Tên sản phẩm :
Kịch bản chương trình OCOP 9 12 2022 – Tiếp tục khắc phục khó khăn xây dựng OCOP tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/12/2022 09:32]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [03/12/2022 11:23]
Chuyên mục OCOP phát thanh 3 11 2022 – Hậu kiểm góp phần đảm bảo duy trì sản phẩm OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2022 09:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/11/2022 10:45]
ịch bản Mỗi xã một sản phẩm 28 10 2022 – Hậu kiểm góp phần đảm bảo duy trì sản phẩm OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/10/2022 10:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/10/2022 07:45]
Mỗi xã một sản phẩm
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [31/08/2022 15:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/09/2022 08:00]
Mỗi xã một sản phẩm 1 9 2022 – Tiêu hữu cơ vươn thị trường xuất khẩu
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/08/2022 21:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/08/2022 13:44]
chuyên mục mỗi xã một sản phẩm
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [02/08/2022 08:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/08/2022 13:26]
Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm OCOP 28/6/2021 – Xây dựng sản phẩm OCOP vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/06/2021 16:47]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Mỗi xã một sản phẩm 7 7 2022 – Hải Lăng nỗ lực xây dựng chương trình OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [05/07/2022 11:10]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/07/2022 13:30]
OCOP 2 6 2022 – Sản phẩm OCOP và chuyển đổi số trong nông nghiệp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/05/2022 18:16]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [26/05/2022 18:16]
Mỗi xã một sản phẩm 7 4 2022 – Xây dựng OCOP trong điều kiện dịch bệnh covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [04/04/2022 22:46]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/04/2022 13:34]
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 3 3 2022 – Đồng hành đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/02/2022 12:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/02/2022 08:51]
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 6 1 2021 – Giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện chương trình OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2021 14:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:17]
Kịch bản Mỗi xã một sản phẩm 18 12 2021 – Giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện chương trình OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/12/2021 10:58]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:00]
Kịch bản chuyên mục OCOP phát thanh 2 12 2021 - Đưa sản phẩm OCOP Quảng Trị lên sàn thương mại điện tử.
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/11/2021 10:56]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:14]
Kịch bản Mỗi xã một sản phẩm 20 11 2021 – Phát triển sản phẩm OCOP trong các HTX
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/11/2021 09:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:48]
Cm Mỗi xã một sản phẩm ( Hợp đồng với VP Điều phối NTM)- Lâm Hạnh
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [05/11/2021 16:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [05/11/2021 16:30]
Kịch bản đề cương OCOP 28 10 2021 – Chương trình OCOP – Nâng tầm sản phẩm địa phương
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/10/2021 11:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/10/2021 09:10]
Mỗi xã một sản phẩm phát thanh 7 10 2021 – Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:10]
Kịch bản đề cương mỗi xã một sản phẩm 12 10 2021 – Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ OCOP
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:09]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà