CM Phụ nữ và cuộc sống
Danh mục
Phụ nữ và cuộc sống
NỘI DUNG

Chuyên mục phụ nữ và cuộc sống 6/11

MC1: Kính chào QV & các bạn! Mời QV & các bạn nghe chương trình phụ nữ và cuộc sống của Đài PTTH Quảng Trị.

MC2: Quý vị và các bạn thân mến! Đến nay, đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở trên toàn tỉnh cơ bản hoàn thành và diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và chất lượng. Ngay sau thành công đại hội, Hội LHPN các cấp cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

MC1: Đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến QV & các bạn trong chương trình hôm nay, mời QV & các bạn cùng nghe.

Nhạc cắt

Hội LHPN các cấp đưa nghị quyết vào cuộc sống

MC1: Thưa QV & các bạn! Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong thời gian vừa qua đã đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ. Các cấp Hội cũng đề ra được nhiều công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các phong trào hoạt động Hội, công tác chăm lo cho giới cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

MC2: Đến nay, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, cơ sở trên toàn tỉnh cơ bản hoàn thành và diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và chất lượng. Trước thềm Đại hội, Hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thi đua, đợt sinh hoạt, diễn đàn tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội các cấp, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ.

MC1: BTV Hội LHPN tỉnh đã quan tâm tham mưu công tác chỉ đạo Đại hội cấp huyện, cơ sở từ rất sớm, bám sát chủ trương, các chỉ thị, kế hoạch về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) của cấp ủy đảng, hội cấp trên. Đại hội được chuẩn bị chu đáo từ công tác nhân sự đến nội dung, tuyên truyền với sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực, chất lượng, hiệu quả từ cán bộ, hội viên, phụ nữ vào văn kiện Đại hội phụ nữ.

MC2: Ngay sau đại hội, các cấp hội phụ nữ cũng đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt cho cán bộ hội viên phụ nữ để báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu phụ nữ và quán triệt nghị quyết đại hội phụ nữ. Nội dung được các thành viên tập trung trao đổi tại buổi sinh hoạt đó là từ việc nắm bắt về những phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, cấp hội cơ sở chọn việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện nghị quyết đại hội. Ngoài ra, trong quá trình tuyên truyền về việc tổ chức đại hội cho đến kết quả, nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp hội đã phát huy tốt những tiện ích trên mạng xã hội để tạo sự lan tỏa rộng lớn. Bà Hồ Thị Thương, chủ tịch Hội LHPN Thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh cho biết:

Băng ghi âm

MC1: Những công trình, phần việc, mục tiêu mà Đại hội phụ nữ các cấp đưa ra được đánh giá là phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương. Qua hoạt động của các cấp hội, kết quả nổi bật nhất chính là cuộc sống của phụ nữ được nâng lên, góp phần làm cho quê hương ngày càng đổi mới. Những kết quả đó đã minh chứng rõ nét cho sự nhiệt tình, tận tụy của cán bộ hội, sự cố gắng của mỗi hội viên phụ nữ; khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Ông Trần Đình Cảm, bí thư Đảng ủy thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh cho rằng:

          Băng ghi âm

          MC2: Có thể nói thành công của Đại hội phụ nữ các cấp và nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong việc đưa nghị quyết đại hội phụ nữ vào cuộc sống là nền tảng cơ bản để các cấp hội phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, phong cách làm việc nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, tạo sự đồng thuận và phát huy cao vai trò, khả năng đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Nhạc cắt

Phụ nữ Quảng Trị phát huy truyền thống vẻ vang, năng động trong thời kỳ mới

MC1: Thưa Qv & các bạn! Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã giữ vững vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

MC2: Với phương châm “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”, tổ chức Hội LHPN ngày càng được mở rộng và phát triển, các cấp hội đã từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Đến nay có tổng số 127.613 hội viên, chiếm trên 70% tổng số phụ nữ toàn tỉnh, trong đó có 18.039 hội viên nòng cốt. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp hội chú trọng với khâu đột phá “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng 718 mô hình giảm nghèo bền vững; nhân rộng mô hình “Ngân hàng con giống” với số tiền huy động 6,2 tỉ đồng. Đã giúp đỡ 20.397 hộ, đỡ đầu 16.509 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; trong 5 năm (2016 - 2021) đã có 3.378 hộ phụ nữ nghèo làm chủ kinh tế thoát nghèo. Các cấp hội đã nhân rộng 306 mô hình phát triển kinh tế giỏi; nâng tổng số toàn tỉnh đến nay lên 2.186 mô hình, thu nhập bình quân mỗi mô hình trên 100 triệu đồng/năm. Đã thành lập 218 mô hình kinh tế tập thể với 4.333 thành viên tham gia. Duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm - tín dụng trong hội viên phụ nữ với tổng số tiền trên 214 tỉ đồng, cho 112.842 người vay. Đặc biệt, vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp đã được các cấp hội chú trọng và mang lại hiệu quả tích cực. Bà Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho biết:

Băng ghi âm

          MC1: Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), phụ nữ là lực lượng nòng cốt đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới diện mạo khu vực nông thôn. Các cấp hô%3ḅi đã đăng ký, triển khai thực hiện 260 công trình, phần việc xây dựng NTM; vận động cán bộ hội viên phụ nữ hiến 18.310 m2 đất; 11.645 cây trồng lâu năm, cây ăn quả để làm đường liên thôn, điện chiếu sáng; xây dựng 3.667 km đường điện chiếu sáng; 351 km đường hoa; 1.568 bồn hoa; trồng 3.161 cây ăn quả, cây bóng mát trên tuyến đường kiểu mẫu; trao tặng 9.696 thùng, giỏ đựng rác...

MC2: Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Có thể thấy, các phong trào thi đua của hội thực sự có hiệu quả, đảm bảo sự lan tỏa rộng khắp và đi vào chiều sâu trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ Quảng Trị và tổ chức Hội LHPN các cấp trong tỉnh. Thời gian tới, tin rằng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN các cấp sẽ giành được những thành tựu mới xuất sắc, toàn diện hơn nữa; tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, là địa chỉ, chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền các cấp với phụ nữ trong tỉnh.

          MC1: Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục phụ nữ và cuộc sống tuần này xin được khép lại tại đây, chương trình do… thực hiện, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại QV vào chương trình tuần sau.

          Đón nghe: Đến nay, đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở trên toàn tỉnh cơ bản hoàn thành và diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ và chất lượng. Ngay sau thành công đại hội, Hội LHPN các cấp cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến QV & các bạn trong chương trình phụ nữ và cuộc sống được phát sóng vào 11h thứ 7 ngày 6/11 trên sóng phát thanh của Đài PTTH Quảng Trị, mời Qv & các bạn đón nghe!

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Như Quỳnh 01/11/2021 10:40 Lê Vĩnh Nhiên 01/11/2021 14:01
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà