Tên sản phẩm :
chương trình PTTT 21.10
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [15/10/2021 10:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/10/2021 10:33]
PTTT: Doanh nghiệp trở lại hoạt động thích ứng với bình thường mới
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [11/10/2021 09:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/10/2021 14:24]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [04/10/2021 09:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/10/2021 10:22]
Nhịp cầu âm nhạc-phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [30/09/2021 14:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/09/2021 14:58]
Kịch bản PTTT 29 9 2021 – Đảm bảo bình ổn thị trường trong phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/09/2021 10:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/09/2021 15:42]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [06/09/2021 08:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/09/2021 15:49]
Chương trình PTTT
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [31/08/2021 15:50]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:44]
chương trình PTTT ngày 25.8
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [23/08/2021 15:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/08/2021 16:52]
PTTT: Ngành y tế với chiến dịch tiêm vaccine
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [18/08/2021 07:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/08/2021 09:07]
Kịch bản PTTT – San sẻ yêu thương với đồng bào tâm dịch miền Nam
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/08/2021 08:49]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/08/2021 14:15]
hạnh phúc quanh ta: Câu chuyện san sẻ yêu thương
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [06/08/2021 10:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/08/2021 15:15]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [28/07/2021 09:53]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/07/2021 10:46]
Kịch bản PTTT 7 7 2021 – Nhà ở hộ nghèo – Vấn đề đặt ra trước mùa mưa
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [05/07/2021 09:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2021 08:32]
Phát thanh trực tiếp: Bộ quy tắc ứng xử trên mạng
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [13/07/2021 07:46]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [13/07/2021 07:52]
PTTT: Cơ sở dữ liệu quốc gia
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [29/06/2021 08:09]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [29/06/2021 09:13]
Chương trình hạnh phúc trong tay ta: Hạnh phúc của nghề báo
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [22/06/2021 09:04]    Duyệt : Trương Thị Ngoc Diệp  [22/06/2021 09:04]
Chương trình PTTT
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [17/06/2021 21:41]    Duyệt : Nguyễn Thị Hiển  [17/06/2021 21:41]
phát thanh trực tiếp: Đông hà không chủ quan với dịch bệnh Covid 19
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [11/06/2021 16:01]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [11/06/2021 16:35]
Kịch bản PTTT 9 6 2021 – Phát huy vai trò người dân trong phòng chống cháy rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/06/2021 10:14]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [07/06/2021 14:50]
Kịch bản PTTT 9 6 2021 – Nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống cháy rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/06/2021 09:46]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [07/06/2021 09:51]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà