Nội chính - Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhân sự từ cơ sở
Danh mục
Phòng chống tham nhũng
NỘI DUNG

Nội chính và PCTN Tháng 2 /2020

 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhân sự từ cơ sở

 MC: Kính chào quý vị và các bạn, Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng cần tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã  bám sát chặt chẽ các nguyên tắc, quy định cụ thể về công tác nhân sự của Đảng, bảo đảm tính dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Cùng với đó là coi trọng chất lượng, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Chuyên mục nội chính và phòng chống tham nhũng hôm nay có một số ghi nhận về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở huyện Cam Lộ và Thành phố Đông Hà mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Bắn chữ : Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhân sự từ cơ sở

Xác định công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng từ cấp huyện đến cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn huyện là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước mỗi kỳ Đại hội nên trong thời gian qua huyện Cam Lộ đã tập trung xây dựng nhiều phương án nhân sự linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, vùng miền. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, kiên quyết đấu tranh, loại bỏ nhưng người không đủ tiêu chuẩn trong quy hoạch.

Phỏng vấn : Phỏng vấn ông TRẦN QUANG THANH

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cam Lộ - Quảng Trị

 ( Đối với công tác nhân sự kiên quyết không đưa vào , coi trọng rà soát quy hoạch hàng năm, loại bỏ những người tư tưởng kh Tốt, thiếu ý chí phấn đấu ...)

Trên tinh thần dân chủ, khách quan và minh bạch trong công tác nhân sự, huyện Cam Lộ đã cụ thể hóa các quy định phù hợp với từng địa phương. Nhất là đối với những địa phương thực hiện sáp nhập theo phương châm lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đảm bảo đúng người, đúng việc, có năng lực thực tiễn để chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Phỏng vấn : Chủ tịch Hội phụ nữ Cam An

Bí thư Đảng ủy xã Cam An

Bênh cạnh đó, huyện Cam Lộ chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có năng lực, uy tín, có triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, tham gia cấp ủy. Đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh; không để tác động, chi phối bởi những thông tin trái chiều liên quan đến công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự của đại hội.

Phỏng vấn ông TRẦN QUANG THANH

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cam Lộ - Quảng Trị

MC: Thưa quý vị và các bạn, Công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Lựa chọn nhân sự cũng là lựa chọn tương lai của tổ chức Đảng, nên phải đánh giá thật công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc.Trên tinh thần đó Thành ủy Đông Hà rất chú trọng việc xây dựng nâng cao chất lượng đề án nhân sự từ cơ sở đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố Thành công tốt đẹp.

         Một trong những đổi mới đáng quan tâm trong công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ cơ sở trên địa bàn thành phố là việc coi trọng nhân tố mới, trẻ  và có năng lực thay các đồng chí đủ tuổi nghỉ chế độ, tạo bước chuyển giao thế hệ về cán bộ ở thành phố, nhất là các đồng chí được giới thiệu lần đầu đủ đức, đủ tài, tâm huyết và quyết liệt đối với sự phát triển của địa phương, có tầm nhìn chiến lược cho 10 - 20 năm tới chứ không phải chỉ một nhiệm kỳ 5 năm.

Phỏng vấn : Người Dân( Chúng tôi đánh giá cao công tác quy hoạch gới thiệu công khai dân chủ đúng người )

Bí thư Phường 5, thành phố Đông Hà ( cách làm là rà soát giới thiệu quy hoạch bỏ phiếu tín nhiệm cao mới lựa chọn ...)

         Với sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn nên thời gian qua hầu hết các đề án nhân sự chuẩn bị Đại hội ở cơ sở trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, đặc biệt các đề án được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp, thiếu gương mẫu; làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm.

Phỏng vấn ông : HỒ SỸ TRUNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Đến thời điểm hiện tại, Thành ủy Đông Hà đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là địa phương được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị thực hiện đại hội điểm của tỉnh. Với việc tổ chức công tác chuẩn bị đại hội đảng chu đáo và cẩn trọng từ cơ sở, nhất là công tác nhân sự kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, tin tưởng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các địa phương sẽ thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

 

Lời giới thiệu : Xác định công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng cần tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã  bám sát chặt chẽ các nguyên tắc, quy định cụ thể về công tác nhân sự của Đảng, bảo đảm tính dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Cùng với đó là coi trọng chất lượng, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Chuyên mục nội chính và phòng chống tham nhũng phát sóng lúc 19h45 thứ 2, ngày 17/2 có một số ghi nhận về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở huyện Cam Lộ và Thành phố Đông Hà mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

 

Thực hiện : VIỆT THANH

Minh Phương

Diệu Luyến

Như Hòa

Thành Công

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Việt Thanh 17/02/2020 08:36 Nguyễn Thị Việt Thanh 17/02/2020 08:36
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà