CM Phòng chống tham nhũng tháng 10 -
Danh mục
Phòng chống tham nhũng
NỘI DUNG

Kịch bản CM Nội chính-PCTN tháng 10/2021

Chủ đề: Ngành Thuế Quảng Trị với công tác phòng chống tham nhũng

Thời gian ghi hình: Thứ sáu( 15/10/2021)

Phát sóng: Thứ hai( 18/10)

Người thực hiện: Lâm Hạnh ( 0914131898); Thành Chung ( 0946003388)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MC: Đảng ủy Cục Thuế Quảng Trị  xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành. Do vậy công tác này được triển khai thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bền bỉ, kiên quyết, với quyết tâm chính trị cao và bằng nhiều giải pháp đồng bộ.Trong đó, việc thực thi Luật PCTN là một trong những nhiệm vụ được chú trọng  trong toàn ngành.

 

Tít: Ngành Thuế Quảng Trị với công tác phòng chống tham nhũng

 

STT

Hình ảnh

Nội dung

Thời lượng

1

-Toàn trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Trị

- Cận các bảng chữ, tên cơ quan,

- Toàn cảnh bộ phận tiền sảnh; các phòng làm việc…

Trong những năm qua, để xây dựng ngành Thuế Quảng Trị trong sạch, vững mạnh với đội ngũ công chức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, lãnh đạo ngành Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đưa công tác phòng chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc.Để thực hiện mục tiêu này, hằng năm, Cục Thuế Quảng Trị xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện.

 

1 phút

2

Phỏng vấn :

Lãnh đạo Ngành Thuế Quảng Trị( lần 1)

-Tầm quan trọng của việc triển khai thực thi Luật PCTN năm 2018?

- Các giải pháp đã triển khai thực thi Luật PCTN trong Ngành Thuế QT?

1,5 p

3

-Làm việc của các bộ phận nghiệp vụ qua mạng, phần mềm ..

- Các văn bản về kê khai thu nhập cá nhân( cụ thể và tổng hợp)

Cụ thể hóa các quy định của Luật PCTN năm 2018, ngoài các giải pháp về công khai minh bạch như: Công khai minh bạch về tài chính, tài sản mua sắm, xây dựng cơ bản; trong hoạt động kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo... ngành Thuế Quảng Trị còn tăng cường giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của người kê khai tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý thuế như tuyên truyền chế độ chính sách thuế và đẩy mạnh kê khai và nộp thuế điện tử. Điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng của ngành là luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong toàn ngành.Đây là việc làm rất có hiệu quả, nhằm giúp cán bộ trưởng thành hơn, kinh qua nhiều vị trí công tác để đào tào, rèn luyện cán bộ.

 

1,5 p

4

Phỏng vấn 2 cán bộ

( Cụ thể ngành Thuế giới thiệu)

Cán bộ 1: Chấp hành nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN như thế nào?

Cán bộ 2( Đã được luân chuyển): Nhận thức về mục đích của việc luân chuyển vị trí làm việc để đảm bảo theo quy định của Luật PCTN để chấp hành như thế nào?

2p

5

-Cuộc họp Đảng ủy hoặc Ban lãnh đạo ( Nhờ Cục Thuế tổ chức)

Việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Ngành Thuế Quảng Trị luôn đảm bảo nội dung, yêu cầu của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quy chế Phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế của Tổng cục Thuế. Công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý thuế luôn được ngành Thuế tiến hành thường xuyên và liên tục. Theo đó, cùng với việc quản lý thuế, hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra thuế, cải cách thủ tục hành chính... đã góp phần giảm tỷ lệ nợ thuế dưới ….% trên tổng thu ngân sách tại địa bàn. Chỉ tính từ đầu năm đến này, Cục Thuế Quảng Trị đã tiến hành …. cuộc kiểm tra nội bộ, truy thu được hơn …. triệu đồng, xử phạt hơn …. triệu đồng. Thông qua những buổi kiểm tra, ngành kịp thời phát hiệnvà chấn chỉnh ngaynhững sai phạm.

Có thể nói, kiểm tra nội bộ là một trong hai giải pháp căn cơ mà ngành Thuế Quảng Trị đang thực hiện để phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, việc luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ cũng là một chủ trương rất quan trọng.

Việc thực hiện minh bạch về tài sản và thu nhập;tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị;... đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng trong ngành Thuế Quảng Trị thời gian qua. Kết quả,9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành …% kế hoạch thu ngân sách trong đó có 11/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán. 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thu ngân sách được 79% kế hoạch theo tiến độ được giao…

 

1p

6

Phỏng vấn

Phỏng vấn :

Lãnh đạo Ngành Thuế Quảng Trị( lần 2)

Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi Luật PCTN trong Ngành Thuế trong thời gian tới?

1,5 phút

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lâm Thị Hạnh 15/10/2021 08:01 Lê Vĩnh Nhiên 15/10/2021 08:39
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà