vai trò cấp ủy các câp trong việc thực hiện Quy chế DC cơ sở ở hải Lăng
Danh mục
Xây dựng Đảng
NỘI DUNG
Lời dẫn : Trong thời gian qua, huyện Hải Lăng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn gắn với công tác dân vận chính quyền trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, cải cách thủ thục hành chính, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2019:“ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nên các chủ trương của huyện được nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả tạo không khí dân chủ, cởi mở ở địa phương hướng đến 30 năm ngày tỉnh nhà lập lại.

VAI TRÒ CẤP ỦY CÁC CẤP TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở HUYỆN HẢI LĂNG

                                                                                                                           PTV:

         Trong thời gian qua, huyện Hải Lăng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn gắn với công tác dân vận chính quyền trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, cải cách thủ thục hành chính, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2019:“ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nên các chủ trương của huyện được nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả tạo không khí dân chủ, cởi mở ở địa phương hướng đến 30 năm ngày tỉnh nhà lập lại.

        Phim:

Thời gian qua, Huyện ủy Hải Lăng không ngừng nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân toàn huyện về phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về dân chủ trong các văn bản, quy định, hướng dẫn cụ thể của huyện. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính theo chủ đề năm 2019: “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một trong những nội dung quan trọng mà Thường vụ Huyện ủy Hai Lăng tập trung chỉ đạo là: “Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Pv: Đc Trần Thị Thu – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hải Lăng - QT

        Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn lấy phương châm “Trọng  dân, gần dân, sáng tạo, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả” trong thực hiện công vụ. Hải Dương là một trong những xã làm tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là trong công tác đền bù khi chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư.

Trước khi thực hiện các dự án, việc giải phóng mặt bằng của hai xã Hải Dương, Hải Khê gặp nhiều khó khăn do mồ mả lâu dời của nhân dân. Đảng ủy yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ kịp thời, cụ thể, đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có hướng giải quyết. Qua trao đổi, đối thoại trực tiếp, chính quyền hiểu thêm nguyện vọng của nhân dân, người dân hiểu hơn lợi ích của các công trình phát triển kinh tế xã hội phục vụ dân sinh:

Pv đc: Phan Trọng Thiện  BT Đảng ủy xã Hải Dương.(!!??)

Để QCDCCS đi vào chiều sâu, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Người dân được tham gia các cuộc họp về quy hoạch, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế Đông – Nam tỉnh với tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị. Nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương có sự giám sát của nhân dân. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân được chính quyền quan tâm, tạo không khí dân chủ, cởi mở ở địa phương. Nhờ đó, nhiều đảng viên và nhân dân tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối và công trình kiến trúc, đặc biệt là di dời mồ mả đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công các công trình. Đến với Hải Dương hôm nay, nhiều công trình mới được huy động từ sức dân, do nhân dân thực hiện đang được hoàn thiện để hướng tới 30 năm tỉnh nhà lập lại và mừng quê hương Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

PV ông Phan Văn Sỹ, Thôn Diên Khánh, Hải Dương, Hải Lăng. .(!!??)

 Như xã Hải Dương, tại xã Hải Khê và nhiều địa phương khác của huyện Hải Lăng thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong vận động nhân dân chấp hành thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường trục dọc, khu tái định cư, không cơi nới, xây dựng nhà cửa trong vùng quy hoạch khu kinh tế Đông – Nam tỉnh Quảng Trị. Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tăng cường giám sát về thực hiện dân chủ cơ sở đối với các hợp tác xã nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn. Việc đấu giá các lô, quầy được thực hiện đúng trình tự theo quy định. Công khai, minh bạch các khoản huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường công tác hòa giải cơ sở, xây dựng các hương ước, quy ước tạo cơ sở đồng thuận cho người dân ở các địa phương.

Pv đc: Trương Văn Cần – BT Đảng ủy xã Hải Khê, Hải Lăng.

Đạt được những kết quả đó là nhờ huyện Hải Lăng chú trọng vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc thực hiện tốt QCDCCS gắn với công tác Dân vận chính quyền. Luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và người cao tuổi, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quy chế dân chủ. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhằm phát huy cao nhất vai trò làm chủ, tạo niềm tin cho nhân dân.      

 Pv: Đc Trần Thị Thu – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hải Lăng – QT

  Hiện nay Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Lăng cùng nhân dân toàn tỉnh hăng hái lao động sản xuất, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi hướng đến 30 năm ngày tỉnh nhà lập lại. Theo đó, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời nhân rộng các mô hình tiên tiến, cách làm hay, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tạo không khí cởi mở, đoàn kết tạo động lực để mọi người dân góp phần xây dựng quê hương. Vì vậy, Quy chế dân chủ luôn là cơ sở để người dân thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đổi mới.

                                                                  Văn Cần

 

 

 

 

Chú thích duyệt

Chuyên mục theo kế hoạch, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Lê Văn Cần 05/06/2019 16:27 Lê Vĩnh Nhiên 18/06/2019 16:38
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà