Tên sản phẩm :
Công đoàn Quảng Trị
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [29/09/2021 10:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/09/2021 16:47]
Công đoàn QT phát thanh
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [31/08/2021 15:29]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:42]
CM Công đoàn Quảng Trị phát thanh
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [03/08/2021 15:56]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [03/08/2021 16:48]
Công đoàn phát thanh
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [01/07/2021 08:49]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [01/07/2021 08:52]
Công đoàn phát thanh
Biên tập : Phạm Như Quỳnh  [03/06/2021 08:59]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [03/06/2021 09:05]
CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ THÁNG 11/2018 (Phát sóng lúc 19h45 ngày 21/11/2018)
Biên tập : Phạm Thành Chung  [18/11/2018 19:39]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [19/11/2018 16:50]
CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ THÁNG 11/2018
Biên tập : Phạm Thành Chung  [15/11/2018 20:30]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [19/11/2018 14:12]
CM Công đoàn Tháng 10
Biên tập : Phạm Thành Chung  [17/10/2018 16:03]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/10/2018 16:57]
Chuyên mục Công đoàn tháng 9/2018
Biên tập : Phạm Thành Chung  [17/09/2018 09:40]    Duyệt : Phạm Thành Chung  [17/09/2018 09:40]
PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS
Biên tập : Phạm Thành Chung  [01/08/2018 09:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/08/2018 14:19]
CM Công đoàn Tháng 7
Biên tập : Phạm Thành Chung  [20/07/2018 09:26]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/07/2018 09:28]
HIỆU QUẢ BỮA ĂN CA
Biên tập : Phạm Thành Chung  [18/07/2018 16:43]    Duyệt : Phạm Thành Chung  [18/07/2018 16:43]
Chuyên mục Công đoàn - Số tháng 6/2018
Biên tập : Phạm Thành Chung  [12/06/2018 07:16]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [12/06/2018 14:00]
PS CÔNG ĐOÀN - CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [09/05/2018 08:23]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2018 09:52]
Sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XII
Biên tập : Phạm Thành Chung  [11/04/2018 07:49]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/04/2018 15:31]
CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3/2018
Biên tập : Phạm Thành Chung  [15/03/2018 07:24]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/03/2018 09:57]
Công đoàn ngành Y tế, dấu ấn một nhiệm kỳ
Biên tập : Phạm Thành Chung  [10/01/2018 14:03]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [11/01/2018 06:59]
Công đoàn Hướng Hóa nổ lực vì quyền lợi người lao động
Biên tập : Phạm Thành Chung  [29/11/2017 07:18]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/11/2017 08:51]
Công đoàn Hướng Hóa - điểm tựa cho người lao động
Biên tập : Phạm Thành Chung  [28/11/2017 14:52]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [28/11/2017 16:10]
Vì phát triển bền vững của ngành Công Thương.
Biên tập : Phạm Thành Chung  [10/11/2017 08:55]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [10/11/2017 10:06]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà