Tên sản phẩm :
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử với cử tri 7 7 2022 – Kỳ vọng của cử tri trước kì họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/07/2023 10:11]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [07/07/2023 10:11]
Kịch bản Đại biểu dân cử 5 5 2023 – Đưa Nghị quyết chống sạt lở đê kè vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/05/2023 17:54]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [03/05/2023 17:54]
Đại biểu dân cử với cử tri phát thanh 11 4 2023 Kỳ họp thứ 16 khóa VIII HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/04/2023 10:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/04/2023 14:22]
Đại biểu dân cử với cử tri 7 4 2023 Kỳ họp thứ 16 khóa VIII HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/04/2023 10:08]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [10/04/2023 10:08]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 3 2 2023 – HĐND tỉnh với nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/01/2023 12:48]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [31/01/2023 12:48]
Kịch bản Đại biểu dân cử 2 12 2022 – Những kết quả nổi bật của hoạt động HĐND tỉnh năm 2022
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [24/11/2022 15:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/11/2022 15:43]
Kịch bản Đại biểu dân cử 4 11 2022 – Nâng cao chất lượng thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/10/2022 17:24]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [31/10/2022 07:43]
Kịch bản đại biểu dân cử 7 10 2022 – HĐND tỉnh khảo sát bảo tồn giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/10/2022 15:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/10/2022 14:23]
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử với cử tri 2 9 2022 – Đại biểu Hội đồng góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/08/2022 16:50]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/08/2022 16:11]
Kịch bản Đại biểu dân cử 5 8 2022 - Kết quả nổi bật kì họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/07/2022 10:43]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [29/07/2022 10:43]
Đại biểu dân cử 4 6 2021 – Đại biểu HĐND nhiệm kì mới với kì vọng với
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/06/2021 13:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:41]
Đại biểu dân cử 2 7 2021 – Thu ngân sách vượt chỉ tiêu – Tính sát thực của Nghị quyết Hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/06/2021 12:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/07/2022 16:00]
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử với cử tri 1 7 2022 – Kỳ vọng của cử tri trước kì họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/06/2022 10:14]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/06/2022 16:08]
Kịch bản đại biểu dân cử 3 6 2022 – Thực hiện nghị quyết 101/2021/NQ – HĐND quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/05/2022 16:11]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/06/2022 10:03]
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử 6 5 2022 - Kết quả nổi bật kì họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/05/2022 19:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2022 09:20]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 1 4 2022 – HĐND với chức năng giám sát ngân sách tại cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/03/2022 16:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/04/2022 07:33]
Đại biểu dân cử với cử tri 1 4 2022 – HĐND với chức năng giám sát ngân sách tại cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/03/2022 16:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/03/2022 08:54]
Kịch bản đại biểu dân cử 4 3 - Phát huy vai trò đại biểu dân cử phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/02/2022 21:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/02/2022 08:51]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà