/01/2022 22:30]
Kịch bản Bàn tròn QRTV 12/12
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [09/12/2021 09:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/12/2021 10:06]
Bàn tròn QRTV 10/10/2021
Biên tập : Nguyễn Thị Mai Trang  [08/10/2021 13:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/10/2021 14:43]
pttt: phòng chống dịch tại cảng cá
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [15/09/2021 09:33]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/09/2021 09:48]
DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ - ĐÔI CHUYỆN VỀ MỘT DANH TƯỚNG
      Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/09/2021 08:49]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [26/07/2021 15:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/07/2021 08:23]
Chương trình phát thanh văn nghệ tết dương lịch 1/1/2020 PXD
Biên tập : Phạm Xuân Dũng  [28/12/2019 14:22]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/01/2020 16:03]
KỊCH BẢN BÀN TRÒN QRTV: CÂU CHUYỆN Y TẾ NĂM 2019
Biên tập : Phùng Thị Mai Linh  [26/12/2019 14:48]    Duyệt : Phùng Thị Mai Linh  [26/12/2019 14:48]
Tạp chí người cao tuổi
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [31/10/2019 09:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Tạp chí người cao tuổi
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [12/11/2019 09:13]    Duyệt : Phạm Như Quỳnh  [12/11/2019 09:13]
BÀN TRÒN QRTV
Biên tập : Võ Thế Hùng  [25/09/2019 08:12]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/09/2019 15:34]
KỊCH BẢN BÀN TRÒN QRTV ĐỀ TÀI: QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ NỖ LỰC DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC
Biên tập : Phùng Thị Mai Linh  [30/08/2019 14:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/09/2019 08:16]
Bàn tròn QRTV
Biên tập : Võ Thế Hùng  [07/09/2019 09:02]    Duyệt : Võ Thế Hùng  [07/09/2019 09:02]
Bàn tròn QRTV
Biên tập : Võ Thế Hùng  [16/08/2019 10:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/08/2019 09:24]
Chương trình phát thanh tổng hợp mồng 2 tết Mậu Tuất (17-2)
Biên tập : Hồ Ngân Hà  [13/02/2018 20:08]    Duyệt : Hồ Ngân Hà  [13/02/2018 20:08]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà