Tên sản phẩm :
NHỊP CẦU PHÁP LUẬT : TÌM HIỂU VỀ LUẬT LAO ĐỘNG
Biên tập : Nguyễn Thị Việt Thanh  [21/08/2023 07:38]    Duyệt : Nguyễn Thị Việt Thanh  [21/08/2023 07:38]
PTTT nhịp cầu pháp luật
Biên tập : Lâm Thị Hạnh  [26/07/2023 10:01]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2023 10:14]
Kịch bản pháp luật và đời sống 18 5 2023 – Quảng Trị thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/05/2023 09:07]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [16/05/2023 10:40]
Kịch bản đề cương pháp luật và đời sống 20 4 2022 – Luật Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo cho phụ nữ
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [10/04/2023 10:09]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [10/04/2023 10:09]
Pháp luật và đời sống phát thanh 21 2 2023 – Những chính sách mới về BHYT từ năm 2023
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/02/2023 17:49]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [20/02/2023 11:00]
Chuyên mục Thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi 10 11 2022 – Tuyên truyền pháp luật ở vùng biên giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [09/11/2022 17:42]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [14/11/2022 07:20]
Pháp luật và đời sống 13 9 2022 – Đakrông thực hiện các chính sách bình đẳng giới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/09/2022 10:03]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/09/2022 13:41]
Pháp luật và đời sống phát thanh 8 6 2021 - Đại biểu HĐND nhiệm kì mới với kì vọng với
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/06/2021 09:13]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [26/07/2022 14:40]
Pháp luật và đời sống 19 7 2022 – Đưa chương trình hỗ trợ bình đẳng giới đồng bào dân tộc thiểu số vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2022 10:20]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2022 10:20]
Pháp luật và đời sống phát thanh 12 7 2022 – Đưa Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/07/2022 16:13]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [06/07/2022 13:30]
Pháp luật và đời sống 5 7 2022 – Kỳ vọng của cử tri trước kì họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/06/2022 10:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [29/06/2022 16:07]
Kịch bản pháp luật 2 6 2022 – Những điểm mới và giải pháp cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/05/2022 11:15]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [30/05/2022 09:30]
Pháp luật và đời sống 31 5 2022 – Thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống cháy rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [26/05/2022 18:24]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [26/05/2022 18:24]
Kịch bản Chuyên mục Kiểm lâm 20 5 2022 – Quảng Trị với công tác phòng chống cháy rừng mùa khô
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/05/2022 13:06]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [13/05/2022 13:06]
Kịch bản Pháp luật và đời sống 5 5 2022 – Không chủ quan phòng dịch covid trường học trong điều kiện bình thường mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/05/2022 19:37]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [09/05/2022 09:20]
Pháp luật và đời sống phát thanh 10 5 2022 - Kết quả nổi bật kì họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [06/05/2022 12:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [07/05/2022 09:42]
Kịch bản pháp luật và đời sống 8 3 2022 – Thực hiện quy định đại biểu hội đồng trong phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [02/03/2022 10:22]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/03/2022 12:04]
Pháp luật và đời sống phát thanh 22 2 2022 – Thực hiện quy định về cơ quan đại biểu dân cử cấp xã thị trấn tại Cam Lộ
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [18/02/2022 15:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [21/02/2022 13:37]
Pháp luật và đời sống phát thanh 15 2 2022 – Trợ giúp pháp lý giúp công dân tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [12/02/2022 11:07]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [15/02/2022 09:54]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà