Tên sản phẩm :
Kịch bản OCOP 23 10 2021 – Chương trình OCOP – Nâng tầm sản phẩm địa phương (hoàn thiện giống kịch bản đề cương)
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/10/2021 11:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/10/2021 15:47]
PSD : HẢI LĂNG GẮN CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Biên tập : Nguyễn Đạo Thiện  [11/10/2021 22:20]    Duyệt : Nguyễn Đạo Thiện  [11/10/2021 22:20]
Chuyên mục Chuyển đổi số 7 10 2021: Ứng dụng IOC trong công tác phòng, chống dịch Covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/10/2021 09:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/10/2021 14:01]
Kịch bản đề cương Chuyên mục Chuyển đổi số 7 10 2021: Ứng dụng IOC trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 (không xin xe)
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [05/10/2021 14:31]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [05/10/2021 14:31]
Phóng sự " Bài Chòi Quảng Trị"
Biên tập : Nguyễn Việt Hà  [21/09/2021 09:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [21/09/2021 15:48]
Phóng sự hợp đồng 23 6 2021 - Phụ nữ Gio Linh - Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập phát triển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/06/2021 04:40]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [22/06/2021 07:53]
Tác phẩm dự giải Vì Quảng Trị phát triển Phóng sự - Giảm nghèo ở vùng núi Quảng Trị - nhìn từ thực tiễn
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/06/2021 04:42]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [22/06/2021 07:52]
Phóng sự dự thi Diễn đàn vì Quảng Trị phát triển - Giảm nghèo đa chiều ở vùng núi Quảng Trị - nhìn từ thực tiễn
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/06/2021 17:36]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [17/06/2021 17:36]
Chuyên đề khoa giáo – Khắc phục các thiết bị điện tử bị ảnh hưởng do mưa lũ – 10 phút
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [21/10/2020 21:46]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [22/10/2020 07:35]
Ps dài TH: Xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với NTM
Biên tập : Phạm Xuân Dũng  [18/03/2020 09:45]    Duyệt : Phạm Xuân Dũng  [18/03/2020 09:45]
Xuân về biên giới
Biên tập : Phạm Xuân Dũng  [09/01/2020 15:50]    Duyệt : Nguyễn Việt Hà  [04/02/2020 10:54]
DMZ - Thương hiệu du lịch của Quảng Trị
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [02/01/2020 11:01]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [03/01/2020 09:43]
Phóng sự – Đổi thay trê quê hương anh hùng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/12/2019 07:42]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [12/12/2019 07:42]
Phóng sự – Đổi thay trê quê hương anh hùng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/12/2019 07:52]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [11/12/2019 07:52]
HIỆU QUẢ TỔ TÀU THUYỀN TỰ QUẢN Ở GIO LINH
Biên tập : Lê Văn Cần  [16/08/2019 15:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
CM Du lịch 26 9 2019 – Độc đáo những quán cà phê Hướng Hóa
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [20/09/2019 10:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Phóng sự "Hành trình tìm bạn của cựu chiến binh Mỹ"
Biên tập : Nguyễn Thành Bắc  [14/10/2019 10:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
CỒN CỎ VỚI THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN.
Biên tập : Lê Văn Cần  [26/09/2019 13:55]    Duyệt : Lê Văn Cần  [26/09/2019 13:55]
Phóng sự tài liệu Đông Hà 10 năm lên thành phố
Biên tập : Lê Ngọc Tú  [15/07/2019 06:38]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/07/2019 09:39]
Phóng sự dài – Phát triển lúa nước vùng cao Đakrông
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/06/2019 22:47]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [22/06/2019 22:47]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà