Tên sản phẩm :
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử 6 5 2022 - Kết quả nổi bật kì họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/05/2022 19:36]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2022 09:20]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 1 4 2022 – HĐND với chức năng giám sát ngân sách tại cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/03/2022 16:45]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/04/2022 07:33]
Đại biểu dân cử với cử tri 1 4 2022 – HĐND với chức năng giám sát ngân sách tại cơ sở
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/03/2022 16:59]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/03/2022 08:54]
Kịch bản đại biểu dân cử 4 3 - Phát huy vai trò đại biểu dân cử phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/02/2022 21:27]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/02/2022 08:51]
Kịch bản Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri 18 2 2022 HĐND cấp xã, thị trấn phát huy vai trò của cơ quan đại biểu dân cử
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/02/2022 15:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/02/2022 09:51]
Kịch bản CM đại biểu dân cử với cử tri 4 2 2022 – Phấn đấu thu ngân sách theo Nghị quyết hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [25/01/2022 21:10]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [27/01/2022 07:58]
Kịch bản đề cương Đại biểu dân cử với cử tri 21 1 2022 – Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [16/01/2022 09:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/01/2022 11:58]
Kịch bản đề cương đại biểu dân cử 7 1 2021 – Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/01/2022 08:10]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/01/2022 07:16]
Kịch bản đại biểu dân cử 17 12 2021 –Thực hiện Nghị quyết hội đồng với những thành tựu nổi bật
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/12/2021 22:35]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/12/2021 11:01]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 3 12 2021 – Tuân thủ quy định phòng dịch tiếp xúc cử tri trước kì họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/11/2021 18:30]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/12/2021 07:10]
Kịch bản Đại biểu dân cử 15 10 2021 – Đầu tư, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa và những vấn đề đặt ra
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [11/10/2021 20:57]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/10/2021 15:19]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 8 10 2021 - Đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/09/2021 07:51]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/09/2021 09:55]
Kịch bản Đại biểu dân cử với cử tri 1 10 2021 - Đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [27/09/2021 17:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/09/2021 09:54]
Kịch bản đề cương Đại biêu dân cử với cử tri 17 9 2021 – Thu hồi đất dự án chậm tiến độ và ý kiến cử tri
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/09/2021 18:28]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/09/2021 09:58]
ịch bản đề cương Đại biểu dân cử 3 9 2021 – Cần quan tâm nguyện vọng của cử tri ở vùng quy hoạch dự án chưa hoạt động
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/08/2021 22:08]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:40]
Đại biểu dân cử với cử tri 19 8 2021 – Sử dụng nước sạch – vấn đề cử tri quan tâm
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/08/2021 16:55]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/08/2021 10:28]
Đại biểu dân cử 6 8 2021 – Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh – Những điều cử tri cần biết
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/07/2021 22:11]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/07/2021 15:34]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà