Lá thư âm nhạc 19-11-2016
Danh mục
Lá thư âm nhạc
NỘI DUNG
Lời dẫn : Lá thư âm nhạc 19-11-2016
Lá thư âm nhạc 19-11-2016
File đính kèm:
File Video : ltan-19-11.mp4
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Thị Thu Đông 01/12/2016 10:17 Lê Thị Thu Đông 01/12/2016 10:17
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà