Tên sản phẩm :
Cm Nội chính tháng 12
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [17/12/2021 09:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/12/2021 09:51]
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ở khu vực ngoài Nhà nướ
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [13/11/2021 08:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/11/2021 10:47]
CM Phòng chống tham nhũng tháng 10 -
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [15/10/2021 08:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/10/2021 08:39]
Nội chính - Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhân sự từ cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [17/02/2020 08:36]    Duyệt : Nguyễn Thị Việt Thanh  [17/02/2020 08:36]
PCTN Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 50 về PCTN
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [17/08/2019 08:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [21/10/2019 05:47]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/11/2019 07:11]
Tăng cường bảo vệ người tố cáo, chống tham nhũng
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [18/03/2019 15:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/03/2019 15:49]
PHÁT HUY VAI TRÒ BÍ THƯ CHI BỘ CƠ SỞ TRONG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [18/02/2019 04:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/02/2019 08:24]
Chuyên mục Phòng chống tham nhũng 21/1/2019 Hiệu quả công tác tiếp công dân tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/01/2019 16:52]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/01/2019 12:45]
PCTN Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [16/12/2018 14:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/12/2018 06:58]
PCTN THANG 11 Quảng Trị tăng cường thực hiện kết luận thanh tra
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [16/11/2018 16:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/11/2018 07:59]
SỞ GTVT QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC PCTN, LÃNG PHÍ
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [14/09/2018 14:50]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/09/2018 15:36]
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [18/08/2018 09:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/08/2018 13:40]
Chuyên mục PCTN - Công khai, minh bạch tài chính ngân sách để thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [14/07/2018 16:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/07/2018 10:35]
CHUYÊN MỤC PCTN SO 5 - Phòng chống tham nhũng nhìn từ những vụ án kinh tế
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [18/05/2018 15:30]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/05/2018 15:44]
Chuyên mục Nội chính và PCTN – số tháng 4 (16/4 , thứ 2 ) Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản nhìn từ huyện Vĩnh Linh
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [13/04/2018 12:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/04/2018 13:20]
TĂNG CƯỜNG TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY VỚI CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [16/03/2018 07:33]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/03/2018 15:00]
CM PC TN – GIẢM THIỂU NHŨNG NHIỄU TỪ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [12/02/2018 08:33]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/02/2018 10:43]
CM PCTN DAY MANG GIAM SAT PHAN BIEN XA HOI
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [25/01/2018 08:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/01/2018 09:59]
CM PCTN THANG 12 - CÁN BỘ CƠ SỞ VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [16/12/2017 13:56]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/12/2017 06:59]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà