Tên sản phẩm :
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [22/09/2022 20:10]    Duyệt : Nguyễn Thị Hiển  [22/09/2022 20:10]
chương trình PTTT 21.9
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [15/09/2022 09:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/09/2022 15:55]
Kịch bản PTTT 14 9 2022 – Những việc cần làm chủ động ứng phó với mưa bão
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/09/2022 16:03]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/09/2022 10:47]
CT Phát thanh trực tiếp: chăm lo trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [31/08/2022 10:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/08/2022 13:44]
Kịch bản PTTT 31 8 2022 – Sách giáo khoa cho học sinh miền núi - Khó khăn và giải pháp
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/08/2022 16:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/08/2022 13:16]
CT Phát thanh trực tiếp ngày 24.8
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [19/08/2022 17:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/08/2022 16:06]
Kịch bản đề cương PTTT 17 8 2022 – Chương trình lớp 10 và những điều cần biết
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/08/2022 15:59]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [11/08/2022 15:59]
chương trình PTTT 10.8
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [10/08/2022 08:54]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/08/2022 14:01]
Phát thanh trực tiếp: Tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [28/07/2022 08:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/07/2022 08:55]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [01/09/2020 08:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [11/09/2020 15:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [31/05/2021 15:04]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Kịch bản PTTT 9 6 2021 – Phát huy vai trò người dân trong phòng chống cháy rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/06/2021 10:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
phát thanh trực tiếp: Đông hà không chủ quan với dịch bệnh Covid 19
Biên tập : Trương Thị Ngoc Diệp  [11/06/2021 16:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
PTTT: Cơ sở dữ liệu quốc gia
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [29/06/2021 08:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
CT Phát thanh trực tiếp ngay 27.7
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [22/07/2022 15:38]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/07/2022 15:48]
Kịch bản PTTT 13 7 2022 – Lợi ích của hóa đơn điện tử
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2022 10:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/07/2022 15:47]
CT Phát thanh trực tiếp
Biên tập : Nguyễn Thị Hiển  [14/07/2022 15:59]    Duyệt : Nguyễn Thị Hiển  [14/07/2022 15:59]
Kịch bản PTTT 13 7 2022 – Hóa đơn điện tử và những lợi ích trong chuyển đổi số
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/07/2022 09:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/07/2022 13:29]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà