Tên sản phẩm :
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 24 11 2022 - BHXH Quảng Trị nỗ lực về đích năm 2022
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/11/2022 15:46]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/11/2022 15:42]
PTTT - Đồng hành cùng DN vượt khó
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [08/11/2022 15:00]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [08/11/2022 15:02]
Kịch bản An sinh xã hội 27 10 2022 Tăng cường công tác thu và giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/10/2022 11:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/10/2022 07:43]
Chuyên đề : Đồng hành cùng Doanh nghiệp vượt khó sau Covdi 19
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [27/10/2022 12:07]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/10/2022 15:49]
PTTTT: Ngành Y tế Quảng Trị thực hiện chuyển đổi số
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [12/10/2022 11:02]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/10/2022 13:57]
Tọa đàm : Quảng Trị bảo tồn và phát huy văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [03/10/2022 09:52]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/10/2022 14:24]
Kịch bản chương trình tọa đàm : Tiêm đủ liều vắc xin Phòng Covid 19 - Bảo vệ tối đa nhiễm bệnh
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [30/09/2022 16:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/10/2022 09:30]
KB Phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [30/09/2022 16:26]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/10/2022 09:28]
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 22 9 2022 – Giải pháp mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/09/2022 20:17]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [19/09/2022 20:17]
An sinh xã hội 24 /6/2021 – Lương hưu – chỗ dựa tài chính tuổi già
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/06/2021 04:41]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 28 7 2022 – Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe người dân
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/07/2022 21:17]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/07/2022 10:03]
An sinh xã hội 22/7/2021 BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN - TRÁCH NHIỆM CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2021 10:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/06/2022 14:36]
Kịch bản An sinh xã hội 26 5 2022 – Bảo hiểm xã hội toàn dân và nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/05/2022 22:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/05/2022 13:46]
Kịch bản An sinh xã hội 22/4/2022 - Tăng cường công tác thanh kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/04/2022 16:47]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [25/04/2022 11:13]
Kịch bản An sinh xã hội 24 3 2022 – Phát triển BHXH tự nguyện và những chính sách mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [21/03/2022 17:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [22/03/2022 07:41]
Kịch bản An sinh xã hội 24 3 2022 – Phát triển BHXH tự nguyện và những chính sách mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/03/2022 08:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [18/03/2022 08:59]
Kịch bản an sinh xã hội 27 1 2021 – Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị với chương trình nối vòng vay nhân ái – Tết cho người nghèo
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [22/01/2022 09:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [24/01/2022 07:33]
Kịch bản An sinh xã hội tháng 12/2021 – Sự vào cuộc của các hội đoàn thể trong vận động tham gia BHXH tự nguyện
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/12/2021 19:04]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/12/2021 08:58]
Kịch bản đề cương An sinh xã hội 25 11 2021 – BHXH Quảng Trị tăng tốc về đích năm 2021
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/11/2021 07:31]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [23/11/2021 10:57]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà