Tên sản phẩm :
Kịch bản Pháp luật và đời sống 7 10 2021 - Luật thanh niên 2020 hỗ trợ thanh niên phát triển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [03/10/2021 10:21]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [04/10/2021 10:22]
Pháp luật và đời sống 2 9 2021 - Phổ biến Nghị định 117 về phòng chống dịch bệnh covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [29/08/2021 22:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [01/09/2021 09:40]
Pháp luật và đời sống 20 8 2021 – LUẬT CƯ TRÚ 2020 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [15/08/2021 11:09]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [17/08/2021 10:29]
Pháp luật và đời sống 17 8 2021 - Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [13/08/2021 08:43]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [13/08/2021 16:26]
Chuyên mục pháp luật và đời sống 5 8 2021 – Tiếp tục thực hiện đề án phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [01/08/2021 14:25]    Duyệt : Lê Vĩnh Nhiên  [02/08/2021 15:26]
Pháp luật và đời sống 28 7 2021- Giáo dục pháp luật cho người dân vùng biển
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/07/2021 09:46]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [23/07/2021 15:11]
CM pháp luật và đời sống phát thanh 28 7 2021 – Phổ biến các quy định về phòng chống covid 19 trong tình hình mới
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [23/07/2021 12:15]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [23/07/2021 15:10]
Pháp luật và đời sống 20 7 2021 - Thực hiện Nghị quyết Hội đồng về tái thiết sản xuất nông nghiệp ở vùng núi
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [19/07/2021 10:37]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [19/07/2021 15:34]
Pháp luật và đời sống 15 7 2021 Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [07/07/2021 16:12]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [07/07/2021 16:12]
Pháp luật đời sống 6 7 2021 - Thu ngân sách vượt chỉ tiêu – Tính sát thực của Nghị quyết Hội đồng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/06/2021 22:38]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [01/07/2021 08:54]
Pháp luật và đời sống 29/6 phát thanh – Nghị định về quản lí vật liệu xây dựng
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [25/06/2021 19:41]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [29/06/2021 09:13]
Kịch bản CM Pháp luật và đời sống 3 6 2021 – Tiếp tục đưa Luật đầu tư 2020 vào cuộc sống
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [31/05/2021 18:48]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [02/06/2021 07:49]
CM Pháp luật và đời sống 1 6 2021 phat thanh - Tháo gỡ khó khăn triển khai Luật đầu tư 2020 tại Quảng Trị
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [28/05/2021 23:11]    Duyệt : Lâm Thị Hạnh  [31/05/2021 08:23]
Kịch bản PLĐS 19 3 2020 – Thực hiện Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm trong phòng chống dịch covid 19
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [17/03/2020 22:44]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [17/03/2020 22:44]
Pháp luật và đời sống 2 1 2019 – ĐỂ LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA 2019 ĐI VÀO CUỘC SỐNG
Biên tập : Nguyễn Thị Bảo  [30/12/2019 22:02]    Duyệt : Nguyễn Thị Bảo  [30/12/2019 22:02]
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà