An toàn lao động và việc làm
Danh mục
An toàn lao động và việc làm
NỘI DUNG

Chuyên mục An toàn lao động và việc làm 17-3

MC1: Kính chào QV & các bạn! Mời QV & các bạn nghe chương trình dạy nghề và việc làm của Đài PTTH Quảng Trị.

MC2: Quý vị và các bạn thân mến! Trước xu thế mới của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, đòi hỏi cơ cấu lao động hợp lý và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Điều đó đặt ra phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn đóng một vai trò quan trọng để có thể chuyển dịch một bộ phận lao động từ nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ và phục vụ tốt hơn quá trình xây dựng nông thôn mới.

MC1: Chuyên mục Lao động và việc làm sẽ có những ghi nhận về nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong công tác đào tạo nghề gắn với xây dựng NTM. Sau đây là nội dung chi tiết.

Nhạc cắt

Chú trọng đào tạo nghề cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới

MC1: Thưa QV & các bạn! Nét nổi bật là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, quy hoạch xây dựng NTM ở các địa phương. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.  Tỉnh Quảng Trị xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ lao động có tay nghề cao, có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Băng ghi âm

MC1: Trong giai đoạn này, toàn tỉnh Quảng Trị đã đào tạo nghề cho 23.270 lao động nông thôn. Nhận thức của người dân về học nghề đã có sự chuyển biến căn bản từ chỗ tham gia học nghề thụ động, được vận động theo phong trào đã chuyển sang chủ động học nghề để nắm bắt khoa học, kỹ thuật. Từ đó, người lao động áp dụng kiến thức đã được học vào sản xuất, kinh doanh hoặc tìm được việc làm với thu nhập ổn định, từng bước làm giàu, giảm nghèo bền vững. Anh Vũ Văn Bắc xã Cam Chính huyện Cam Lộ chia sẻ:

Băng ghi âm

MC1: Hiện nay, Quảng Trị hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo. Từ đó, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, phổ cập nghề cho người lao động, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Mặt khác, Quảng Trị cũng gắn đào tạo nghề cho lao động với các chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình kinh tế - xã hội khác để góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nhạc cắt

Hiệu quả Công tác đào tạo nghề gắn với xây dựng NTM

MC2: Thưa Qv & các bạn! Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước hình thành đội ngũ lao động có tay nghề cao, có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

 Giai đoạn 2016 – 2020, Quảng Trị đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 34.220 lao động nông thôn. Kết quả sau học nghề, người lao động nắm bắt được những kiến thức mới, công nghệ mới, tạo ra nguồn nhân lực có chuyên môn tay nghề, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau học nghề, có trên 90% số lao động học các nghề nông nghiệp biết áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được vào thực tế sản xuất; trên 80% học viên có việc làm và tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần xoá đói giảm nghèo. Đề án cũng đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở địa phương, giúp chuyển đổi cơ cấu lao động phát huy hiệu quả trên địa bàn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Trị.

MC1: Tổng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" tại Quảng Trị trong giai đoạn 2010 - 2020 là 191,295 tỷ đồng. Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh được đào tạo nâng cao tay nghề với các ngành nghề chính, như: trồng nấm ăn, trồng rừng kinh tế, kỹ thuật trồng và chăm sóc na, rau an toàn, sữa chữa xe máy, điện dân dụng, thêu ren, tin học ứng dụng,… Hình thức đào tạo nghề được đa dạng hoá. Các lớp đào tạo nghề theo mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức của lao động nông thôn đối với hoạt động đào tạo nghề. Ông Nguyễn Vũ Quang, Trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết:

Băng ghi âm

MC2: Thực tế triển khai công tác đào tạo nghề thời gian qua cho thấy, để công tác đào tạo nghề thực sự trở thành một động lực quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần thiết phải đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao động thật sự của các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời dựa trên nhu cầu thực tế về nghề nghiệp của người dân. Cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, các cơ sở, đơn vị dạy nghề và của người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề để người lao động nông thôn áp dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, công việc, giúp tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng NTM tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố hệ thống đào tạo cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Chọn lựa ngành nghề để đào tạo phù hợp tình hình thực tế mỗi địa phương cũng như phù hợp với trình độ của lao động nông thôn, nhất là việc lựa chọn những nghề thực sự cần thiết giúp người dân trong quá trình phát triển sản xuất, góp phần tích cực trong nỗ lực chung tay xây dựng NTM của tỉnh.

          MC1: Chuyên mục lao động và việc làm tuần này cũng xin được khép lại tại đây, chương trình do… thực hiện, cảm ơn QV & các bạn đã quan tâm lắng nghe.

          Đón nghe:

Trước xu thế mới của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, đòi hỏi cơ cấu lao động hợp lý và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Điều đó đặt ra phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn để có thể chuyển dịch một bộ phận lao động từ nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ và phục vụ tốt hơn quá trình xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Lao động và việc làm được phát sóng vào 11h20 thứ 5 ngày 17/3 trên sóng Phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị, mời QV & các bạn đón nghe.

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 14/03/2022 09:25 Lê Vĩnh Nhiên 14/03/2022 16:39
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà