Khoa học và công nghệ ( truyền hình) Cải cách hành chính của ngành khoa học và công nghệ
Danh mục
Khoa học và Công nghệ
NỘI DUNG

Chuyên mục khoa học và công nghệ:

PTV: Kính chào QV&CB! Chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này, mời QV&CB cùng theo dõi Phóng sự về Hiệu quả của công tác cải cách hành chính ở Sở KH&CN Quảng Trị. Phần cuối chương trình là mục Giới thiệu văn bản. Bây giờ mời QV&CB cùng đến với phần nội dung chi tiết.

                                             (Nhạc cắt)     

PTV: Thưa QV&CB! Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, tỉnh Quảng Trị đã tăng 26 bậc, vươn lên vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cải cách hành chính năm 2016. Để có được kết quả đó, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã được đánh giá là một trong những đơn vị đạt được kết quả quan trọng, đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra về cải cách hành chính.

 

Hiệu quả TỪ công tác cải cách hành chính

       Xác định công tác cải cách hành chính là một nội dung trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của từng cơ quan, đơn vị thuộc Sở, trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được các kết quả quan trọng, đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã cho thấy tầm quan trọng của việc cải cách hành chính. Trong năm 2017, thực hiện Quyết định số 2057 về  Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị,  Sở KH&CN đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính và đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động các văn bản của cấp trên về công tác cải cách hành chính, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc. Đây là khâu đột phá, chìa khóa quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh hướng đến nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân.

PV Bà Trần Thị Nhung-Chánh văn phòng Sở KH&CN Quảng Trị: (Tình hình triển khai và những kết quả đạt được của công tác CCHC tại Sở KH&CN Quảng Trị)

Công tác cải cách hành chính đã được Sở đã triển khai toàn diện và đã đạt được các kết quả quan trọng về các nội dung như: chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cán bộ công chức trong hoạt động cải cách hành chính,  cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính…..

Trong đó, việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa đạt hiệu quả cao, đã xây dựng và đưa vào sử dụng thành công 03 dịch vụ công mức độ 4 và 17 dịch vụ công mức độ 3, góp phần đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm thiểu chi phí về thời gian. Sở cũng đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các thủ tục hành chính được rà soát, công khai được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://www.dostquangtri.gov.vn.

PV Ông Lê Hồng Tiên-Phó Chi cục trưởng Chi cục TC-ĐL-CL: Nói về những hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ là một trong những cơ quan triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành quản lý trên địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển hỗ trợ công tác chuyên môn ngày càng có chiều sâu và đem lại hiệu quả cao. Công tác chỉ đạo điều hành việc triển khai ứng dụng  công nghệ thông tin ngày càng được quan tâm và có chuyển biến tốt. Điều này góp phần mang lại sự thuận tiện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cùng các tổ chức, người dân và doanh nghiệp khi liên hệ công tác tại Sở.

PV Ông Nguyễn Văn Hoàng-trung tâm thông tin TKKHCN, Sở KH&CN Quảng Trị: Nói về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Bên cạnh việc triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Công khai minh bạch các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng thông tin điện tử của Sở, tăng cường tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành đảm bảo thời gian và chất lượng,… mặt khác công tác tuyên truyền về cải cách hành chính cũng được Sở chú trọng triển khai thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng và mới mẻ như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử KH&CN; Niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tại trụ sở làm việc; Lồng ghép công tác tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ định kỳ tháng; Tại các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức  đoàn thể trong cơ quan; Xây dựng chuyên mục phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh; Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính tại Sở,… tạo ra được sự lan toả sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị thuộc Sở về công tác cải cách hành chính.

PV Bà Trần Thị Nhung-Chánh văn phòng Sở KH&CN Quảng Trị Đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN Quảng Trị (Định hướng triển khai công tác Cải cách hành chính của Sở KH&CN trong thời gian tới)

          Thời gian tới Sở KH&CN sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân.Với những kết quả đạt được của ngành KH&CN sẽ góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, hướng đến mục tiêu cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công./.

Nhạc cắt

Mục Giới thiệu văn bản:

PTV: Thưa quý vị và các bạn! Trong mục giới thiệu văn bản kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn  Quyết định 819/QĐ-BKHCN  ngày 17/4/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ). Ban hành kèm theo Quyết định số: 819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Phục lục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN gồm 02 phần: Phần I. Danh mục thủ tục hành chính; Phần II.

        Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm Thủ tục hành chính cấp trung ương; Thủ tục hành chính cấp tỉnh.

PTV: QV&CB thân mến! Chuyên mục Khoa học và Công nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn QV&CB đã quan tâm theo dõi! Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau./.

Chuyên mục Khoa học và Công nghệ

Do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp

với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị thực hiện

 

 

 

 

Chú thích duyệt

chuyên mục đã được phòng CMĐ duyệt, nội dung đảm bảo. Đề nghị lãnh đạo xem và cho thực hiện

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trương Thị Ngoc Diệp 27/01/2018 08:54 Lê Vĩnh Nhiên 28/01/2018 16:17
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà