chuyên mục KTTT tháng 7
Danh mục
Kinh tế tập thể
NỘI DUNG

Chuyên mục Kinh tế tập thể tháng 7.2021.

Thời lượng: 10 phút.

 

Dẫn: Kính chào quí vị và các bạn đang theo dõi CM Kinh tế tập thể tháng 7 của Đài PTTH Quảng Trị phối hợp với Liên minh HTX tỉnh thực hiện.

Thưa quí vị và các bạn! Cùng với quá trình hình thành và phát triển phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã lần lượt được thành lập, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo đó, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thành lập từ Trung ương đến tỉnh, thành phố. Tại Quảng Trị, Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh được thành lập vào ngày 31 tháng 7 năm 1996  theo Quyết định số 847/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, trải qua 5 kỳ Đại hội, từ buổi ban đầu đầy khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao vì phong trào kinh tế tập thể, vì thành viên, cán bộ viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết,  khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và ngày càng đáp ứng nhu cầu của thành viên, quyết tâm xây dựng Hệ thống tổ chức Liên minh HTX tỉnh ngày một phát triển.

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG TRỊ

25 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Thể là người gắn bó với HTX Phú Hưng xã Hải Phú huyện Hải Lăng gần 30 năm, kể từ khi HTX mới thành lập từ năm 1978 trải qua chặng đường phát triển cùng với quê hương, HTX cũng đã dần thay đổi từ quy mô hoạt động, tổ chức bộ máy, đa dạng hơn trong hình thức hoạt động kinh doanh, đặc biệt là theo Luật HTX 2012 cho đến nay.

PV: Ông NGUYỄN THỂ - GĐ HTX Phú Hưng Đại diện HTX tiêu biểu nói về chuyển đổi hoạt động từ khi thành lập? Vai trò Liên minh HTX trong việc phối hợp với  Phòng Nông nghiệp, Chi nhánh Liên minh HTX triển khai các hoạt động?

( Thời lượng 1 phút)

Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương Quảng Trị, hoạt động của Liên minh HTX và DNNQD tỉnh nay là LMHTX đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Giai đoạn mới thành lập nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội đồng Lâm thời lúc này là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW của BCH Trung ương Đảng về việc hướng dẫn các hợp tác xã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 1996;

Đến những năm 1998 - 2004, đã thành lập được 04 Chi nhánh Liên minh HTX ở các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và Chi nhánh Quỹ Tín dụng nhân dân, đây là mô hình tổ chức mới được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao. Triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị 68/CT-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hướng dẫn chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 1996 và Nghị quyết 13- /TW5 khoá IX về Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Phải nói rằng, giai đoạn này, hệ thống tổ chức Liên minh HTX & DNNQD đã được cũng cố một bước,triển khai nhiều hoạt động đến với thành viên một cách thiết thực và hiệu quả. Sự ra đời kịp thời Nghị quyết 13/TW5 (Khóa IX) về Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Nghị quyết 14 về “phát triển kinh tế tư nhân” đã tạo động lực cho khu vực  KTTT và kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy mà vai trò, vị trí của tổ chức Liên minh HTX & DNNQD ngày càng được rõ dần và được các cấp, các ngành quan tâm.

PV: Ông HÀN BỮU TRƯỜNG- GĐ Qũy tín dụng 5 sao về lĩnh vực này đã phát huy được thế mạnh như thế nào trong mô hình hoạt động kinh tế tập thể? ( Thời lượng từ 50 giây -1 phút)

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND về “một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015”. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã đã tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động hỗ trợ về tư vấn, kỷ thuật và tài chính gắn liền với chuyển giao các tiến bộ k thuật. Cùng lúc này, Quỹ hỗ trợ và phát triển Hợp tác xã vừa mới ra đời cũng đã phát huy được hiệu quả. Với 10 tỷ ban đầu, qua 3 năm hoạt động, đến nay Quỹ đã tăng lên 13 tỷ, đã giải quyết cho 94 dự án được vay với số tiền 23 tỷ đồng, số thành viên tham gia Quỹ là 64 HTX, THT.

Điều đáng phấn khởi là hoạt động kinh tế tập thể đã có bước chuyển cơ bản ở hầu khắp các địa phương từ vùng đồng bằng đến miền núi, các lĩnh vực như vận tải, phi nông nghiệp, tiêu biểu là mô hình hoạt động của Qũy tín dụng đã thực sự mang lại hiệu quả và dần dần khẳng định được vai trò của kinh tế tập thể.  

PV: Ông LÊ NHƯ CŨNG- Người gắn bó với LMHTX ( Đánh giá những kết quả bước đầu khi mới thành lập? (1 PHÚT)

 

Bám sát Nghị quyết Đại hội, Chương trình toàn khóa của BCH Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2020, khi Liên minh HTX &DNNQD tỉnh đổi thành Liên minh HTX tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả. Nhờ đó, nhận thức về Luật Hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới được đông đảo quần chúng nhân dân biết đến; tiếp tục tư vấn hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi và đăng ký hoạt động lại theo qui định của Luật HTX 2012; triển khai phong trào xây dựng HTX điển hình tiên tiến, HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 5 của HĐND về một số chính sách hỗ trợ KTTT giai đoạn 2017-2020.

Nhìn lại chặng đường đi qua, bên cạnh những kết quả đạt được, Liên minh HTX tỉnh cũng ý thức được rằng: Kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là số lượng HTX có tăng, chất lượng hoạt động được nâng lên, song chưa thật vững chắc, tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và GDP của tỉnh còn thấp; HTX hoạt động mang tính hình thức vẫn còn, lợi ích HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều, hình ảnh, uy tín của HTX trong xã hội chưa được nâng cao; năng lực về vốn, công nghệ, lao động còn hạn chế; chất lượng sản phẩm của các HTX chưa cao, sức cạnh tranh yếu. Trình độ cán bộ quản lý HTX tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Pv: Ông CÁP KIM THÁNH- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị.

Câu hỏi : Phát huy kết quả đạt được 25 năm qua, Liên minh HTX sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ của mình như thế nào trong thời gian tới nhằm phát huy hơn nữa lĩnh vực này trong nền kinh tế địa phương? ( Thời lượng: 1 phút- 1phut 15)

     Với những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ và thành viên HTX, 25 năm qua đã có những HTX tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba, nhiều HTX được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của Liên minh HTX Việt Nam, được UBND tỉnh tặng bằng khen, Liên minh HTX & DNNQD tỉnh 2 lần được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, và năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

   Trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại,  Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Luật Hợp tác xã năm 2012; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Với phương châm: "Tất cả vì sự phát triển bền vững và hiệu quả của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã", tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nhằm làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, cùng kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể đã xác định./.

Dẫn: Chào cuối chuyên mục.

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Nguyễn Thị Hiển 09/07/2021 14:28 Lâm Thị Hạnh 13/07/2021 15:35
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà