SỞ GTVT QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC PCTN, LÃNG PHÍ
Danh mục
Phòng chống tham nhũng
NỘI DUNG
Lời dẫn : MC: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Chương trình hành động 56- CTr/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tực thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, trong thời gian qua Đảng bộ Sở GTVT Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, tích cực hiệu quả. Theo đó, Tại thông báo số 55 ngày 6/9/2018 của Ban Nội chính tỉnh ủy đã chỉ rõ: Công tác PCTN của Sở đạt được nhiều kết qủa quan trọng, trong kỳ giám sát không có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng xãy ra. Chuyên mục Nội chính và PCTN kỳ này phản ảnh một số nội dung xung quang giải pháp thực hiện PCTN ở Sở GTVT Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Chuyên mục Nội Chính và PCTN tháng 9

SỞ GTVT QUẢNG TRỊ VỚI CÔNG TÁC PCTN, LÃNG PHÍ

MC: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Chương trình hành động 56- CTr/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tực thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, trong thời gian qua Đảng bộ Sở GTVT Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, tích cực hiệu quả. Theo đó, Tại thông báo số 55 ngày 6/9/2018 của Ban Nội chính tỉnh ủy đã chỉ rõ: Công tác PCTN của Sở đạt được nhiều kết qủa quan trọng, trong kỳ giám sát không có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng xãy ra.

Chuyên mục Nội chính và PCTN kỳ này phản ảnh một số nội dung xung quang giải pháp thực hiện PCTN ở Sở GTVT Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GTVT, trong thời gian qua Cấp ủy, lãng đạo Trường TC Nghề GTVT Quảng Trị đã chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về Phòng chống tham nhũng, lãng phí ở đơn vị. Trong đó, đối với động ngũ giáo viên giảng dạy thực hành, lãng đạo Trường đã thực hiện kiểm tra đột xuất công tác giảng dạy của để phòng ngừa tham nhũng và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Làm tốt khâu công tác cán bộ, chủ động xây dựng, điều chỉnh quy hoạch hoạch cán bộ từng giai đoạn,  thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức ở các vị trí công việc khác nhau để phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, nhất là những vị trí công việc thường xuyên có sự tiếp xúc gặp gỡ với người dân, doanh nghiệp, hoặc những vị trí như kiểm tra, sát hạch, cấp bằng lái xe các loại.

Phỏng vấn : Anh Trần Hoàng Việt

Trường TC Nghề GTVT Quảng Trị

( tôi là gv luân chuyển nhiều vị trí, trước đó có những lo lắng vì làm quên việc mới …nhưng cách làm công khai, minh bạch dân chủ chứ không phải kiểu mình bị kỷ luật mới luân chuyển nên hài lòng , phát huy tốt nhiệm vụ )

Trên tinh thần công khai, dân chủ, lấy mục tiêu phát huy năng lực, hiệu quả công tác làm thước đo để thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi viên lực, lao động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc cũng như phòng ngừa tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Hàng năm Trường TC nghề GTVT Quảng Trị thực hiện luân chuyển bộ phận cán bộ, nhân viên tuyển sinh ô tô và lái xe A 1, 6 tháng 1 lần; Bộ phận kế toán cấp phát nhiên liệu và thu phí, định kỳ 1 năm chuyển đổi 1 lần ; giáo viên dạy thực hành lái xe, tùy theo năng lực của giáo viên và điều kiện thực tế của đơn vị để chuyển đổi 2 – 3 năm 1 lần giữa các hạng B1, B2 và C, chuyển đổi giáo viên lý thuyết sang thực hành và ngược lại.

Phỏng vấn : Ông  Nguyễn Như Quỳnh  - Hiệu trưởng: Trường Tc nghề GTVT Quảng Trị

Nhờ việc tổ chức, sắp xếp và sử dụng, chuyển đổi cán bộ, viên chức lao động của từng vị trí việc làm của đơn vị đều hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2017, đơn vị thực hiện đào tạo, cấp phép lái xe ô tô các loại cho trên 1800 người, mô tô trên 9000 người. Liên tiếp các năm 2016, 2017, Chi Bộ Nhà trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

MC: Thưa quý vị và các bạn, Sở GTVT là đơn vị sự nghiệp có quy mô, nhiều đơn vị trực thuộc, lĩnh vực hoạt động phong phú vì vậy việc chú trọng công tác cán bộ, nhất là công tác luân chuyển góp phần giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Để có được kết quả này, bên cạnh việc chú trọng triển khai, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp PCTN, việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nêu cao vai trò trách nhiệm của Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có ý nghĩa quan trọng để Sở GTVT  thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ có 26 người, Chi bộ có 15 đảng viên, Cấp ủy gồm 3 đồng chí, trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, để triển khai hiệu quả các nội dung, giải pháp của Đảng ủy Sở GTVT, Cấp ủy, lãng đạo đơn vị chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện hàng ngày thông qua việc theo dõi camera giám sát, dữ liệu kiểm định trong máy chủ; kiểm tra đột xuất của đội kiểm tra chuyên ngành Cục Đăng kiểm Việt Nam, kiểm tra đột xuất của đội chống tham nhũng, tiêu cực của Cục Đăng kiểm, kiểm tra đánh giá định kỳ hàng năm về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng Iso trong kiểm định; thực hiện niêm yết công khai các nội dung liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, thực hiện cơ chế một cửa trong công tác kiểm định.

Phỏng vấn : Ông Nguyễn Hữu Phương

Phụ trách TCHC – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ

Đảng bộ Sở GTVT có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 90 đảng viên.Thực hiện Chương trình hành động 56- CTr/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tực thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” thông qua việc gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị trực thuộc đã góp phần giúp Sở GTVT Quảng Trị thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng lãng phí và hiệu quả. Qua giám sát không có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng xãy ra.

Phỏng vấn : Ông Trần Ngọc Sơn

Thường vụ Đảng ủy- Trưởng phòng Tổ chức Sở GTVT Quảng Trị

MC: Mặc dù được đánh giá cao về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Sở GTVT, nhưng Qua giám sát Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nhất là về công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN của đơn vị vẫn chưa được thường xuyên, công tác phê và tự phê có lúc còn hạn chế.

Thưa quý vị và các bạn, Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Vì vậy, việc chú trọng Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong hành động, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội là vấn đề quan trọng cần tiếp tục được quan tâm đối với Sở GTVT trong thời gian tới cũng như ở nhiều địa phương, đơn vị khác.

Đến đây Chuyên mục Nội chính và PCTN kỳ này xin được kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm thoe dõi. Xin kính chào tạm biệt.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Việt Thanh 14/09/2018 14:50 Lê Vĩnh Nhiên 14/09/2018 15:36
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà