Tên sản phẩm :
PTTT: nâng cao chất lượng hoạt động he
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [16/05/2023 16:20]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/05/2023 13:47]
Kịch bản PTTT 10 5 2023 – Bạo lực học đường – Vấn nạn đáng báo động
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/05/2023 17:52]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/05/2023 16:52]
PTTT: Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [17/04/2023 16:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/04/2023 07:40]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [18/04/2023 16:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/04/2023 07:36]
Kịch bản PTTT 12 4 2023 – Nắng nóng và những cảnh báo cháy rừng mùa khô
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/04/2023 10:04]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/04/2023 14:22]
Ra di o: lời chia sẽ từ những người làm tình nguyện ở lứa tuổi học sinh
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [07/04/2023 09:10]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/04/2023 10:23]
PTTT: Cảnh sát biển tăng cường công tác phòng chống IUU
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [04/04/2023 07:34]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/04/2023 21:07]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [22/03/2023 21:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/03/2023 09:59]
PTTT: giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên việc làm cần thiêt
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [14/03/2023 07:40]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/03/2023 10:32]
Ra đi o sẽ chia điều chưa nói
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [09/03/2023 14:55]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/03/2023 08:45]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [19/02/2023 20:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/02/2023 11:00]
chương trình PTTT 14.2
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [13/02/2023 09:22]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/02/2023 07:20]
Kịch bản PTTT 1 2 2023 – Mùa xuân với tết trồng cây
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/01/2023 12:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/02/2023 16:57]
Kịch bản PTTT 4 1 2023 – Tết ấm cho người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/12/2022 18:22]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2023 09:33]
ịch bản chương trình PTTH 7 12 2022 - Kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản - Vấn đề cần quan tâm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/12/2022 09:00]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [07/12/2022 09:00]
Kịch bản PTTT 7 12 2022 - Vi phạm chất lượng nông lâm thủy sản - Những vấn đề cần quan tâm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/12/2022 09:29]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [02/12/2022 09:29]
Kịch bản PTTT 30 11 2022 – Tháo gỡ khó khăn phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vùng khó
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/11/2022 22:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/11/2022 10:28]
Chương trình PT 23.11
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [19/11/2022 16:48]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/11/2022 07:49]
chương trình PTTT 16.11
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [11/11/2022 10:32]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/11/2022 16:37]
Kịch bản chương trình PTTT 2 11 2022 – Sản phẩm OCOP và những vấn đề quan tâm nhìn từ cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/10/2022 11:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/11/2022 10:45]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà