Kịch bản đề cương đại biểu dân cử 7 1 2021 – Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh
Danh mục
Đại biểu dân cử với cử tri
NỘI DUNG
Lời dẫn : Thưa quý vị và các bạn! Năm 2021, HĐND tỉnh hoạt động trong bối cảnh chuyển giao giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu tổ chức bộ máy được kiện toàn, tạo điều kiện để củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu lực hoạt động. Tuy nhiên, dịch bệnh covid diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chuyên mục đại biểu dân cử hôm nay đề cập đến nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kịch bản đề cương đại biểu dân cử 7 1 2021 – Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh

Thưa quý vị và các bạn! Năm 2021, HĐND tỉnh hoạt động trong bối cảnh chuyển giao giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu tổ chức bộ máy được kiện toàn, tạo điều kiện để củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu lực hoạt động. Tuy nhiên, dịch bệnh covid diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chuyên mục đại biểu dân cử hôm nay đề cập đến nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Trong năm 2021, tùy tình hình dịch bệnh của các địa phương, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc với cử tri, thu thập thông tin, báo cáo với cử tri về nội dung các nghị quyết đã thông qua sau kỳ họp. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm, đôn đốc các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu kỳ họp, phân công đại biểu tham gia thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh. Từ đó, HĐND tỉnh kịp thời có những quyết sách đúng đắn phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phỏng vấn Ông Nguyễn Thiên Bình, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh – Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2021 – 2026

(Tiếp xúc cử tri như thế nào và sẽ làm gì sau các kì tiếp xúc cử tri? (3/12)

Trong năm 2021 HĐND tỉnh tổ chức 9 kỳ họp nhiều nhất so với các năm trước. Sau các phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, báo cáo, thông báo nhằm kịp thời giải quyết các nhiệm vụ theo luật định, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 76 văn bản gửi UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh và các đơn vị triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp được nâng cao, đề xuất được nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Phỏng vấn 2 người dânnhận thấy việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và việc chất vấn trả lời chất vấn của đại biểu tại các kì họp như thế nào? (8/10)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của HĐND tỉnh là việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của thường trực HĐND tỉnh khi đã tiếp nhận 77 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai; khai thác cát trên sông; những khó khăn, phiền hà khi làm thủ tục cấp GCNQSD đất; việc bố trí công chức cấp xã khi sáp nhập; đền bù Formosa; vấn đề sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy… Qua tiếp xúc, giải đáp những tâm tư từ thường trực HĐND tỉnh, người dân đã cảm thấy yên tâm hơn, phát huy trách nhiệm gần dân của thường trực và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phỏng vấn bà Lê Thị Thủy, phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị

(tiếp công dân như thế nào, thấy việc gửi gắm tâm tư nguyện vọng như thế nào... (6/8))

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 03 đợt giám sát chuyên đề về: Thực hiện chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển Thương mại Quảng Trị đến năm 2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2022. Các hoạt động giám sát đều được triển khai đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo tiến độ nội dung yêu cầu. Trên cơ sở giám sát, chỉ đạo của thường trực HĐND tỉnh các địa phương kịp thời có những giải pháp phù hợp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết mà HĐND tỉnh đã ban hành.

Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị (9/11, 19/11)

Một trong những thành công lớn của HĐND tỉnh trong năm 2021 là tổ chức thành công việc tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mối liên hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được tăng cường. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh và cá nhân mỗi đại biểu HĐND tỉnh không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

(Đánh giá chung về những kết quả đạt được và giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2022?)

Kế thừa những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, HĐND các cấp trong tỉnh sẽ tập trung cải tiến, đổi mới trên các phương diện hoạt động để đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cử tri. Qua đó, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương./.

GTPS - Năm 2021, HĐND tỉnh hoạt động trong bối cảnh chuyển giao giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu tổ chức bộ máy được kiện toàn, tạo điều kiện để củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu lực hoạt động. Tuy nhiên, dịch bệnh covid diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đây là nội dung của CM đại biểu dân cử với cử tri kỳ này, CM được phát sóng vào lúc.... ngày 7/1 trên sóng TH của Đài PTTH Quảng Trị, mời...

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Bảo 03/01/2022 08:10 Lê Vĩnh Nhiên 04/01/2022 07:16
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà