Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ở khu vực ngoài Nhà nướ
Danh mục
Phòng chống tham nhũng
NỘI DUNG

Kịch bản chuyên mục Nội chính-PCTN tháng 11/2021

Chủ đề: Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018Doanh nghiệp  ngoài Nhà nước

Thời gian ghi hình: 14h ngày thứ sáu 12/11

Phát sóng: 20h15 này 15/11/2021

STT/TL

Hình ảnh

Nội dung

Ghi chú

1 (30s)

MC dẫn trường quay

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước. Theo đó, Luật PCTN đã dành 1 chương (Chương VI) quy định về PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Đây được coi là chế định có tác động khá lớn đến khu vực tư, làm thay đổi quan niệm trước đây vốn vẫn cho rằng PCTN chỉ đặt ra trong khu vực Nhà nước.CM Nội chính-PCTN kỳ này ghi nhận về việc Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ở khu vực ngoài Nhà nước.

 

 

2

Tittle

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018doanh nghiệp ngoài Nhà nước

 

 

 

Fly cam,

Các bài báo về PCTN...

Trong bối cảnh hiện nay, khi nạn tham nhũng đang diễn ra nghiêm trọng và gây nhiều bức xúc trong xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn coi việc PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. PCTN được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của cả người dân và doanh nghiệp. Và trong vấn nạn tham nhũng, doanh nghiệp được nhìn nhận dưới góc độ vừa là “nạn nhân” vừa là “tác nhân” của tình trạng này. Khu vực công và khu vực tư được nhiều chuyên gia nhìn nhận như “bình thông nhau” vì có mối quan hệ tác động qua lại, khu vực tư đôi khi là nơi ẩn giấu, là sân sau của hành vi tham nhũng trong khu vực công. Vì vậy, để PCTN có hiệu quả, không thể không làm lành mạnh hóa môi trường hoạt động, kinh doanh của khu vực tư.

Đồng thời, việc mở rộng quy định về PCTN trong khu vực ngoài nhà nước cũng phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 khi quy định nhóm tội phạm về tham nhũng; phù hợp với yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng khi Việt Nam đã là thành viên của Công ước này.

 

 

 

Phỏng vấn : Ông Võ Thái Hiệp- Chủ tịch

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

1,5 phút

- Đánh giá về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền Pháp luật, đặc biệt là Luật PCTN năm 2018

 

 

3 (1m)

Cty CP Ô tô Thắng lợi Quảng Trị

 

 

Là doanh nghiệp kinh doanh ngoài Nhà nước, Vinfast Quảng Trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và góp phần tăng trưởng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong hành trình phát triển, công ty luôn quan tâm đến việc tuyên truyền pháp luật, trong đó Luật PCTN năm 2018 với một số quy định mang tính chất khuyến khích để doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. Việc xây dựng văn hóa kinh doanh không tham nhũng có vai trò hết sức quan trọng để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, hướng tới sự phát triển bền vững của chính các doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cả khu vực Nhà nước nói chung.

 

4

Phỏng vấn

Ông Nguyễn Văn Thoải- TGĐ Cty CP Ô tô Thắng lợi Quảng Trị ,

- Công tác tuyên truyền cập nhật các VB pháp luật để phục vụ tốt cho nhiệm vụ sx kinh doanh

- Theo Luật PCTN năm 2018 DN có những thuận lợi và bất cập gì ? Đề xuất( nếu có)

 

5

Đại hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

Các khu CN, doanh nghiệp tại Vĩnh Linh, Quảng Trị

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị hiện có trên 600 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt vai trò là cầu nối cung cấp thông tin, kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các ngành chức năng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.Các doanh nghiệp trong Hiệp hội tạo ra tổng sản phẩm bình quân hàng năm chiếm trên 70% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn, góp phần cơ bản thu ngân sách nội địa của tỉnh, giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động. Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Trị đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, doanh nhân thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật PCTN năm 2018.

Bổ sung số liệu

7

Phỏng vấn : Ông Võ Thái Hiệp- Chủ tịch

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

1,5 phút

- Đối với quy định của Luật PCTN năm 2018, còn có vấn đề gì bất cập, gây khó khăn cho hoạt động của DN, đề xuất...

 

8

Hình ảnh về Quảng Trị

Sử dụng thêm Flycam

Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng đối với khu vực ngoài Nhà nước là một vấn đề mới, đột phá của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, thể hiện sự nhạy bén của cơ quan tham mưu xây dựng luật, đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn đặt ra cũng như yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước, thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng ... Việc quy định áp dụng bắt buộc một số chế định của Luật PCTN đối với một số loại hình doanh nghiệp, tổ chức như đã nêu ở trên đặt ra yêu cầu thanh tra việc thực hiện. Điều 81 Luật PCTN đã quy định về thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Về căn cứ tiến hành thanh tra, nhằm đảm bảo sự thận trọng, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, tổ chức,

 

9

Phỏng vấn lãnh đạo Thanh Tra tỉnh Quảng Trị

Nd: Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra như thế nào?

 

 

11

MC Dẫn trường quay

Luật PCTN năm 2018 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019, và Nghị định hướng dẫn cũng đã được ban hành cùng ngày (có hiệu lực từ ngày 15/8/2019) để kịp thời đáp ứng việc thi hành Luật. Qua đó, các quy định về PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước được đánh giá sẽ có tác động đáng kể tới khối doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là nhóm công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội có hoạt động từ thiện như đã nêu ở trên.Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đồng hành cùng chương trình này, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này, tháng 12.

 

 

GTPS:Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước. Theo đó, Luật PCTN đã dành 1 chương (Chương VI) quy định về PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Đây được coi là chế định có tác động khá lớn đến khu vực tư, làm thay đổi quan niệm trước đây vốn vẫn cho rằng PCTN chỉ đặt ra trong khu vực Nhà nước.CM Nội chính-PCTN kỳ này ghi nhận về việc Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018  ở doanh nghiệp  ngoài Nhà nước. CT được phát sóng vào lúc 20h15 ngày 15/12/2021, kình mời quý vị và các bạn đón xem!

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lâm Thị Hạnh 13/11/2021 08:39 Lê Vĩnh Nhiên 13/11/2021 10:47
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà